Ajankohtaista opiskelussa

 

OPETUSPERIODIT LUKUVUONNA 2018-2019

· 1. vuosikurssin perehdyttämisviikko: vko 36: 3.9. - 7.9.2018 (1. vuosikurssilaisilla ei ole opetusta)
· 1. periodi: vkot 36-43: 3.9. - 26.10.2018
· 2. periodi: vkot 44-51: 29.10. - 21.12.2018
· 3. periodi: vkot 2-10: 7.1. - 8.3.2019
· 4. periodi: vkot 11-19: 11.3. - 10.5.2019
· Intensiiviperiodi: vkot 20-22: 13.5. - 31.5.2019 (Intensiiviperiodi on tarkoitettu esim. monitieteellisiä kokonaisuuksia ja vierailevien opettajien antamaa opetusta varten)
· Kesälukukausi: vkot 23-35: 1.6. - 31.8.2019

 

* * *

POHJOISSAAME - DAVVISÁMEGIELLA

Dárkilut gursa- ja sáledieđut gávdnojit WebOodis 1.8.2018 rájes.

DAVVISÁMEGIELA OAHPAHUS 2018-2019 (pdf 28.5.2018)

ČAKČAT 2018

1. ja 2. periodas

683407P Sojahanoahppa 1. p. 5 oč (28 d) Kaarina Vuolab-Lohi
Oulus, galle geardde? 3 x 2 d. Oulus 12 d.
Gáiddusin, galle geardde?

683521P Čállin I 5 oč 1. ja 2. p. (28 d) Kaarina Vuolab-Lohi
Oulus, galle geardde? Oulus 6 d.
Gáiddusin, galle geardde?

683524A Sátnerádju 5 oč 2. ja 3. p. (28 d) Minna Rasmus

683489A Sámi girjjálašvuohta 5 oč (20 d) 2.p. Hanna Mattila
6.-8.11. 4 d beaivvis ja 20.–22.11. 4 d beaivvis

683530S Giellahistorjá 5 oč (28 d) 2. p. Eino Koponen

683420A Kandidáhtadutkamuš 10 oč vuosttaš deaivvadeapmi lea 19.9.
Jussi Ylikoski ja Marjatta Jomppanen

683531S Graduseminára 10 oč vuosttaš deaivvadeapmi lea 26.9.
Jussi Ylikoski ja Marjatta Jomppanen

 

GIĐĐAT 2018

3. ja 4. periodas

683520P Sátneráhkadeapmi 5 oč 3.p. (28 d) Kaarina Vuolab-Lohi
Oulus, galle diimmu golbma vahku perioda álggus     

683406P Jietnadatoahppa 5 oč 4. p. (28 d) Jussi Ylikoski ja Kaarina Vuolab-Lohi

683522P Jorgaleapmi I 5 oč 3. ja 4. p. (28 d) Minna Rasmus

683527A Gielaid áitatvulošvuohta ja ealáskahttin 5 oč 3.p. (26 d) Annika Pasanen
vahkus 2: 4 x 4 h Oulus ja
vahkus 3: 3 x 4 h fierpmis

683524A Sátnerádju 5 oč 2. ja 3. p. (28 d) Minna Rasmus

683528S Láidehus eará sámegielaide (28 d) 5 oč 3.p. Jussi Ylikoski

683526A Cealkkaoahppa 5 oč 4.p. (28 d) Jussi Ylikoski

 

INARINSAAME - ANARŠKIELÂ

Inarinsaamen kielen opetus 2017-2018 / Anarâškielâ máttááttâs 2017-2018 (pdf, 25.8.2017)

Inarinsaamen kurssit 2017-2018 (pdf, 25.8.2017)

Kurssien alkutapaamisten ajankohdat ovat muuttuneet seuraavasti:

Perusopinnot
683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) ja
683660P Inarinsaamen suullinen käyttö I (5 op)
Alkutapaaminen verkossa: ma 28.8.2017 ti 5.9.2017 klo 17.15.–19.00.

