Publikašuvnnat

Giellagas-instituhta publikašuvnnat/
Giellagas-instituutin julkaisut/
Giellagas Institute List of publications

Oahppočájánasat / Opinnäytteet / Theses

Luettelo sisältää Giellagas-instituutin julkaisusarjaan (1.-16.) kuuluvat teokset
List includes Publications of the Giellagas Institute (1.-16.)
 

2017

Junka-Aikio, Laura; Cortes-Severino, Catalina (2017) Cultural studies of extraction. Cultural studies 31:2-3. 175-184. Full text.

Juutinen, Markus; Lehtinen, Miika (2017) Ensimmäinen englanninkielinen koltansaamen kielioppi (Timothy Feist: A grammar of Skolt Saami). Virittäjä, 121 (4). 611-616.

Kortelainen, Terttu; Katvala, Mari; Länsman, Anni-Siiri (2017) Attention and altmetrics. Information research 22 (1). University of Borås.

Lehtola, Veli-Pekka (2017) A Számi identitás színpadra vitele : A Beaivvaš Számi színház tükrén keresztül. Szerencsefia – kortársszámidrámák. Ed. by Johanna Domokos. Budapest, Napkút Kiadó. 127-150.

Sammallahti, Pekka (2017) Vuõʹlǧǧe jååʹtted ooudâs - Lookkmõõžž. De fas johttájedje - Nuortalašgiel lohkosat. Taas mentiin - Kolttasaamen lukemisto. Tuåimti - Doaimmahan - Toimittanut Marko Jouste, Miika Lehtinen ja Markus Juutinen. Publications Of The Giellagas Institute. Volume 16. Oulun yliopisto. Oulu 2017. 180s.

Valkonen, Sanna; Valkonen, Jarno; Lehtola, Veli-Pekka (2017) An Ontological Politics of and for the Sámi Cultural Heritage : Reflections on Belonging to the Sámi Community and Land. Indigenous Peoples´ Cultural Heritage: Rights, Debates and Challenges. Ed. by Xanthaki, Alexander; Valkonen, Sanna; Heinimäki, Leena; Nuorgam, Piia. Leiden, Brill nijhoff. 149-174.

Valtonen, Taarna (2017) Anthroponyms in the Saami languages. Personal name systems in Finnic and beyond. Ed. by Ainiala, Terhi; Saarikivi, Janne. Uralica Helsingiensia 12. Suomalais-ugrilainen seura. 287-324.

Valtonen, Taarna (2017) Aanaar päikkinommâärbi : uđđâ projektist totkeh ubâ Aanaar päikkinoomâid. Anarâš 30, cohčâmáánu 2017: 4-5. Full text.

Valtonen, Taarna; Valkeapää, Leena (2017) Esipuhe: Soita minua! Teoksessa: Taarna Valtonen ja Leena Valkeapää (toim.) Minä soin : Mun čuojan : Kirjoituksia Nils-Aslak Valkeapään elämäntyöstä. Rovaniemi, Lapland University Press. 9-10. Full text.

Ylikoski, Jussi (2017) On the tracks of the Proto-Uralic suffix *-ksi – a new but old perspective on the origin of the Mari lative. Suomalais-ugrilaisen seuran aikakauskirja 96, 369-419. Full text

Ylikoski, Jussi (2017) Similarity, equality and the like in North Saami. Similative and equative constructions : a cross-linguistic perspective. Ed. by Yvonne Treis and Martine Vanhove. Typological Studies in Language 117. John Benjamins Publishing Company. 259-290. Full text

Ylikoski, Jussi (2017) The essive in North Saami. Uralic essive and the expression of impermanent state. Ed. by Casper de Groot. Typological Studies in Language 119. John Benjamins Publishing Company. 217-241. Full text.

Ylikoski, Jussi (2017) Tē lijen sōmes pālen ai aktan saijesne sāmi’ : giellačájánasat boarrásamos čállon sámi muitalusain. Sámis 25, Cuoŋománnu 2017. Sámi fágagirjjálaš čálliid- ja jorgaleaddjiidsearvi. 17-21. Full text.

Ylikoski, Jussi (2017) What made Proto-Germanic *jah ‘and’ an infinitive marker in westernmost Uralic? : Observations from the Saami-Scandinavian border. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 35 (2): 291–327. Full text.

2016

Lehtola, V.-P. (2016) Historical encounters of the Sámi and the Church in Finland. De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. En vetenskaplig antologi. Redaktörer Daniel Lindmark & Olle Sundström. Skellefteå: Artos & Norma, pp. 1083-1116.

Lehtola, V.-P. (2016) Sámi Histories, Colonialism, and Finland. Arctic Anthropology, Vol. 52, No. 2, pp. 22–36.

2015

Kortelainen, T. - Länsman, A.-S (2015) Challenging the status and constructing the culture of an indigenous group: Attention paid to YLE Sápmi radio digital news in Finland. European Journal of Cultural Studies, 1–19. SAGE DOI: 10.1177/1367549415572326. (Forthcoming)

Lehtola, V.-P. (2015) Second World War as a trigger for transcultural changes among Sámi people in Finland. Acta Borealia, Vol. 32, No. 2.

Lehtola, V.-P. – Korhonen, K. – Alenius, K. – Mantila, H. (2015) Approaches to Transcultural Encounters. Transcultural Encounters. Ed. by Kari Alenius and Veli-Pekka Lehtola. Oulu: The historical Society of Northern Finland.

Länsman, A.-S. – Lehtola, V.-P. (2015) Global Trends, Local Contradictions. Challenges of transnational Sámi politics in 2000s. Transcultural Encounters. Ed. by Kari Alenius and Veli-Pekka Lehtola. Oulu: The historical Society of Northern Finland.

 

2014

Valtonen, Taarna (2014) Mielen laaksot. Mïelen vuemieh. Miela vuomit. Mielâ vyemeh. Miõl vue´m. Neljän saamen kielen paikannimien rakenne, sanasto ja rinnakkaisnimet vähemmistö–enemmistö-suhteiden kuvastajina. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia 271. - Publications of the Giellagas Institute nro 15. Oulu. Giellagas-instituutti 2014. 540s.

Dieđalaš áigečála/ Tieteellinen aikakauslehti/ Scholarly journal

Aikio, Ante (2014) On the reconstruction of Proto-Mari vocalism. - Journal of Language Relationship (11), 125-158.

Aikio, Ante (2014) Studies in Uralic Etymology II : Finnic Etymologies. - Linguistica Uralica (1), 1-19. Full text.

Aikio, Ante (2014) Studies in Uralic etymology III : Mari etymologies. - Linguistica Uralica 50 (2), 81-93. Full text.

Boine, Else Målfrid; Erstad, Inger Helen; Länsman, Anni-Siiri; Saus, Merete (2014) Diehtobádji Sámis: geahččaleapmi ovddidit sámi fágaolbmuid kulturgealbbu. Sámi dieđalas áigečála 2014 (1), 1- 20.

Kortelainen, Terttu; Länsman, Anni-Siiri (2014) YLE Sápmin radiouutisten verkkosivullaan ja Facebookissa saama huomio. Informaatiotutkimus 33 (3), 1-3. Full text.

Seppälä, Tiina; Laako, Hanna; Junka-Aikio, Laura (2014) Maailmanpolitiikan marginaalit - tieto, valta, kritiikki: pääkirjoitus. Kosmopolis (3-4), 3-8. Full text.

Čohkkejuvvon publikašuvnnat/ Kokoomateos/ Compilation

Aikio-Puoskari, Ulla (2014) Saamelaisopetus peruskoululainsäädännössä: palapelin rakentamista kansallisen koulutuspolitiikan marginaalissa. Saamelaisten kouluopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa. Keskitalo, Pigga; Lehtola, Veli-Pekka; Paksuniemi, Merja. - Siirtolaisuustutkimuksia. A 50. Turku. 214-240.

Lehtola, Veli-Pekka (2014) Katekeettakouluista kansakouluihin: saamelaisten kouluhistoriaa 1900-luvun alkupuoliskolla. Saamelaisten kansanopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa. Keskitalo, Pigga; Lehtola, Veli-Pekka; Paksuniemi, Merja. - Siirtolaisuustutkimuksia. A 0356-9659. Turku. 44-62.

Lehtola, Veli-Pekka (2014) Lappalaisten suojelualueita ja saamelaisten liittoja. Arvon mekin ansaitsemme: näkökulmia osallisuuden historiaan Suomessa. Villa, Susan. - Sisäministeriön julkaisu 1. Helsinki, Sisäministeriö. 24-33. Full text.

Lehtola, Veli-Pekka (2014) Saamen kielen lehtoraatista Giellagas-instituutiksi. Saamelaisten kansanopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa. Keskitalo, Pigga; Lehtola, Veli-Pekka; Paksuniemi, Merja. - Siirtolaisuustutkimuksia. A 0356-9659. Turku. 315-319.

