TOIMINTA
  Palvelut yrityksille
  Tutkimusalueet
  Laiteresurssit
  Projektit
 

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT)-tutkimusryhmä on erikoistunut pääkampusalueen ulkopuolisten ympäristojen hyödyntämiseen yliopistotasoisessa tutkimuksessa. Tutkimuksen lisäksi ryhmän toiminnassa näkyy selkeästi pyrkimys alueellisen vaikuttavuuteen  pääasiallisina kohteina yritykset ja näitä palvelevat TKI-ympäristöt.

Tutkimusryhmän toiminta rahoitetaan kokonaan projektirahotuksella. Vuodesta 2004 lähtien ryhmä on toteuttanut 16 julkisrahoitteista projektia ja lähes saman verran yritysten tilaustutkimushankkeita. Tärkeimpiä rahoittajiamme ovat yritysten lisäksi Pohjois-Pohjanmaan Liitto, TEKES ja EU. Näiden lisäksi Oulun Eteläisen aluleella Nivala-Haapajärven seutu NIHAK Ry, Nivalan kaupunki ja Nivalan Teollisuuskylä Oy ovat projekteissa mukana olevien yritysten lisäksi merkittäviä taloudellisia tukijoita. Vuosittain teemme yhteistyötä n. 50 yrityksen kanssa. Läheisimmät yhteistyökumppanit projektien toteuttamisessa ovat Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU:n Nivalan Ammattiopisto ja Luulajan teknillinen yliopisto.Linkit:

- ELME Studio
- Pohjois-Pohjanmaan liitto
- TEKES
- Oulun Eteläinen
- NIHAK Ry
- Nivalan kaupunki
- Nivalan Teollisuuskylä Oy
- JEDU
- Nivalan ammattiopisto