Opinto-oppaat ja -suunnitelmat

Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma, LuK, opinto-opas 2017-18Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma, LuK, opinto-opas 2017-18Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma, LuK, opinto-opas 2017-18Alla olevasta liitetiedostolistasta löytyvät viime vuosien viralliset Fysiikan laitoksen opinto-oppaat pdf-muotoisina. Näitäkin vanhempia opinto-oppaita löytyy lutk:n palvelupisteestä. Ks. myös WebOodin opinto-opas, josta löytyy esim. lista laitoksen opintojaksoista. Opintojaksotietoa löytyy myös Nopasta.

Jokainen opiskelija laatii opinto-oppaan pohjalta oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) esim. omaopettajan avustuksella; tätä tehdään WebOodissa.

  • Suunnitelmia tehdessä mahdollisen aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) vastaa tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija.

 

Viimeksi päivitetty: 28.2.2018