Rasmus, Minna (2014) Pakko lähteä, pakko pärjätä. Saamelaisten kansanopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa. Keskitalo, Pigga; Lehtola, Veli-Pekka; Paksuniemi, Merja. - Siirtolaisuustutkimuksia. A 0356-9659. Turku. 252-262.

Konferenssijulkaisu

Harlin, Eeva-Kristiina; Olli, Anne May (2014) Repatriation: political will and museum facilities. - Museums and restitution: new practices, new approaches. Tythacott, Louise; Arvanitis, Kostas. Farnham. 55-70, 4.

Jomppanen, Marjatta (2014) Pohjoissaamen toisteisen verbigenetiivin, boađi boađi "olla tulemaisillaan"; bosu bosu "kovasti puuskuttaen", morfologia, syntaksi ja semantiikka. - XLI Kielitieteen päivät: Kieli ja kielitiede teknistyvässä maailmassa. Ivaska, Ilmari; Leppänen, Ville; Mäkilähde, Aleksi; Raitaniemi, Mia. Turku, Turun yliopisto. 34. Full text.

Jouste, Marko (2014) Katsaus Venäjän saamelaisten musiikkiperinteiden keräykseen ja tutkimukseen. -Song and Emergent Poetics Oral Traditions in Performance. Conference Proceedings 21-24 November 2013. Runolaulu-Akatemian julkaisuja, nro 18. Juminkeon julkaisuja, nro 119. Huttu-Hiltunen, Pekka; Frog; Lukin, Karina; Karikko, Sari; Stepanova, Eila. Kuhmo, Runolaulu-Akatemia, Juminkeko. 189-222.

Tieteellinen erillisteos

Lehtola, Veli-Pekka; Länsman, Anni-Siiri ja Lehtola, Jorma (2014) Die Sámi? Traditionen im Wandel. Oulu, Kustannus-Puntsi.

Marjomaa, Marko (2014) (with contributions by Minna Pelkonen, Anneli Sarhimaa & Eva Kühhirt, Sia Spiliopoulou Åkermark, Reetta Toivanen). North Sámi in Norway: ELDIA Case-Specific Report. Studies in European Language Diversity 31. Full text.
31.1 ELDIA dáhpáhusdutkamušraportta oaniduvvon veršuvdna
31.2 Sammendrag av ELDIA-delstudierapport

 

2013

Dieđalaš áigečála/ Tieteellinen aikakauslehti/ Scholarly journal

Aikio, Ante (2013) Studies in Uralic Etymology I: Saami Etymologies. - Linguistica Uralica 49 (3), 161-174 . Full text.

Jomppanen, Marjatta (2013) Koloratiivakonstrukšuvdna Hans Aslak Guttorma girjjiin - davvisámegiela koloratiivakonstrukšuvnna veardádallan suomagielain. - Sámi dieđalas áigečála 1, 7-27. Full text.

Jouste, Marko (2013) "Lampaitako olette, kun ette osaa edes katrillia tanssia?" - Venäläisen musiikkikulttuurin vaikutuksia historiallisessa Suonikylän musiikkiperinteessä. - Laulu inhimillisen kommunikaation muotona. Song as a Form of Human Communication. Proceedings from the Runosong Academy Seminar, 23-25 March 2012. 17, 39-67.

Länsman, Anni-Siiri (2013) Yleisteos saamelaisuudesta vähän tietävälle lukijalle. - Sosiologia 50 (4), 390-391.

Muu aikakauslehti

Lehtola, Veli-Pekka (2013) Saamelaisten poliittinen herääminen. Saamelaisten oikeuksista keskusteltiin vilkkaasti jo 1900-luvun alussa. - Historia (3), 54-59.

Čohkkejuvvon publikašuvnnat/ Kokoomateos/ Compilation

Aikio, Áile; Jomppanen, Arja; Kärnä, Tiina-Mari; Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija; Vuolab-Lohi, Kaarina (2013) čoahkkáigeassu. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Anár - Inari, Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 238-245.

Aikio, Áile; Jomppanen, Arja; Kärnä, Tiina-Mari; Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija; Vuolab-Lohi, Kaarina (2013) Summary. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Anár - Inari, Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 246-253.

Aikio, Áile; Magga, Päivi (2013) Utsjoki - Kulttuurihistoriaa. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Anár - Inari, Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 25.

Aikio, Ante (2012) An Essay on Saami Ethnolinguistic Prehistory. A Linguistic Map of Prehistoric Northern Europe. Grünthal, Riho; Kallio, Petri. - Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. Helsinki, Suomalais-ugrilainen seura. 63-117.

Aikio-Puoskari, Ulla (2013) Koululaitoksen vaiheista saamelaisalueella. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Inari, Sámi museum - Saamelaismuseosäätiö. 182-183.

Elo, Tiina; Magga, Päivi (2013) Selvitykset ja inventoinnit. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Anár - Inari, Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 26-32.

Jouste, Marko (2013) Guhtur Maggan ja Gáddjá Nikodemuksen muutto Enontekiöltä Sodankylään 1880-luvulla. Ealli biras - Elävä ympäristö. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Inari, Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 122-124.

Jouste, Marko (2013) Saamelainen kulttuuriympäristö musiikkiperinteessä. Ealli biras - Elävä ympäristö. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Inari, Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 125-128.

Jouste, Marko; Niemi, Jarkko (2013) Musiikin paradigmaattinen analyysi. Musiikki kulttuurina. Moisala, Pirkko; Seye, Elina. Helsinki, Suomen Etnomusikologinen Seura. 173-200.

Lehtola, Veli-Pekka (2013) A betelepülök lappfölrképe, a ”lappföldiség” kialakulása az 1920-1930-as évek finnországi irodalmának tukrében. Finnek _ ? Tanulmányok a multikulturális finnországról. Domokos, Johanna. Györ, AmbrooBook. 101-132. Full text.

Lehtola, Veli-Pekka (2013) Radikaalista taistelijasta kansalliseksi instituutioksi ? saamelaisteatteri Beaivvás ja lähihistorian periodisointi. Pappi, partisaani ja pirtuhevonen - poimintoja pohjoisen historiasta. Oulun Historiaseura ry:n 80-vuotisjuhlakirja. Junila, Marianne; Granberg, Petri; Juntunen, Jukka; Kaitasuo, Pia; Turunen, Harri. - Scripta Historica 36. Oulu, Oulun historiaseura. 274-286.

Lehtola, Veli-Pekka (2013) Rajasulut 1800-luvulla ja saamelaisten historia. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Inari, Sámi museum - saamelaismuseosäätiö. 61-67.

Lehtola, Veli-Pekka (2013) Saamelaiskirjallisuus kriisissä? Suomen nykykirjallisuus 1. Lajeja, poetiikkaa. Hallila, Mika; Hosiaisluoma, Yrjö; Karkulehto, Sanna; Kirstinä, Leena; Ojajärvi, Jussi. - Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1390:1. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 220-227.

Lehtola, Veli-Pekka (2013) Sami on the stages and in the zoos of Europe. L´Image du Sápmi II. Études compares. Andersson, Kajsa. - Humanistica Oerebroensia. Artes et linguae 16. Örebro, Örebro University. 324-352.

Lehtola, Veli-Pekka (2013) Tukkinujun taiteilija, etelän elinkautinen. Kittiläläinen Jussi Lainio Lapin kirjallisuuden tähdenlentona. Rovaniemi, Turku, Bysantti ja Oulu… Juhlakirja Marja Tuomiselle. Autti, Mervi; Immonen, Annikka; Immonen, Kari; Mäkikalli, Maija; Rantala, Pälvi. Rovaniemi, Lapin yliopistokustannus. 178-194.

Magga, Päivi (2013) Enontekiö - Kulttuurihistoriaa. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija (toim.). - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Anár - Inari, Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 19.

Magga, Päivi (2013) Lapin paliskunnan asutus. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Anár - Inari, Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 88-93.

Magga, Päivi (2013) Lisma ja Kuttura. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Anár - Inari, Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 82-85.

Magga, Päivi (2013) Näkkälä. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Anár - Inari, Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 30.

Magga, Päivi (2013) Poronhoidon ja siihen liittyvän asumisen kohteita. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Anár - Inari, Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 154-159.

Magga, Päivi (2013) Porosaamelaisten muutto Sompioon. Koilliskaira. Erämaan ääni, vapauden kaipuu. Borg, Pekka. -, Suomen ympäristösuunnittelu Oy. 20-27.

Magga, Päivi (2013) Porotilarakentaminen. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Anár - Inari, Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 110-111.

Magga, Päivi (2013) Raja-Joosepin asuinkenttä. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Anár - Inari, Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 93.

Magga, Päivi (2013) Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Anár - Inari, Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 14-15.