Aineopinnot
683666A Inarinsaamen suullinen käyttö II (5 op)
Alkutapaaminen verkossa: ke 30.8.2017 ti 12.9.2017 klo 17.15–18.45.

Syventävät opinnot
Itsenäinen kirjoitusprojekti (5-10 op)
Itsenäinen käännösprojekti (5-10 op)
Alkutapaaminen verkossa ti 29.8.2017 ma 11.9.2017 klo 17.15–18.45

 

Periodeittain:

I periodi

Perusopinnot

ma ja to 11.9.–16.10.2017
klo 17:00–18:30 Inarinsaamen peruskurssi I (10 x 2 t) ei 21.9.17
klo 18:45–19:15 Inarinsaamen suullinen käyttö I (9 x ⅔ t) ei 11.9. eikä 21.9.

Alkutapaaminen verkossa ti 5.9.2017 klo 17.15-19.00

Aineopinnot

ma 11.9.–16.10.2017 - klo 17:00–18:30 Inarinsaamen fonologia ja morfologia I (7 x 2 t)
to 14.9.–19.10.2017 - klo 17:00–18:30 Inarinsaamen lauseoppi (7 x 2 t)

Syventävät opinnot

Alkutapaaminen verkossa ma 11.9.2017 klo 17.15–18.45

Itsenäinen kirjoitusprojekti
Itsenäinen käännösprojekti

II periodi

Perusopinnot

ma 30.10.–18.12.2017 - klo 17:00–19:30 Inarinsaamen peruskurssi I (8 x 3 t)

to 2.11.–21.12.2017
klo 17:00–18:30 Inarinsaamen taivuttamisen harjoituskurssi (8 x 2 t)
klo 18:45–19:15 Inarinsaamen suullinen käyttö I (8 x ⅔ t)

Aineopinnot

ma 30.10.–18.12.2017 (jatkuu) - klo 17:00–18:30 Inarinsaamen fonologia ja morfologia I (7 x 2 t)
to 2.11.–21.12.2017 (jatkuu) - klo 17:00–18:30 Inarinsaamen lauseoppi (7 x 2 t)

Syventävät opinnot

Saamelaista didaktiikkaa

III periodi

Perusopinnot
ma 8.1.–26.2.2018 - klo 17:00–19:30 Inarinsaamen peruskurssi II (8 x 3 t)

to 11.1.–1.3.2018
klo 17:00–18:30 Inarinsaamen taivuttamisen harjoituskurssi (8 x 2 t)
klo 18:45–19:15 Inarinsaamen suullinen käyttö I (8 x ⅔ t)

Aineopinnot

ma 15.1.–30.4.2018 - klo 17:00–18:30 Inarinsaamen sananmuodostusoppi (7 x 2 t)
to 11.1.–22.2.2018 - klo 17:00–18:30 Inarinsaamen kirjallinen käyttö II (7 x 2 t)

Syventävät opinnot

Saamelaista didaktiikkaa

ti 9.1.–27.2.2018 - klo 17:00–18:30 Inarinsaamen fonologia ja morfologia II (7 x 2 t)

IV periodi

Perusopinnot
ma 12.3.–7.5.2018 - klo 17:00–19:30 Inarinsaamen peruskurssi II (8 x 3 t)
to 15.3.–26.4.2018 - klo 17:00–18:30 Inarinsaamen kirjallinen käyttö I (7 x 2 t)

Aineopinnot

ma 12.3.–30.4.2018 (jatkuu) - klo 17:00–18:30 Inarinsaamen sananmuodostusoppi (7 x 2 t)

Syventävät opinnot

ti 13.3.–17.4.2018 - klo 17:00–18:30 Inarinsaamen fonologia ja morfologia II (7 x 2 t)

+ Lisäksi erikseen sovittavina ajankohtina:

Aineopinnot

  • Inarinsaamen suullinen käyttö II (Alkutapaaminen ti 12.9.2017 klo 17.15-18.45)
  • Inarinsaamen erikoisalan sanasto

