Ossi Kotavaara

Project Manager

Area of responsibility: Research and teaching

Email: ossi.kotavaara[at]oulu.fi

List of publications (complete)

SoleCRIS - Publications in 'Oulun yliopisto tutkii' -database

Google Scholar profile

Research topics:

  • Transport accessibility analysis
  • Geospatial analysis, geographical information systems (GIS) and geographical information science (GIScience)
  • Effects of accessibility to regional dynamics
  • Applying statistical methods in analyzing trends in society

Projects: (beginning and going on):

SOLOGS - Vähähiilinen SOTE-lähipalvelulogistiikka

Hankkeessa tavoitellaan nykyistä vähähiilisempää SOTE-lähipalveluverkkoa tuomalla päätöksenteon tueksi tutkimukseen perustuvaa tietoa palvelujen järkevästä sijainnista ja tehokkaasta henkilö- ja materiaalilogistiikasta. Katso hankeen verkkosivut.

Global geographic accessibility to food resources: Exploring spatial mismatch between food production, consumption and transport system by using big and open source data

Despite of satisfactory level of global food production, shortage of food is still a huge problem in some of the less-developed countries. Future climate change, population growth and conflicts likely increase the problem, whereas developing farming practices and opportunities to boost fair markets may ease off the hunger problem. However, regional balance between production and consumption, as well as differences in transport system conditions among regions, have a key role in satisfying demand. Aim of the study is to explore spatial mismatch between proxies of food production and consumption in accurately localised data. The applied accessibility methodology has been developed in Finnish regional case and successfully tested in European scale. The study focuses first to establish the analysis in Africa, India and China – where population dynamics are intense. After testing and validation of the methodology to the study regions, the analysis is extended to global scale. The project can plausible be executed thanks to rapid development in open source geospatial big data and its applicability in Geographic Information Systems (GIS)-based analyses. Analysis includes distribution of population, food resources and transports at the same time. Two year project is funded by Kone Foundation.

Quantification and valuation of ecosystem services to optimize sustainable re-use for low-productive drained peatlands (LIFEPeatLandUse)

Aim is to produce GIS based maps to demonstrate the predicted impacts of peatland re-use options on ecosystem services within project LIFEPeatLandUse. The main objective of the LIFEPeatLandUse is to quantify and valuate ecosystem services to assist land use planners and policymakers in making ecologically, economically and socio-culturally sustainable land use decisions. This is done by developing and demonstrating a decision support system, where ecological and economical information is aggregated to numerically optimize cost efficient land use options so that benefits from ecosystem services are safeguarded. The monetary value of the land use options is maximized under given constraints set to the biodiversity, environmental loading, and GHG emissions, to fulfil the constraints set in the regional, national, and EU level policies. The system is tested and demonstrated to optimize the re-use for low-productive drained peatlands, which is the key issue concerning peatland use in Finland. Funded by LIFE+ Environment Policy and Governance (LIFEPeatLandUse).

Publications:
Kotavaara, O., Parviainen, M. & J. Rusanen (2017). Cartographic dissemination of peat land re-use scenarios – Intelligible and accessible web maps for specialists and the masses. 20th AGILE International Conference on Geographic Information Science.

Projects (ended):

Balancing Local Politics, Housing Preferences and Sustainability in the New Detached Housing Areas in the Rural-Urban Interaction Zones (BALANCE)

GIS based analysis of university graduates was included to the final stage of BALANCE-project, and results of this analysis are aimed to be publised during year 2017. The general aim of the BALANCE study was to find balancing and reconciliative approaches to local politics, housing preferences and sustainability in the context of housing and land use in the new detached housing areas (new villages) in the rural-urban interaction zone. The geography reserach unit's sub-project considered development paths in different new villages in the context of housing preferences, and more precicely how have the positive and/or negative development paths of different urban regions effected to the housing preferences of inhabitants in the new villages? The GIS based analyses focused to reveal migration patterns of skilled labour in relation to regional competitiveness.