Magga, Päivi (2013) Saamelainen vanhuus muutoksessa. Vaihdevuodet, jokaisen naisen kirja [Englanninkielinen alkuteos Our Bodies,Ourselves; Menopause]. Tarvainen, Nina; Siimes, Anne; Kailo, Kaarina (suomenkielisen laitoksen toim.). Vantaa, Kustannusosakeyhtiö Nemo. 371-372.

Magga, Päivi (2013) Saamelaisesta rakennusperinnöstä. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Anár - Inari, Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 94-95.

Magga, Päivi (2013) Sodankylä - Kulttuurihistoriaa. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Anár - Inari, Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 23.

Magga, Päivi (2013) Vesistörakentamisen vaikutukset saamelaiskulttuuriin. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Anár - Inari, Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 196-197.

Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija (2013) Esipuhe. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Inari, Sami Museum. 8-9.

Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija (2013) Mikä tekee kulttuuriympäristöstä saamelaisen? Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Anár - Inari, Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 10-13.

Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija (2013) Saamelaisen kulttuuriympäristön tila ja sen arviointi. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Anár - Inari, Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiö. 234-235.

Vuolab-Lohi, Kaarina (2013) Paikannimet kertovat ympäristön käytöstä. Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija. - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Inari, Sámi museum - Saamelaismuseosäätiö. 120-121.

Konferenssijulkaisu

Magga, Päivi (2013) Maid duovdagat muitalit - sámi kulturbirrasa ohcamin (What the land tells: Looking for Sámi cultural landscapes). - Oovtâst - Together. New concepts, theories and methodologies on Saami studies, 25-27.9.2013 Inari. Abstract.

Bláđđi/ Sanomalehti/ Newspaper

Länsman, Anni Siiri (2013) Jouluiloa hirsipirtin lämmössä. - Kaleva 24.12.2013

Tieteellinen erillisteos

Olthuis, Marja-Liisa; Kivelä, Suvi; Skutnabb-Kangas, Tove (2013) Revitalising Indigenous Languages: How to Recreate a Lost Generation. Bristol, Multilingual Matters. 251.

Toimitettu julkaisu jossa omaa tekstiä

Magga, Päivi; Ojanlatva, Eija (2013) Ealli biras - Elävä ympäristö. Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma. - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 9. Anár - Inari, Sámi museum - Saamelaismuseosäätiö. 255 s.

Opinnäytetyö

Skopets, Mervi (2013) Uđđâ testament jurgâlem anarâškielân. Suomakielâst anarâškielân - keevâtlâš pággu vâi máhđulâđvuotâ uccâ kielân. Pro gradu -työ. 118 + 3. Full text.

Muu tallenne

Aikio-Arianaick, Inger-Mari; Magga, Päivi (12.10.2013) Veahčat / Vetsikko (2´31). Video

Magga, Päivi (12.10.2013) Ealli biras - Elävä ympäristö -näyttelyn muisteluslaavun äänitteet. Äänite

Magga, Päivi (12.10.2013) Heinäntekoa 2012 (1´07). Video

Magga, Päivi (12.10.2013) Ja nu Gábe-Jovnna dagai dearvvuođaid duoddariidda / Ja niin Kaapin Jouni hyvästeli tunturit / And so Kaapin Jouni said goodbye to the (4´19). Video

Magga, Päivi (12.10.2013) Pöyrisjärvellä vasanmerkityksessä (1´49). Video

Magga, Päivi (12.10.2013) Vasanmerkitystä Lapin paliskunnassa 2011, 2012 (2´45). Video

Magga, Päivi (12.10.2013) Vue´ddi kâ´ccmõš / Juurennosto / Root harvesting (4´52). Video

Magga, Päivi (12.10.2013) Vuomaselässä erotuksessa 2008-2009 (3´14). Video

Nuorgam, Piia (2013) Selvitys Saamelaiseen kulttuuriarkistoon liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä (pdf)

 

2012

Artihkal/ Artikkeli/ Article
Dieđalaš áigečála/ Tieteellinen aikakauslehti/ Scholarly journal

Lehtola, Veli-Pekka (2012) Johan Turi - sámiid iežaset etnográfa? Sámi dieđalas áigečála (1/2012), 85-97.

Čohkkejuvvon publikašuvnnat/ Kokoomateos/ Compilation
 
Aikio, Ante (2012) On Finnic long vowels, Samoyed vowel sequences and Proto-Uralic *x. Per Urales ad Orientem: Iter polyphonicum multilingue. Festskrift tillägnad Juha Janhunen på hans sextioårsdag den 12 februari 2012. Tiina Hyytiäinen; Lotta Jalava; Janne Saarikivi; Erika Sandman. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 264. Helsinki, Société Finno-Ougrienne. 227-250. Full text.
 
Jomppanen, Marjatta (2012) Sámegiel ávnnasoahpaheddjjiid skuvlejumi dálá dilli ja gárggiidahttindárbbut. Ulbmilin sámi pedagogihka ollašuhttin. Pigga Keskitalo; Kaarina Määttä. Rovaniemi, Lapin yliopistokustannus. 93-100.
 
Jouste, Marko (2012) Luohti, livđe ja leudd. Suomen saamelaisten omistettujen laulujen historialliset perinteet. Saamenmaa. Kulttuuritieteellisiä näkökulmia. Lehtola Veli-Pekka; Piela Ulla; Snellman Hanna (toim.). Kalevalaseuran vuosikirja 91. Helsinki, SKS. 134-149.
 
Lehtola, Veli-Pekka (2012) Lapin Sivistysseura ja saamenystävät 1930-luvulla. Historian selkosilla. Jouko Vahtolan juhlakirja. Matti Enbuske; Matti Mäntylä; Matti Salo; Reija Satokangas. Studia Historica Septentrionalia 65. Rovaniemi, Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys. 511-524.
 
Lehtola, Veli-Pekka; Länsman, Anni-Siiri (2012) Saamelaisliikkeen perintö ja institutionalisoitunut saamelaisuus. Saamenmaa. Kulttuuritieteellisiä näkökulmia. Lehtola, Veli-Pekka; Piela, Ulla; Snellman, Hanna. Kalevalaseuran vuosikirja 91. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 13-35.
 
Lehtola Veli-Pekka; Länsman Anni-Siiri (2012) Haastava Saamenmaa. Saamenmaa: Kulttuuritieteellisiä näkökulmia. Lehtola, Veli-Pekka; Piela, Ulla; Snellman, Hanna (toim.). Kalevalaseuran vuosikirja 91. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 7-10.
 
Magga, Sigga-Marja (2012) Saamelainen käsityö duodji kansallisen identiteetin rakentajana. Saamenmaa: kulttuuritieteellisiä näkökulmia. Lehtola, Veli-Pekka; Piela, Ulla; Snellman, Hanna (toim.). Kalevalaseuran vuosikirja 91. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 216-225.
 
Marjomaa, Marko (2012) North Sámi in Norway: An Overview of a Language in Context. Working Papers in European Language Diversity. Working Papers in European Language Diversity 17. Mainz, Research consortium ELDIA. 1-15. Full text.
 
Bláđđi/ Sanomalehti/ Newspaper

Aikio, Ante (2012) Lainsäädäntö estää saamea kukoistamasta. Helsingin sanomat 07.06.2012

Aikio, Ante (2012) Paikannimien taustoista. Meän Tornionlaakso 14.06.2012

Lehtola, Veli-Pekka (2012) Radikaali ehdotus saamelaisten maaksi 60 vuotta sitten. Kaleva 03.04.2012
 
Sierranas publikašuvnnat/ Erillisteos/
Tieteellinen erillisteos
Lehtola, Veli-Pekka (2012) Saamelaiset suomalaiset - kohtaamisia 1896-1953. Helsinki, Suomalaisen kirjallisuuden seura. Lisäpainokset: 2. p. 2012. 528 s.
 
Eará sierranas publikašuvnnat/ Muu erillisteos/
Sammallahti, Pekka; Jouste, Marko (2012) Vuõ’lğğe jåå’tted ooudâ: Sää’mǩiõllsaž lookkâmǩe’rjj. Nuortalašgiel lohkosat. De fas johttájedje. Taas mentiin: Koltansaamen lukemisto. Publications of the Giellagas Institute 14. Oulu, Oulun yliopisto. 171.

 

2011

Artihkal/ Artikkeli/ Article
Dieđalaš áigečála/ Tieteellinen aikakauslehti/ Scholarly journal

Jomppanen Marjatta (2011) Pohjoissaamen ja suomen kielen koloratiivikonstruktio vertailussa. Lähivertailuja (21), 106-130.

Lehtola, Veli-Pekka - Rantala, Leif (2011) En samisk stat?. Arctic Review on Law and Politics 2 (1), 110-116.

Eará áigečála/ Muu aikakauslehti/ Other journal

Lehtola, Veli-Pekka (2011) Miten lappalainen muuttui saamelaiseksi. Hiidenkivi 18 (4), 27-31.