Syventävät opinnot:

  • Itsenäinen kirjoitusprojekti (5-10 op)
  • Itsenäinen käännösprojekti (5-10 op)
  • Inarinsaamen erikoisalan sanasto
  • Graduseminaari

 

Inarinsaamen perusopinnot

Oulun yliopiston opiskelijat voivat suorittaa inarinsaamen perusopinnot sivuaineopintoina. Inarinsaamea voi opiskella myös hakemalla erillistä opinto-oikeutta, jonka haluaika päättyy 15.8.2017: www.oulu.fi/hutk/erillinenopintooikeus. Erillinen opinto-oikeus on tarkoitettu sellaisille hakijoille, joilla ei ole voimassaolevaa opinto-oikeutta mihinkään suomalaiseen yliopistoon. Toistaiseksi inarinsaamen opiskelu erillisellä opinto-oikeudella on ollut maksutonta.

Perusopintopaketin voi suorittaa pääosin etä- ja iltaopintoina verkossa joko yhden tai kahden lukuvuoden aikana. Kurssien aikataulut on suunniteltu siten, että perusopinnot saa melko kätevästi suoritettua yhden lukuvuoden aikana. Perusopintojen jälkeen on mahdollista jatkaa opintoja ja hakea erillistä opinto-oikeutta aineopintoihin. Ne, joilla on ennestään vähintään alempi korkeakoulututkinto, voivat perusopintojen jälkeen hakea suoraan tutkinto-opiskelijoiksi maisteriopintoihin.

Inarinsaame sivuaineena

Oulun yliopiston opiskelijat voivat opiskella inarinsaamea sivuaineena. Inarinsaame sopii hyvin sivuaineeksi muun muassa saamelaisen kulttuurin opiskelijoille. Opetus alkaa alkeista, joten aiempaa kielitaitoa ei tarvita. Perusopinnoista voi suorittaa myös osan, esimerkiksi alkeiskurssin Inarinsaamen peruskurssi I. Kurssin alkutapaaminen pidetään inarinsaamen opiskelijoiden ensimmäisen tapaamisen yhteydessä tiistaina 5.9.2017 klo 17:15–19:00 verkossa. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat ohjeet sähköpostitse.

Mikäli olet Oulun yliopiston opiskelija, voit lähettää vapaamuotoisen hakemuksen inarinsaamen opintoihin 25.8.2017 mennessä Mervi Skopetsille osoitteeseen mervi.skopets(at)oulu.fi.

Inarinsaamen alkeiskurssi pohjoissaamen pääaineopiskelijoille

Inarinsaamen peruskurssi I on alkeiskurssi ja sopii pohjoissaamen pääaineopiskelijoille pakollisen toisen saamen kielen suorittamiseen. Ilmoittaudu 25.8.2017 mennessä Mervi Skopetsille osoitteeseen mervi.skopets(at)oulu.fi.

Ilmoittautuminen

Inarinsaamen kurssien opetus ei näy WebOodissa, koska se tapahtuu muualla kuin yliopiston kampuksen saleissa. Tämän vuoksi kursseille ei ilmoittauduta WebOodissa vaan sähköpostitse Mervi Skopetsille (mervi.skopets(at)oulu.fi). Opetuksen järjestämisen vuoksi on suositeltavaa ilmoittautua kursseille hyvissä ajoin, mutta myöhemminkin saattaa vielä ehtiä mukaan. Kurssien aikataulut saattavat muuttua vielä syksyllä.