Liikuntapaikkojen saavutettavuusindeksi (LINDA) / Accessibility of sports facilities

Liikuntapaikkojen saavutettavuusindeksi (LINDA) -hankkeessa kehitettiin liikuntapaikkojen saavutettavuuden paikkatietoperusteinen mittaustapa. Saavutettavuustarkastelua voidaan hyödyntää liikunnan olosuhdepolitiikan seurantavälineenä ja tuoda esiin kuntien liikuntapalvelujen saavutettavuuden taso ja sen alueelliset erot. Saavutettavuustarkastelut toteutettiin paikkatietojärjestelmässä hyödyntäen LIPAS-tietojärjestelmän liikuntapaikkojen paikkatietoja, yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän YKR-väestöruututietoja ja Digiroad-liikenneverkon mallia. Työ toteutettiin Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikössä vuosina 2014–2016. Päävastuullisena tutkijana toimi Ossi Kotavaara (FT) ja työtä ohjasi Jarmo Rusanen (professori) sekä Risto Järvelä (rakennusneuvos) Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hanke on toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitustuella.

Kotavaara O. & J. Rusanen (2016). Liikuntapaikkojen saavutettavuus paikkatietoperusteisessa tarkastelussa: Liikuntapaikkojen saavutettavuusindeksi (LINDA) -hankkeen loppuraportti Nordia Tiedonantoja 1/2016.

Terveet tukipalvelut - Tehokkaat ja käyttäjälähtöisen tukipalvelumallit pitkien etäisyyksien terveyspalvelujärjestelmissä / Healthy Suport ServicesTerveet tukipalvelut -hankeessa on tutkittu terveydenhuollon logistisia tukipalveluja Oulun yliopiston Kauppakorkeakoulun,Tuotantotalouden yksikön ja Maantieteen tutkimusyksikön yhteistyössä. Maantieteen työpaketissa kehitettiin paikkatietoperusteisia jakeluverkostojen ja varastojen fyysisen sijainnin optimointiin soveltuvia menetelmiä. Tiestön ja terveyspalvelujen sijaintitietoihin perustuen Pohjois-Suomen kokoisen alueen logistiset tukipalvelut voidaan tuottaa 1-2 palvelukeskuksen avulla. Hanketta on rahoittanut TEKESin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Lisää aiheesta

Julkaisuja:

Kotavaara, O., Pohjosenperä, T., Juga, J. & J. Rusanen (2017). Accessibility in designing centralised warehousing: case of health care logistics in Northern Finland. Applied Geography 84: 83-92.

Kotavaara, O., Lankila, T. & J. Rusanen (2016). Vehicle routing approach in allocating mobile health service network – Opportunities of reaching peripheral populations in Northern Finland. – (Conference poster paper). 19th AGILE International Conference on Geographic Information Science.
Kotavaara, O., Hakkarainen, T., Huotari, T., Keistinen, T. & J. Rusanen (2015) Mapping Opportunities for Enhancing Effectiveness of Health Care System by GIS Based Accessibility Analyses: Locating Core and Support Services within Long Distances in Northern Finland. (Full conference paper) in Gartner, G. & H. Haosheng (eds.) Proceedings of the 1st ICA European Symposium on Cartography.
Vienna, Austria. 76-91.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkko 2025 / Social and health service network 2025

Hankkeen tavoitteena oli arvioida sosiaali- ja terveyspalveluiden perus- ja erikoispalveluiden maantieteellistä saavutettavuutta ja palveluverkon alueellisia muutostarpeita vuoteen 2025 mennessä. Muutostarpeita arvioitiin suhteessa väestökehitykseen, ikärakenteeseen sekä uusien digitaalisten palveluiden ja sote-palveluiden maantieteellisen uudelleenorganisoinnin mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin. Hanketta rahoitti Sitra.

