Eudaimonia-instituutti

Eudaimonia keskittyy korkeatasoiseen ihmistieteiden tutkimukseen. Yksikön tavoite on kehittää ihmistieteiden tutkijoiden ja opettajien toiminnan edellytyksiä ja toiminnan ja tulosten tunnettuutta. Keskeisessä roolissa tutkimuskeskusken toiminnassa on monitieteinen kansallinen ja kansainvälinen tutkimus.