Lehtola, Veli-Pekka (2011) Pilatut kummitustarinat. Jänkä 2 (2), 23-26.

Länsman Anni-Siiri (2011) Saamentutkija aktivismin ja tiedeyhteisön ristivedossa. Kide, Lapin yliopiston yhteisölehti (2/2011), 19. Full text.

Magga Päivi (2011) Saamelainen kulttuuriympäristöyksikkö perustettiin Siidaan. Muuriankkuri, Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry 16 (2), 13-15.

Čohkkejuvvon publikašuvnnat/ Kokoomateos/ Compilation

Sammallahti Pekka (2011) From Africa to the Arctic: Expansions, Bottlenecks and Contacts in the Linguistic Prehistory of the Saami. Language Contact in Times of Globalization. Cornelius Hasselblatt, Peter Houtzagers, Remco van Pareren. Studies in Slavic and General Linguistics 38. Amsterdam, Rodopi. 197-216.

Sierranas publikašuvnnat/ Erillisteos/
Eará sierranas publikašuvnnat/ Muu erillisteos/

Lehtola, Veli-Pekka; Magga, Sigga-Marja (2011) Beaivváš: Beaivváš Sámi Našunálateáhter: Berit Marit Hætta: teáhterbiktasat-teatteripuvustuksia-theatre costumes. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 8. Inari, Sami museum. Saamelaismuseosäätiö. 59.

Lehtola, Veli-Pekka; Magga, Sigga-Marja (2011) Beaivváš: Beaivváš Sámi Nasunálateáhter. Sámi Museum - Saamelaismuseosäätiön julkaisuja 8. Inari, Siida. 400. 59.

Morottaja Petter, Kuuva Petra, Olthuis Marja-Liisa (2011) Kielâkyeimi I. Tekstit, Tekstâkirje. Aanaar: Sämitigge - Saamelaiskäräjät. 162.

Nickel Klaus Peter, Sammallahti Pekka (2011) Nordsamisk grammatik. Kárášjohka, Davvi Girji. 691.

 

2010

Artihkal/ Artikkeli/ Article
Dieđalaš áigečála/ Tieteellinen aikakauslehti/ Scholarly journal
Lehtola, Veli-Pekka (2010) Porojen kansallisuus? Suomen ja Norjan kiista rajaseudun poronhoidosta 1852–1936. Faravid 34, 125-143

Pietikäinen Sari, Huss Leena, Laihiala-Kankainen Sirkka, Aikio-Puoskari Ulla, Lane Pia (2010) Regulating multilingualism in North Calotte: the case of Kven, Meänkieli and Sámi languages. Acta Borealia 27 (1), 1-23. Full text.

Sammallahti Pekka (2009) On the origin of the illative singular morphology in Saami. Finnisch-ugrische Forschungen 60 (1-3), 9-28

Eará áigečála/ Muu aikakauslehti/ Other journal
Jomppanen, Marjatta 2010: Lektio Pohjoissaamea ja suomea kontrastiivisesti. Virittäjän 114 verkkoliite. s.115. Helsinki. Full text.

Lehtola, Veli-Pekka (2010) Le mythographe des Sames. ARTnOrd (1), 58-60

Čohkkejuvvon publikašuvnnat/ Kokoomateos/ Compilation
Aikio-Puoskari Ulla (2010) Saamelaisesta elämänmuodosta saamelaiseen kulttuuriin – Isoäidin elämä muutoksen mittatikkuna. Kylä kulttuurien risteyksessä. Artikkelikokoelma Vuotson alueen saamelaisista. Vuohču Sámiid Searvin 40-vuotisjuhlakirja. Aikio-Puoskari, Ulla & Magga, Päivi, Vuohču Sámiid Searvi. 108-123

Ijäs Johanna (2010) “I puts it away” – Early protomorphological ways of inflecting verbs in a child acquiring Saami. Vironkielinen tiivistelmä: “Ma paneb selle ära” ehk varased protomorfoloogilised verbimuutestrateegiad saami lapsekeeles. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 6 = Estonian Papers in Applied Linguistics 6. Metslang Helle, Langemets Margit, Sepper Maria-Maren (eds.). Tallinn, Eesti Rakenduslingvistika Ühingu / Estonian Association for Applied Linguistics. 87-101. Full text.

Lehtola, Veli-Pekka (2010) Lapin kirjallisuus. Pohjois-Suomen kirjallisuushistoria. Sinikka Carlsson (ym.). Helsinki, Suomalaisen kirjallisuuden seura. 127-133

Lehtola, Veli-Pekka (2010) Lapuan vuosi 1930 - painostuksesta mielivaltaan. Mitä Missä Milloin 2011. Mari Mikkola. Helsinki, Otava. 258-264

Magga Aini, Magga Päivi (2010) Mettänviljaa. Kylä kulttuurien risteyksessä. Artikkelikokoelma Vuotson saamelaisista. Vuohču Sámiid Searvin 40-vuotisjuhlakirja. Aikio-Puoskari Ulla, Magga Päivi. 58-63

Magga Päivi (2010) Poronhoidon ja kulttuurin uhanalaisuus synnytti saamelaisyhdistyksen. Kylä kulttuurien risteyksessä. Artikkelikokoelma Vuotson saamelaisista. Vuohču Sámiid Searvin 40-vuotisjuhlakirja. Aikio-Puoskari Ulla, Magga Päivi. 142-161

Magga Päivi (2010) Vuomaselkä - poroaidallinen kulttuuriperintöä. Kylä kulttuurien risteyksessä. Artikkelikokoelma Vuotson saamelaisista. Vuohču Sámiid Searvin 40-vuotisjuhlakirja. Aikio-Puoskari Ulla, Magga Päivi. 40-51

Olthuis Marja-Liisa (2010) Inarinsaamen kasvinnimityö. Sanoista kirjakieliin. Juhlakirja Kaisa Häkkiselle 17. marraskuuta 2010. Sirkka Saarinen, Kirsti Siitonen ja Tanja Vaittinen. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 259. Helsinki, Suomalais-Ugrilainen Seura. 313 - 328. Full text.

Väyrynen Anna-Liisa (2010) ”En tahtonut ois vaihtaa tätä vieraan maisemiin” – allasevakkojen elämänvaiheista. Kylä kulttuurien risteyksessä. Artikkelikokoelma Vuotson saamelaisista. Vuohču Sámiid Searvin 40-vuotisjuhlakirja. Aikio-Puoskari, Ulla & Magga, Päivi (toim.). 80–91

Bláđđi/ Sanomalehti/ Newspaper
Lehtola, Veli-Pekka (2010) Miten lappalainen muuttui saamelaiseksi. - Inarilainen 25.08.2010

Lehtola, Veli-Pekka (2010) Pohjois-Suomen rajat. - Kaleva 28.03.2010

Muu erillisteos
Lehtola, Veli-Pekka (2010) Presidentin kyyditys. Presidentti Ståhlberg, kenraali Wallenius ja kiihkon aika 1930. Helsinki, Otava. 2200. 208
Toimitettu julkaisu jossa omaa tekstiä

Aikio-Puoskari Ulla, Magga Päivi (2010) Kylä kulttuurien risteyksessä. Artikkelikokoelma Vuotson saamelaisista. Vuohču Sámiid Searvin 40-vuotisjuhlakirja. Vuohču Sámiid Searvi. 167 sivua

 

2009

Artihkal/ Artikkeli/ Article

Aikio-Puoskari, Ulla: Der Saami-Unterricht als Teil der finischen Grundschule - Förderer des Sprachenwechsels oder der Revitalisierung der Muttersprache?

Aikio-Puoskari, Ulla: The ethnic revival, language and education of the Sámi, an Indigenous people, in three Nordic countries (Finland, Norway and Sweden)

Guttorm Outi: Olbmuid, elliid ja eará dinggaid dovdán

Guttorm, Outi: Adnominála demonstratiivapronomenat muhtin davvisámegiel teavsttain

Harlin, Eeva Kristiina: The possibilities of osteology in historical Sámi archaeology

Ijäs, Johanna: "Mun boahtá" ja "mun válddá" -mot mánná oahppá sojahit vearbbaid

Ijäs, Johanna: Mun válddá dán - giellaoččodeaddji máná ovddemus árramorfologalaš vearbasojahanvuogit

Jomppanen, Marjatta: Infinitiiva dego niehku

Lehtola, Veli-Pekka: Kolttasaamelaisten asuttaminen Inariin 1944–49

Lehtola, Veli-Pekka: Lappalaiskaravaanit harhateillä, kulttuurilähettiläät kiertueella? Saamelaiset Euroopan näyttämöillä ja eläintarhoissa

Lehtola, Veli-Pekka: Saame-sanan juuria suomalaisessa julkisuudessa

Lehtola, Veli-Pekka: Staging Sami Identities The Roles of Modern Sami Theatre in a Multicultural Context - The Case of Beaivvás Sami Teáhter

Lehtola Veli-Pekka, Äikäs Tiina: Tracing the Roots of Saami Ethnicities and Societies

Länsman, Anni-Siiri: Saamentutkimus pohjoisten yhteisöjen tulkkina

Länsman, Anni-Siiri: Viinalle person lappalaisen kuva suomalaisissa erätarinoissa

Länsman, Outi: Oahppiid feaillat čállosiin

Sammallahti, Pekka: Saami Poetry

Valtonen, Taarna: Place-name perspectives on the Saami past. The importance of multidisciplinary sorce criticism

Vuolab-Lohi, Kaarina: Sámi place names in Finland


2008

Artihkal/ Artikkeli/ Article

Aikio-Puoskari, Ulla:  Saami-Unterricht als Teil der finnischen Grundschule - Förderer des Sprachenwechsels oder der Revitalisierung der Muttersprache. - Studien zum Bildungswesen und Schulsystem in Finnland. Hrsg. A-L. Matthies; E. Skiera & M. Sorvakko-Spratte. Universität Flensburg 2008. s. 255-265. Full text.