Hankkeen loppuraportti: Lankila, T., Kotavaara, O., Antikainen, H., Hakkarainen T. & J. Rusanen. (2016). Sosiaali- ja terveyspalveluverkon kehityskuva 2025 – Paikkatieto- ja saavutettavuusperusteinen tarkastelu

RuokaGIS

Local and organic foods have gained a larger share of the markets in Finland during the last years. Potentials to increase the use of local food have strong connections to accessibility. The RuokaGIS project will use geospatial analysis and geographical information systems/science (GIScience) to reveal location and accessibility patterns of local and organic food at the province of Northern Ostrobothnia, Finland.

Publications:
Korhonen K. ,Kotavaara, O., Muilu, T. & J. Rusanen (2017). Accessibility of local food production to regional markets – Case of berry production in Northern Ostrobothnia, Finland. European Countryside (in press)
Kotavaara, O., Korhonen, K., Miettinen, M., Lehtinen, U., Muilu, T., Juga, J. & J. Rusanen (2014). Lähi- ja luomuruoan saavutettavuus Pohjois-Pohjanmaalla. RuokaGIS-hankkeen loppuraportti. MTT raportti 152.
Kotavaara, O. & K. Korhonen (2014). Verkostoilla kasvua lähiruokamarkkinoille. Kaleva (alakerta). 29.09.2014.
Korhonen K., Kotavaara O. & M. Miettinen (2014). Ruokapiirit lähiruoan jakelukanavina. Luomulehti 1/2014, 44–45.
Korhonen K., Miettinen M., Kotavaara, O., Muilu, T. & Rusanen, J. (2013). Local and organic food activity and accessibility: the case of food circles in Northern Ostrobothnia. Futures for Food, Turku, Finland.
Kotavaara, O., Korhonen, K., Miettinen, M., Rusanen, J. & T. Muilu (2013). Verkostot ja logistiset solmukohdat lähi- ja luomuruoan saatavuutta parantamassa? Ruoka-Suomi. Turun yliopisto (University of Turku). 3/2013, 10-11.

TRACC: Transport Accessibility at Regional/Local Scale and Patterns in Europe (2010-2012)

ESPON TRACC project web page

TRACC aims at taking up and updating the results of existing studies on accessibility at the European scale, to extend the range of accessibility indicators by further indicators responding to new policy questions, to extend the spatial resolution of accessibility indicators and to explore the likely impacts of policies at the European and national scale to improve global, European and regional accessibility in the light of new challenges, such as globalisation, energy scarcity and climate change. Project partners: the Charles University of Prague, Czech Republic, RRG Spatial Planning and Geoinformation, Oldenburg, Germany, Mcrit, Barcelona, Spain, the University of Oulu, Finland, TRT Trasporti e Territorio, Milan, Italy and the Institute of Geography and Spatial Organisation of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland.

Publications:
Spiekermann, K., et al. (2015). TRACC, Transport Accessibility at Regional/Local Scale and Patterns in Europe. Final Report. Vol 1. TRACC Executive Summary and Main Report.
Spiekermann, K., et al. (2015). TRACC, Transport Accessibility at Regional/Local Scale and Patterns in Europe. Final Report. Vol 2. TRACC Scientific Report.
Spiekermann, K., et al. (2015, eds.). TRACC, Transport Accessibility at Regional/Local Scale and Patterns in Europe. Final Report. Vol 3. TRACC Regional Case Study Book.
Kotavaara, O., Antikainen, H. & J. Rusanen (2015). TRACC, Transport Accessibility at Regional/Local Scale and Patterns in Europe. Final Report. Vol 3. TRACC Regional Case Study Book. Part G. Finland case study.
Spiekermann, K., et al. (2015). TRACC, Transport Accessibility at Regional/Local Scale and Patterns in Europe. Final Report. Vol 4. TRACC Accessibility Indicator Factsheets.
Kotavaara, O., Antikainen, H. & J. Rusanen (2013). Accessibility patterns: Finland case study. Europa XXI 24: 111–127.
Kotavaara, O., Antikainen, H. & J. Rusanen, (2012). Saavutettavuuksien alueellinen mosaiikki Suomessa. Nordia Tiedonantoja 1/2012: 29–41.

