Hakulomake

Biofysiikka

Biofysiikka on poikkitieteellinen ala, joka tutkii elämää eksaktien luonnontieteiden menetelmin. Oulun yliopistossa biofysiikka kuuluu myös lääketieteen tekniikan ohjelmaan.

Tutkimuskohteita ovat kaikki elämään liittyvät ilmiöt molekyyleistä ja soluista kokonaisiin organismeihin ja eliöpopulaatioihin saakka sekä monet tämän tutkimuksen pohjalta kehitettävät biotieteen ja lääketieteen sovellutukset. Oulussa tutkimus keskittyy etenkin neuronaaliseen viestintään.

Biofysikaalisen tutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään organismien lainalaisuuksia ja tämän perusteella muodostetaan (matemaattisia) malleja, joilla voidaan hahmottaa ilmiöiden toimintaa sekä ennustaa biosysteemien tilaa ja sen muutoksia. Biofysiikan tärkeimmät metodit ovat mittaustekniikka, matematiikka, tietotekniikka ja signaali-analyysi.

Viimeksi päivitetty: 27.1.2014
Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon
Share on Google+