Aikio-Puoskari, Ulla: Sámi servodaga dutki - diedalas vai politihkalas bargi. - Sámi dieđalas áigečála, 2008, nro 1, s. 3-13.

Lehtola, Veli-Pekka: Eteläisen Suomen muinaiset lappalaiset. - Muinaistutkija, 2008, nro 4, s. 2-18.

Lehtola, Veli-Pekka:  Radikaali saamelaisliike ja saamelaisparlamentin synty. - Kleion lumoissa. Oulun Historiaseuran 75-vuotisjuhlakirja. FT Matti Lackmanille omistettu 60-vuotisjuhlakirja. Toim. H. Turunen. Scripta historica nro 33. 2008. s. 67-80.

Lehtola, Veli-Pekka: Karavaanissa Keski-Eurooppaan. - Kaleva 3.2.2008.

Lehtola, Veli-Pekka: Muitaleddjiid manisboahttit Beaivvás sámi teáhtera historjá. - Publications of the Giellagas institute nro 11. Giellagas-instituutti 2008. 223 s.

Länsman, Anni-Siiri: Kenelle saamentutkija tutkii. - Tutkijan kirja. Toim. K. Lempiäinen & O. Löytty & M. Kinnunen. Tampere, Vastapaino 2008. s. 87-98.

Müller-Wille, L.; Granberg, L.; Helnder, M.; Heikkilä, L.; Länsman, Anni-Siiri; Tuisku, Tuula & Berrouard, D.: Community viability and well-being in northernmost Europe: social change and cultural encounters, sustainable development and food security in Finland's North. - International Journal of Business and Globalisation, 2008, vol. 2, nro 4, s. 331-353.

Länsman, Anni-Siiri: Vaatimukset saamen opetuksesta voimistuvat. - Kaleva 27.11.2008.

Magga, Päivi:  Saamelaisuus Ivalojoen kulttuurimaisemassa - esimerkkinä Lisman ja Kutturan kylät. - Ivalojoki - kultaa, kulttuuria, luontoa. Kultasymposium 7.8.2008, Kultamuseo, Tankavaara. Toim. H. Taskinen. Kultamuseon julkaisuja nro 28. 2008. s. 31-40.

Rasmus, Minna: Bággu vuolgit, bággu birget. - Publications of the Giellagas Institute nro 10. Giellagas-instituutti 2008. 148 s.

Nickel, K. & Sammallahti, Pekka:  Duiskka-Sámi sátnegirji Deutsch-Saamisches wörterbuch. Vaasa, Davvi Girji 2008. 769 s. 


2007

Artihkal/ Artikkeli/ Article

Aikio, Ante & Ylikoski, Jussi: Suopmelas gielaid l-kásusiid álgovuoddu sáme- ja eará fuolkegielaid cuovggas. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, 2007. s. 11-71.

Aikio, Ante & Ylikoski, Jussi: Pekka Sammallahti, saamen kielten tutkija. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, 2007. s. 6-10.

Aikio, Ante & Ylikoski, Jussi Pekka: Sammallahti, sámegielaid dutki. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, 2007. s. 1-6.

Aikio-Puoskari, Ulla: Saamelaisopetus osana suomalaista peruskoulua - kielenvaihdoksen vai revitalisaation edistäjä. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, 2007. s. 73-84.

Aikio-Puoskari, Ulla & Skutnabb-Kangas, T.: When few under 50 speak the language as a first language: linguistic human rights and linguistic challenges for endangered Saami languages. - Revitalizing the Periphery. Sámi Instituhtta. Raporta nro 1/2007. Guovdageaidnu.
2007. s. 9-63.

Helander, Kaisa Rautio: Sámi báikenamaid dáruiduhttin uniovdnaáigge ja dárogiela samaid lonenvuogit. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran
toimituksia nro 253. Helsinki, 2007. s. 137–159.

Helander, Kaisa Rautio: Sámi báikenamat 1700-logu eanamihtideamis - árbevieruid ja riekteipmárdusa dutkanfáddán. Sámi dieđalaš áigečála, 2007, nro 1-2, s. 138-160.


Ijäs, Johanna: Álgogeahcastat sámegielat máná ovda- ja árramorfologiiljai. Sámi dieđalaš áigečála, 2007, nro 1-2, s. 103–117.

Ijäs, Johanna: Nyt lonuhettaan. Kodaid ovttastuvvan guovttegielat máná suomagielas. Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki,
2007. s. 183-201.

Lehtola, Veli-Pekka: Saamenmaa sodan jaloissa. - Sodan ekologia. Nykyaikaisen sodankäynnin ympäristöhistoriaa. Toim. S. Laakkonen & T. Vuorisalo. Historiallinen arkisto nro 125. Helsinki, SKS 2007. s. 237–270.

Lehtola, Veli-Pekka: Sámiid davviriikkalas oktasasbarggu vuosttas lávkkit Suoma perspektiivvas. Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, 2007. s. 259–268.

Harlin, E-K. & Lehtola, Veli-Pekka (toim.): Peurakuopista kirkkokenttiin. Saamelaisalueen 10 000 vuotta arkeologin näkökulmasta. Arkeologiseminaari Inarissa 29.9.–2.10.2005. Publications of the Giellagas Institute nro 9. Oulu, 2007. 193 s.

Lehtola, Veli-Pekka: Komsasta ja kirkkokentiltä Siidaan. - Peurakuopista kirkkokenttiin. Saamelaisalueen 10 000 vuotta arkeologin näkökulmasta. Toim. E-K. Harlin & V-P. Lehtola. Publications of the Giellagas Institute nro 9. Oulu, 2007. s. 7-9.

Länsman, Anni-Siiri: Näkökulmia saamelaiseen kulttuuriympäristöön. Esimerkkinä Nillan Pieran talon kunnostus valtakunnallisesti arvokkaassa Lisman kylän maisemassa. Eletty, koettu maisema. Näkökulmia saamelaiseen kulttuurimaisemaan. Toim. T. Elo & P. Magga. Suomen ympäristö nro 34. Lapin ympäristökeskus 2007. s. 93–99.

Länsman, Anni-Siiri: Saamelaisten elämää 1960-luvun asuntolakoulussa. Katkelmia ainekirjoitusvihkojen sivuilta. Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, 2007. s. 269–278.

Magga, Päivi: Rakennuksia, kotasijoja, muistoja. Saamelaista kulttuuriympäristöä inventoimassa. Eletty, koettu maisema. Näkökulmia saamelaiseen kulttuurimaisemaan. Toim. T. Elo & P. Magga. Suomen ympäristö nro 34. Lapin ympäristökeskus, 2007. s. 11-24. Elo, T. & Magga, Päivi (toim.) Eletty, koettu maisema. Näkökulmia saamelaiseen kulttuurimaisemaan. Suomen ympäristö nro 34. Lapin ympäristökeskus, 2007. 146 s.

Magga, Päivi: Birrasis. Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeen saamelaisosion loppuraportti. - Publications of the Giellagas Institute nro 7. Oulu, 2007. 90 s.

Olthuis, Marja-Liisa: Anarâskielâ iäláskittem tutkâm já puátteevuodâ visioh. Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, 2007. s. 315-318.

Sammallahti, Pekka: Davvisámegiela distributiiva cealkagat. - Sámi dieđalaš áigečála, 2007, nro 1-2, s. 24-41.

Sammallahti, Pekka: Gielladutkama terminologiija. Kárásjohka, Davvi Girji 2007. 152 s.

Sammallahti, Pekka: Inarinsaamen käänteissanakirja. Inari Saami reverse dictionary. Publications of the Giellagas Institute nro 6. Oulu, 2007. 163 s.