Regional typology

The project is leaded by the Ministry of Employment and the Economy with the Ministry of Agriculture and Forestry. The aim of the project is seek to define new regional typology to Finland. Previous typologies are enhanced with grid data based approaches.

Participating organizations are Agrifood Research Finland (MTT), Finland’s environmental administration (SYKE), Finnish regional research (FAR), Joint authority of Kainuu region, Ruralia Institute at University of Helsinki, Statistics Finland, Technical Research Centre of Finland (VTT), University of Eastern Finland, University of Oulu, and University of Tampere.

Publications:
Helminen, V., Nurmio, K., Rehunen, A., Ristimäki, M., Oinonen, K., Tiitu, M., Kotavaara, O., Antikainen, H. & J. Rusanen (2014). Kaupunki-maaseutu-alueluokitus. Paikkatietoihin perustuvan alueluokituksen muodostamisperiaatteet. Suomen ympäristokeskuksen raportteja 25/2014.

The European Road and Rail Infrastructure: A Geographical Information System for the History of the European Integration (1825–2005) / Finnish Railways in the Nordic and Russian context (FiRa)(Link)

FiRa was a sub-project of The European Road and Rail Infrastructure: A Geographical Information System for the History of the European Integration (1825–2005), which was supported by European Scienve Foundation (ESF). FiRa was funded by Academy of Finland.

Publications:
Kotavaara, O., Pukkinen, M., Antikainen, H. & J. Rusanen (2014). Role of Accessibility and Socio-Economic Variables in Modelling Population Change at Varying Scale. Journal of Geographic Information System 6: 386-403.
Kotavaara, O. (2012). Accessibility, population change and scale dependency: Exploring geospatial patterns in Finland, 1880–2009. (Doctoral dissertation) Nordia Geographical Publications 41: 4.
Kotavaara, O., Antikainen, H., Marmion, M. & J. Rusanen (2012). Scale in the effect of accessibility on population change: GIS and a statistical approach to road, air and rail accessibility in Finland, 1990–2008. The Geographical Journal 178: 4, 366–382.
Kotavaara, O., Antikainen, H. & J. Rusanen (2011). Population change and accessibility by road and rail networks: GIS and statistical approach to Finland 1970–2007. Journal of Transport Geography 19: 4, 926–935.
Kotavaara, O., Antikainen, H. & J. Rusanen (2011). Urbanization and Transportation in Finland, 1880-1970: A GIS Analysis. Journal of Interdisciplinary History 42: 1, 89–109.
Kotavaara, O., Antikainen H. & Rusanen J. (2010). Accessibility concentrating population: a GIS analysis relating the history of Finnish urbanization to the accessibility by road and railway networks in 1880–1970. Tensions of Europe / Inventing Europe 2010 Sofia conference. Sofia, Bulgaria. (Conference paper).
Hätälä, J., Kotavaara, O., Antikainen, H., & J. Rusanen (2009). Paikkatietoanalyysin avulla voidaan selvittää historiallisia väestömuutoksia. Hyvinvointikatsaus. Tilastokeskus (Statistics Finland). 2/2009, 59-62.

Teaching

Position based analyses and services in geography (5 cr), annually since 2007
 

Other:

  • Deputy member at the management group of the department, Department of Geography, University of Oulu
  • Nordia Geographical Publications (NGP), The Geographical Society of Northern Finland, (Editor-in-chief 2013-2015) (Editorial advisor 2016->)
  • Representative for equal opportunity issues at the Department of Geography
  • Department representative in Equality and Parity Committee of the Faculty

Last updated: 4.5.2018