(päivitetty 25.8.2017)

 
* * *
 
 
 
 
* * *
 
 
 

Syksy 2018

I periodi

Perusopinnot

683504P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin ja saamentutkimukseen (5 op) - Sigga-Marja Magga

683505P Saamelaisten esihistoria ja historia (5 op) - Veli-Pekka Lehtola

Aineopinnot   

83683482A Saamentutkimuksen suuntauksia (5 op) - Anni-Siiri Länsman

683384A Kandidaatintutkielma (10 op) - Anni-Siiri Länsman; Veli-Pekka Lehtola

Syventävät opinnot

683385S Syventyminen alan erityisteemoihin (10 op), jatkuu  periodilla 2 - Anni-Siiri Länsman

683513S Graduseminaari (5 op), jatkuu periodilla 2 - Veli-Pekka Lehtola; Anni-Siiri Länsman

                     

II periodi

Perusopinnot

683374P Saamelainen nyky-yhteiskunta ja oikeudet (5 op)  - Anni-Siiri Länsman

Aineopinnot  

683396A Saamelaisten menneisyyden erityiskysymyksiä (5 op) - Veli-Pekka Lehtola

683384A Kandidaatintutkielma (10 op) - Anni-Siiri Länsman; Veli-Pekka Lehtola

Syventävät opinnot

683513S Graduseminaari (5 op) - Veli-Pekka Lehtola; Anni-Siiri Länsman 

 
 

Kevät 2019

III periodi

Perusopinnot

683506P Saamelaisten maailmankuvat ja taiteet (5 op) - Veli-Pekka Lehtola

700332P Digitaaliset ihmistieteet (5 op) Pakollinen syksyllä 2017 opintonsa aloittaneille, muillekin suositellaan valinnaisiin opintoihin - joko aineopintoihin tai syventäviin opintoihin

Aineopinnot

683480A Saamelaisen yhteiskunnan rakentuminen (5 op) - Anni-Siiri Länsman

683384A Kandidaatintutkielma (10 op) – Anni-Siiri Länsman; Veli-Pekka Lehtola

Syventävät opinnot

683511S Perehtyminen teoriaan ja metodeihin (5 op) tentti - Veli-Pekka Lehtola; Anni-Siiri Länsman

683513S Seminaari (5 op) - Veli-Pekka Lehtola

 

IV periodi

Perusopinnot

683507P Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt (5 op) – Anni-Siiri Länsman

Aineopinnot

683392A Valinnaiset opinnot tai harjoittelu (5 op)

Syventävät opinnot

683512S Tieteellinen kirjoittaminen (5 op) - Veli-Pekka Lehtola

683513S Seminaari (5 op) - Veli-Pekka Lehtola

 

* * * *

Opetus 2019- 2020

Perusopinnot kuten vuonna 2018–2019

Aineopinnot

700333P Tutkimusmenetelmät (5 op)
683508A Saamelaisen kulttuuriperinnön uudet muodot (5 op)
683397A Saamelainen kulttuuriympäristö ja maankäyttö (5 op)
683392A Valinnaiset opinnot tai harjoittelu (5 op)
683482A Saamentutkimuksen suuntauksia (5 op)
683384A Kandidaatintutkielma (10 op)

Syventävät opinnot

683513S Graduseminaari (5 op)
683385S Syventyminen alan erityisteemoihin (10 op)
683511S Perehtyminen teoriaan ja metodeihin (5 op)
683514S Valinnaiset opinnot, harjoittelu tai vaihto-opiskelu (15 op)

 
* * *

POHJOISSAAME VIERAANA KIELENÄ

Lukuvuosi 2018-2019

Tarkemmat opetusajat ja -päivät ovat tiedossa 1.8.2018 alkaen ja ne löytyvät WebOodista.

Pohjoissaame vieraana kielenä 2018-2019 (pdf)

Syksy 2018

1.-2. periodi
683400P Pohjoissaamen alkeiskurssi 5 op (48 h) Marjatta Jomppanen
683403P Pohjoissaamen suullinen käyttö I 5 op (48 h) Minna Rasmus
683402P Pohjoissaamen kirjallinen käyttö 5 op (48 h) Minna Rasmus
 

Kevät 2019

3.-4. periodi
683401P Pohjoissaamen jatkokurssi 5 op (48 h) Marjatta Jomppanen
683475P Pohjoissaamen suullinen käyttö II 5 op (48 h) Minna Rasmus

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 28.5.2018