Valtonen, Taarna: Saamelaiset turverakennukset. Alueellista ja ajallista variaatiota. Peurakuopista kirkkokenttiin. Saamelaisalueen 10 000 vuotta arkeologin näkökulmasta. Toim. E-K. Harlin & V-P. Lehtola. Publications of the Giellagas Institute nro 9. Oulu, 2007. s. 178-193.

Vuolab-Lohi, Káre: Máilmmi alladeamos olmmos. Sámegiella giallagáhttema mánggalágan hástalusat. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, 2007. s. 423-429.

Ylikoski, Jussi: Book review: L. Rantala (red.), Dokument om de ryska samerna och Kolahalvön (2006). - Polar Record, 2007, vol. 43, s. 87-88.

Ylikoski, Jussi & Aikio, Ante (doaimm.): Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, 2007. 450 s. Ks. myös 54*, 55, 56

Olthuis, Marja-Liisa: Inarinsaamen lajinnimet. Lintujen ja sienten kansannimitysten historiaa ja oppitekoisten uudisnimien muodostuksen metodiikkaa. Ivalo 2007. 416 s.

 

2006

Sammallahti, Pekka; Nickel K.: Sámi-duiskka sátnegirji, saamisch-deutsches wörterbuch. Karasjok, Davvi Girji 2006. 804 p.

Jomppanen, Marjatta: Relatiivainfinitiiva davvisámegielas ja suomagielas. Sámi dieđalaš áigečála, 2006, nro 1, pp. 62-87.

Ylikoski, Jussi: Davvisámegiela -nláhkai ~-nládje -suffiksála ii-finihtta vearbaráhkadusat. Sámi dieđalaš áigečála, 2006, nro 1, pp. 18-38.

Ylikoski, Jussi: Fuomášumit sámegiela adposišuvnnaid funkšuvnnain: ovdamearkan alde- ja ala-postpsišuvnnaid ii-lokála geavaheapmi. Sámi dieđalaš áigečála, 2006, nro 1, pp. 39-61.

Müller-Wille, L.; Heinrich, D.; Lehtola, Veli-Pekka; Aikio, P.; Konstantinov, Y. & Vladimirova, V.: Dynamics in human-reindeer relations: reflections on prehistoric, historic and contemporary practices in northernmost Europe. - Reindeer management in northernmost Europe. Linking practical and scientific knowledge in social-ecological systems. Eds. B. C. Forbes et al. Ecological studies vol. 184. 2006. pp. 26-45.

Sammallahti, Pekka: Saami. Encyclopedia of language and linguistics. Elsevier 2006. pp. 1-2.

Manni-Lindqvist, Tiina & Leskinen, Teemu & Vuolab-Lohi, Kaarina: Supplementary Field Collection of Saami Names in Finland. United Nations Group of Experts on Geographical Names. Twenty-third Session. Vienna, 28 March - 4 April 2006. Working Paper No. 44.

Sammallahti, Pekka: Láidehus sámegiela cealkkaoahpa dutkamii. Hárjehusat. Kárášjohka, Davvi Girji 2006. 55 pp.

Aikio, Ante: Ulla-Maija Kulonen, Irja Seurujärvi-Kari & Risto Pulkkinen (eds.): The Saami: a Cultural Encyclopedia. - Polar Record Vol. 42 Issue 4: 378-380.

Lehtola, Veli-Pekka: Sámi kulturdutkamuša hástalusat. Sámis, 2006, nro 3, pp. 8-13.

Ijäs, Johanna, Regnor, Mákká, Oskal, Nils (toim.): Sámi dieđalaš áigečála. 2006. 103 pp.

Aikio, Ante: New and old Samoyed etymologies (Part2). Finnisch-Ugrische Forschungen, 2006, nro 59, pp. 9-34.

Aikio, Ante: On Germanic-Saami contacts and Saami prehistory. Journal de la Société Finno-Ougrienne 91: 9-55.

Aikio-Puoskari, Ulla: Raporta sámeoahpahusas Davviriikkaid vuođđoskuvllain. - Raportti saamelaisopetuksesta Pohjoismaiden peruskouluissa. Rapport om den samiska undervisningen i grundskolorna i Norden. Svensk översättning av Riitta Taipale. Anár / Inari / Enare: Sámediggi/ Sámi Parlamentáralaš Ráđđi.

Jomppanen, Marjatta: North Saami t infinitive and the Finnish TA infinitive: A morphosyntactic and syntactic comparison. - Papers from the 30th Finnish Conference of Linguistics. Joensuu, May 15-16, 2003. Ed. M. Nenonen. Studies in language nro 39. Joensuun yliopisto 2004. pp. 61-66.

Olthuis, Marja-Liisa: 1800-luvun inarinsaame ja inarinsaamen kirjakielen synty. - Kohtauspaikkana kieli. Näkökulmia persoonan muutoksiin ja valintoihin. Helsinki, SKS 2006. pp. 386-412.

Valtonen,Taarna: Paistunturin muinaisjäännökset. - Paistunturin erämaa-alueen ja Kevon luonnonpuiston luonto, käyttö ja paikannimistö. Toim. E. Stolt. Metsähallituksen luonnosuojelujulkaisuja. Sarja A nro 161. 2006. pp. 95-108.

Manninen, M. & Vaaltonen, Taarna: Research of the Báisduottar-Paistunturi project in northern Finnish Lapland 1997-2004. People, material culture and environment in the north. Proceedings of the 22nd Nordic Archaeological Conference, University of Oulu, 18-23 August 2004. Ed. by V-P. Herva. Studia humaniora ouluensia nro 1. Oulu, Oulun yliopisto 2006. pp. 52-63.

Valtonen, Taarna: Saami food caches in the Báišduottar-Paistunturi area, northern Finnish lapland. People, material culture and environment in the north. Proceedings of the 22nd Nordic Archaeological Conference, University of Oulu, 18-23 August 2004. Ed. by V-P. Herva. Studia humaniora ouluensia nro 1. Oulu, Oulun yliopisto 2006. pp. 64-74.

Aikio, Ante: A. Skåden, A. Ronte Eriksen & M. Einejord (eds.): Just Qvigstads lappiske ordbok fra Ibestad, Lenvik og Ofoten - bearbeidet versjon. Skániid Girjie, 2004. Finnisch-Ugrische Forschungen, 2006, nro 59, pp. 233-235.

Aikio, Ante: J. Kusmenko (ed.): The Sámi and the Scandinavians: Aspects of 2000 years of contact. Hamburg, Verlag Dr. Kovac, 2004. Finnisch-Ugrische Forschungen, 2006, nro 59, pp. 235-236.

Länsman, Anni-Siiri: Saamelainen rakennusperintö. Esimerkkinä Nillan Pieran talon kunnostus Lismassa. Raito, 2006, pp. 22-26.

Heinonen, K. & Valtonen,Taarna: Kaksi kulttuuria kohtasi kesällä 1905. Armas Launis ja Pedar Jalvi Lapissa joikuja keräämässä. - Hiidenkivi, 2006, nro 6, pp. 23-25.

Ijäs, Johanna: En minä pelkää siitä koirasta - Huomioita saamen ja suomen kielen koodien yhdistymisestä kaksikielisen lapsen suomen kielessä. XXXIII Kielitieteen päivät Turussa 4.-5. toukokuuta 2006. Turun yliopisto 2006. pp. 39.

Jomppanen, Marjatta: Affektinen infinitiivi. Langnet-konferenssi 2006, 30.11.-2.12.2006, Joensuu. Toim. U. Vanhatalo. Helsinki. Yliopistopaino 2006. pp. 16.


2005

Sammallahti, Pekka: Láidehus sámegiela cealkkaoahpa dutkamii. Kárášjohka, Davvi Girji 2005. 310 p.

Jomppanen, Marjatta: Davvisámegiella lei gahččat - ja suomagiela oli kaatua -ráhkadusaid veardádallan. Sámi dieđalaš áigečála. D. J. Ijäs & M. Regnor & N. Oskal. nro 01-2005. 2005. pp. 88-108.

Lehtola, Veli-Pekka: Research and activism in Sámi politics: The ideas and achievements of Karl Nickul towards securing governance for the Sámi. Acta Borealia, 2005, vol. 22, nro 2, pp. 153-169.

Pekka Sammallahti: Saami. Encyclopedia of Language and Linguistics. Elsevier: London 2005.

Aikio-Puoskari, Ulla: Sámeoahpahusa sadji golmma Davviriikka vuođđoskuvlavuogádagas. Gáldu čála nr 2/2005, doaimm. Magne Ove Varsi. Guovdageaidnu: Álgoálbmotvuoigatvuođaid gelbbolašvuođaguovddáš.

Aikio-Puoskari, Ulla: The Education of the Sámi in the Comprehensive Schooling of Three Nordic Countries: Norway, Finland and Sweden. Gáldu cála nr 2/2005, ed. Magne Ove Varsi. Kautokeino Norway: The Resource Centre for the Rights of Indigenous Peoples.

