Lisää sosiaalista mediaa yliopisto-opetukseen

Sosiaalinen media on löytänyt tiensä kouluihin ja opetukseen. Viimeisimpänä matkaa on jouduttanut uusi opetussuunnitelma. On perusteltua, että sosiaalisen median oppimisympäristöjen ja menetelmien pitäisi kotiutua myös yliopisto-opetukseen.

Yliopisto-opiskelijoiden usein ajatellaan olevan niin sanottuja diginatiiveja, joilla jo on tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median perustaidot.  Tosiasia kuitenkin on, että sosiaalisen median hyötykäyttö on vielä usein nuorille ja nuorille aikuisille täysin vierasta. Sitä ei ole opetettu missään. Kevyt viihdekäyttö voi olla tuttua vapaa-ajalta, mutta viimeistään yliopistossa pitäisi paneutua asiantuntijaviestintään sosiaalisessa mediassa ja esimerkiksi henkilöbrändäykseen urasuunnittelun yhteydessä.

Sosiaalisen median osaaminen kuuluu nykyään jo yleissivistykseen. Se on tärkeää niin kansalaistaitona, oppimistaitoa kuin työelämätaitona, ja työelämätaitojahan yliopistossa nimenomaan kartutetaan ja vahvistetaan.

Digitalisoituvassa yhteiskunnassa pitää tuntea sosiaalinen media ja osata käyttää sitä. Tähän kaikkeen tarvitaan teknistä osaamista sekä taitoa toimia verkossa. Ennen muuta verkossa tarvitaan kuitenkin kriittisen ajattelun taitoja.

Kriittisen ajattelun taitoja ja muita tulevaisuuden taitoja voi opettaa ja oppia, kun käyttää sosiaalista mediaa eri tavoin opetuksessa. Käytännössä tällöin opetellaan ja harjoitellaan toimimalla sosiaalisen median välineissä. Sosiaalisen median avulla oppimisympäristöä voi laajentaa, ja lisäksi sen avulla on mahdollista tukea yksilöllistä oppimista. Erityisen hyvin sosiaalinen media toimii yhteisöllisen oppimisen alustana.

Niinhän se on, että sellaista, mitä ei itse osaa, ei voi opettaa. Opettajan pitääkin tutustua sosiaaliseen mediaan monipuolisesti ja aloittaa rohkeasti sen käyttö opetuksessa - askel kerrallaan ja pedagogiikka mielessä. Näin saa parhaiten sovitettua yhteen opetuksen sisällöt, menetelmät ja teknologiat.

Sosiaalisen median käyttöön opetuksessa voi tutustua esimerkiksi Harto Pönkän juuri ilmestyneen teoksen Open somekirja. Sosiaalisen median oppimisympäristöt ja menetelmät avulla. Sitä minäkin tässä juuri selailen.

 

Kaija-Mari Kananen

suomen kielen ja viestinnän opettaja

Last updated: 31.5.2017