Aikio-Puoskari, Ulla: Sámegiela ja –kultuvrra ealáskahttin Soađegili Vuohčus. Sámegielaid buolvvaidgaskasaš sirdáseapmi: Ohcamin vugiid bearráigeahččat gielladili. Doaimm. Torkel Rasmussen. Kautokeino: Samisk högskola.

Lehtola, Veli-Pekka: Nickul, Karl. Encyclopedia of the Arctic. Ed. M. Nuttall. vol. 2 G-N. New York, Routledge 2005.pp. 1431-1432.

Lehtola, Veli-Pekka: Radical Sámi movement and the establishing of the Sámi parliament in Finland, 1969-1973. Igår, idag, imorgon. Samerna, politiken och vetenskapen. Red. P. Sköld & P. Axelsson. Skrifter från centrum för samisk forskning nro 4. Umeå, 2005. pp. 161-178.

Magga, Päivi: Boazodoalloláhka Suomas. Gába. Karasjok: Sámi NissonForum 2005, pp. 6-9.

Magga, Tuomas: Objektista subjektiksi: Kuka "omistaa" saamen kielen. Piirikultuuriq ja -keeleq. Konvõrents Kurgjärvel, 21.-23. rehekuu 2004. Toim K. Pajusalu & J. Rahman. Võro instituudi toimõndusõq nro 17. Võro. 2005. pp. 137-143.

Rautio Helander, Kaisa: The Legalization of Saami Place Names in Norway. Proceedings of the International Conference on Minority Names/Indigenous Names and Multilingual Areas. Ljouwert/Leeuwarden, Frisia, the Netherlands. Eds. Karel Gildemacher, Ferjan Ormeling and Arjen Versloot. Dutch and German-speaking Division UNGEGN, Utrecht University Faculty of Geosciences – Geomedia. GeoNames 2005.

Sammallahti, Pekka: Saamelaiset. - Itämeren alue. Yhteenottoja ja yhteistyötä. Matka menneestä tulevaan. Euroülikool - Kirjastus Ilo 2005. pp. 347-348.

Valtonen, Taarna: Mot eana nuppástuvvá giellan? Kognitiiva lahkonanvuohki báikenammadutkamusas. - Sámi dieđalaš áigečála. D. J. Ijäs & M. Regnor & N. Oskal. nro 01-2005. 2005. pp. 57-69.

Vuolab-Lohi, Kaarina: Status of Indigenous Languages in Finland. - Proceedings of the International Conference on Minority Names/Indigenous Names and Multilingual Areas (GeoNames 2005), Ljouwert/Leeuwarden, Frisia, The Netherlands, April 14-16, 2005, pp. 69-71.

Aikio, Ante: Kaisa Häkkinen, Nykysuomen etymologinen sanakirja. SKY Journal of Linguistics 18: 393-405.

Lehtola, Veli-Pekka Saamelaisten parlamentti. Suomen saamelaisvaltuuskunta 1973-1995 ja Saamelaiskäräjät 1996-2003. Inari 2005.

Aikio-Puoskari, Ulla: Saamelaisopetuksen asema ja tilanne. Koulutuksen perusturva ja oppimisen tuki perusopetuksessa, osaraportti 3: Syventävät artikkelit, toim. Esko Korkeakangas, Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 10, Jyväskylän yliopisto, pp. 29-40.

Magga, Päivi: Porotilalaki poronhoitajien asuintavan muuttajana. Raito: maakunnallinen museolehti. Rovaniemi : Lapin maakuntamuseo, 2005

Ylikoski, Jussi: Uusia näkökulmia suomen infiniittisiin verbirakenteisiin. Virittäjä, 2005, vol. 109, nro 4, pp. 611-622.

Ylikoski, Jussi: Puhekielen morfologisten ja semanttisten innovaatioiden tutkimusnäkymiä – esimerkkinä suomen tekeen- ja tekees-tyyppiset verbimuodot. Puhe ja kieli 25: 187–210.

Lehtola, Veli-Pekka: “The Right to One´s Own Past”. Sámi cultural heritage and historical awareness. The North Calotte. Perspectives on the Histories and Cultures of Northernmost Europe. Ed. by Maria Lähteenmäki and Päivi Maria Pihlaja. Publications of the Department of History. University of Helsinki 18. Inari: Kustannus-Puntsi Publishing 2005.

Sammallahti, Pekka: Ethnic groups, language maintenance and ethnic identity. - Bi- and multilingual universities challenges and future prospects, September 1-3, 2005, University of Helsinki. 2005. pp. 1-9. Full text.

Moshagen, Sjur – Sammallahti, Pekka and Trosterud, Trond: Twol at Work. Pp. 106-115 in Antti Arppe, Lauri Carlsson, Krister Lindén, Jussi Piitulainen, Mickael Suominen, Martti Vainio, Hanna Westerlund, Anssi Yl-Jyrä (eds.): Inquiry into Words, Constraints and Contexts. Festschrift in the Honour of Kimmo Koskenniemi on his 60th Birthday. CSLI Studies in Computational Linguistics ONLINE by CSLI Publications. Preprint. Saarijärvi 2005. Full text.

Jomppanen, Marjatta & Valtonen, Taarna: Giellagas-instituhta doavttirskuvla. Ja de Giellagas rátkkii sierra. D. O. Länsman. Publications of the Giellagas Institute nro 5. Oulu, 2005. pp. 122-129.

Lehtola, Veli-Pekka: Oulu universitehta sámegiela oahpahusa guovddas Suomas. Ja de Giellagas rátkkii sierra. D. O. Länsman. Publications of the Giellagas Institute nro 5. Oulu, 2005. pp. 20-37.

Lehtola, Veli-Pekka: Sámiid kultuvra oahppoávnnasin. Ja de Giellagas rátkkii sierra. D. O. Länsman. Publications of the Giellagas Institute nro 5. Oulu, 2005. pp. 88-97.

Länsman, Anni-Siiri: Suohpan, Suoma sámeoahppiid searvi: sámenuoraid oktiičohkkejeaddji gávpotmáilmmis. Ja de Giellagas rátkkii sierra. D. O. Länsman. Publications of the Giellagas Institute nro 5. Oulu, 2005. pp. 38-53.

Magga, Tuomas: Giellagasa dálá dilli ja ođđa hástalusat. Ja de Giellagas rátkkii sierra. D. O. Länsman. Publications of the Giellagas Institute nro 5. Oulu, 2005. pp. 8-19.

Sammallahti, Pekka: Gielladutkan ja giellaoahpahus. Ja de Giellagas rátkkii sierra. D. O. Länsman. Publications of the Giellagas Institute nro 5. Oulu, 2005. pp. 72-87.

Somby, Seija Risten: Sámegielat ávnnasoahpaheaddjiid skuvlen. Ja de Giellagas rátkkii sierra. D. O. Länsman. Publications of the Giellagas Institute nro 5. Oulu, 2005. pp. 98-109.

Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset itse tutkimuksensa tekijöiksi. Virkaanastujaispuhe. Kaltio, 2005, vol. 61, nro 5, pp. 254-257.

Ylikoski, Jussi: Uusia näkökulmia suomen infiniittisiin rakenteisiin. [A review of Ilona Herlin and Laura Visapää (ed.), Elävä kielioppi. Suomen infiniittisten rakenteiden dynamiikkaa. Virittäjä 109: 611–622.

Länsman, Outi (ed.): Ja de Giellagas rátkkii sierra. Publications of the Giellagas Institute nro 5. Oulu, 2005. 140 p.
 

2004

Lehtola, Veli-Pekka The Sámi People. Traditions in Transition. Alaska University Press 2004.

Aikio-Puoskari, Ulla & Skutnabb-Kangas, Tove: Exclusion or inclusion – linguistic human rights for a linguistic minority, the Deaf Sign language users, and an indigenous people, the Saami. - MANY VOICES, ONE VISION: The Right to Communicate in Practice, edited by Philip Lee, pp. 59-88. Penang: Southbound. ISBN 983-9054-40-6.

Lehtola, Veli-Pekka: Sámiid identitehta ja dáidda. Seminarium och workshop om Samisk nutidskonst, Jokkmokk 21-24 april 2004. Umeå 2004.

Rautio Helander, Kaisa: Norgga báikenammapolitihkka ja sámi ássannamat Finnmárkkus. Juho Niillasa 70-jagi beaivái. Sámi dieđalaš áigečála 1/2004. Doaimm. Inger Marie Gaup Eira, Johanna Ijäs, Ole Henrik Magga. Sámi allaskuvla – Sámi Instituhtta – Romssa Universitehta Sámi dutkamiid guovddáš. Guovdageaidnu – Romsa.

Rautio Helander, Kaisa: Treatment of Saami settlement names in Finnmark in official Norwegian place name policy. Landscape, Law and Customary Rights. Dieđut 3/2004. Eds. Michael Jones – Audhild Schanche. Sámi Instituhtta, Guovdageaidnu.

Rautio Helander, Kaisa: Muhtin fuomášumit báikenamaid njálmmálaš ja čálalaš anus Norgga beale davimus Sámis. Samiske landskapsstudier. Rapport fra et arbeidsseminar. Dieđut 5/2004. Red. Lars Magne Andreassen. Sámi Instituhtta, Guovdageaidnu.

Pekka Sammallahti: Davvisámegiela vearbbaid giellaoahpalaš suorggideapmi. Pp. 68-92 in Inger Marie Gaup Eira – Johanna Ijäs – Ole Henrik Magga (eds.): Juho Niillasa 70-jagi beaivái. Sámi dieđalaš áigečála 1/2004. Sámi allaskuvla – Sámi Instituhtta – Romssa Universitehta Sámi dutkamiid guovddáš. Tromsø 2004.

Aikio, Ante: H. P. A. Hakola: 1000 Duraljan Etyma. (Kurzrezension) - Finnisch-Ugrische Forschungen 58: 456-457.

Länsman, Anni-Siiri: Väärtisuhteet Lapin matkailussa. Kulttuurianalyysi suomalaisten ja saamelaisten kohtaamisesta. Inari: Kustannus-Puntsi 2004.

Aikio, Ante: An essay on substrate studies and the origin of Saami. Irma Hyvärinen / Petri Kallio / Jarmo Korhonen (eds.), Etymologie, Entlehnungen und Entwicklungen: Festschrift für Jorma Koivulehto zum 70. Geburtstag, pp. 5-34. Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki 63. Helsinki.

Ylikoski, Jussi: Remarks on Veps purpossive non-finites. Suomalais-ugrilaisen seuran aikakauskirja, 2004, vol. 90, pp. 231-276.

Ylikoski, Jussi: Zu den adverbialen Nominalkonstruktionen im Nordsaamischen II. Finale Konstruktionen. Finnische-ugrische Forschungen, 2004, vol. 58, nro 1-3, pp. 57-161.

Ylikoski, Jussi: Eine detaillierte Abhandlung über die aspektualen Verbverbindungen im Kamassischen. A review of Gerson Klumpp: Konverbkonstruktionen im Kamassischen. Finnisch-Ugrische Forschungen 58: 376–381.

Ylikoski, Jussi: A short review of Jaakko Leino: Antaa sen muuttua. Suomen kielen permissiivirakenne ja sen kehitys. Finnisch-Ugrische Forschungen 58: 439–441.

Aikio, Ante (with Aslak Aikio): Suomalaiset ja saamelaiset rautakaudella. Miia Pesonen & Harri Westermarck (eds.), Studia Generalia. Suomen kansa - mistä ja mikä? Syksy 2003, pp. 115-134. Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta, Helsinki.

Aikio, Aslak: Marriage among the Saame of the Kemi region of Lapland 1750-1900. Family life on the northwestern margins of Imperial Russia. Joensuu: Joensuun yliopisto 2004, s. 39-66.

Jomppanen, Marjatta: The North Saami t infinitive and the Finnish TA infinitive: A morphosyntactic and syntactic comparison. Papers from the 30th Finnish Conference of Linguistics Joensuu, May 15-16, 2003. University of Joensuu 2004.

Lehtola, Veli-Pekka: “Kaukaa alta seitsentähden” – saamelaiset 1900-luvun Suomessa. Suomen kulttuurihistoria 4: Koti, kylä, kaupunki. Helsinki 2004.

Lehtola, Veli-Pekka: Mielikuvien rajasota. Kiistoja koltanmaan ja kolonialismin maastossa. Rajanylityksiä. Toim. Olli Löytty. Helsinki: Gaudeamus 2004.

Aikio, Aslak: Peltojärven häviö: etninen kohtaaminen Enontekiöllä. Sámiid rievttit gillii ja historjái. Oulu: Oulu universitehta, Giellagas institute 2004, s. 66-77.

Kilpimaa, Outi: Signalerego nomengihpu dat-determinanta refereantta definihttavuođa? Sámegiela seassamin: pro gradu -dutkamušaid artihkkalat . Doaimm. Seija Risten Somby. Publications of the Giellagas Institute 3. Oulu: Oulun yliopisto 2004, s. 29-50.

Jomppanen, Marjatta Subjeavtta sadji davvisámegiela muitalancealkagis. Sámegiela seassamin. D. S. R. Somby. Publications of the Giellagas Institute nro 4. Oulu, 2004. pp. 7-28, 141.

Lehtola, Veli-Pekka: Oikeus omaan historiaan. Saamelainen kulttuuriperintö ja historiatietoisuus. Sámiid rievttit gillii ja historjái. Saamelaisten oikeudet kieleen ja historiaan. D. T. Magga & V-P. Lehtola. Publications of the Giellagas Institute nro 3. Oulu. 2004. pp. 52-65.

Valtonen, Taarna: Ohcejoga Dálvadasa duottarguovllu báikenamat. Sámegiela seassamin. D. S. R. Somby. Publications of the Giellagas Institute nro 4. Oulu, 2004. pp. 90-117.

Aikio, Ante: Saamelainen karttanimistö uudistettu - heikoin tuloksin. Maankäyttö 3/2004: 33-35.

Magga, Tuomas & Lehtola, Veli-Pekka (doaimm.) Sámiid rievttit gillii ja historjái. Publications of the Giellagas Institute nro 3. Oulu, 2004. 78 pp.

Sammallahti, Pekka (doaimm.) Javrij jienah parguu. Publications of the Giellagas Institute nro 2. Oulu, 2004. 152 pp.

Somby, Seija Risten (doaimm.) Sámegiela Seassamin. Publications of the Giellagas Institute nro 4. Oulu, 2004. 141 pp.
 

2003

Aikio-Puoskari, Ulla: Oahpahusdilit ja sámiid gielalaš olmmošvuoigatvuođaid ollašuvvan Davviriikkaid skuvllain. Sámi áddejupmi ja sámi skuvla, Davviriikkalaš sámi skuvladutkiid konferánsa Guovdageainnus 7.-9.11.2001. Sami understanding and Sami education, Nordic Sámi Educational Research Conference in Kautokeino November 7th-9th 2001. Doaimm./Ed. by Vuokko Hirvonen. SA-raporta/ SUC REPORT 1-2003, Sámi allaskuvla - Samisk høgskole - Saami University College, Kautokeino, pp. 77-86.

Aikio, Ante: Angela Marcantonio, The Uralic Language Family: Facts, Myths and Statistics. Word - Journal of the International Linguistic Association 3/2003: 401-412.

Aikio, Ante: Suomen saamelaisperäisistä paikannimistä. Virittäjä 107: 99-106.

Sammallahti, Pekka: Lauserakenteen kuvaamisesta II. Virittäjä, 2003, vol. 107, nro 1, pp. 46-67.

Ylikoski, Jussi: Defining non-finites: action nominals, converbs and infinitives. SKY Journal of Linguistics 16: 185–237.

Ylikoski, Jussi: Havaintoja suomen ns. viidennen infinitiivin käytöstä. Sananjalka 45: 7–44.

Aikio, Ante: [The Sámi Languages.] - Jukka Pennanen & Klemetti Näkkäläjärvi (eds.), Siiddastallan. From Lapp communities to modern Sámi life, pp. 34-40.

Lehtola, Veli-Pekka: Inarin yhteiskuntaelämää 1920-1939. / Tuhon ja nousun vuodet. Inari – Aanaar. Inarin historia jääkaudesta nykypäivään. Inari 2003.

Olthuis, Marja-Liisa: Sanaston aktiivisen kartuttamisen metodiikkaa: mallina inarinsaameen luodut biologian uudissanat. Virittäjä. Helsinki: Kotikielen seura 107, 2003.

Pekka Sammallahti: Saamen kieli. Pp. 42-43 in Ilmo Massa & Hanna Snellman (eds.): Lappi. Maa, kansat, kulttuurit.Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2003.

Magga, Tuomas: Pääkielten vaikutus saameksi käännettäessä. Kääntämisentutkimuksen päivät Oulussa 11.12.2002. Toim. I. Sorvali. Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid Uleåborgs universitet. Serie B nro 28. Uleåborg, Oulun yliopisto 2003. pp. 7-21.

Veli-Pekka Lehtola (ed.): Inari – Aanaar. Inarin historia jääkaudesta nykypäivään. Inari 2003.
 

2002

Kilpimaa, Outi: Dat-determinánttalaš nomengihpuid definihttavuohta. Dieđut 5. Kautokeino: Sámi instituhtta 2002, 99 s.

Lehtola, Veli-Pekka: The Saami siida and the Nordic states from the Middle Ages to the beginning of the 1900s. Conflict and Cooperation in the North. Ed. by Kristiina Karppi and Johan Eriksson. Umeå 2002.

Magga, Tuomas: North Saami and majority languages. Samiska i ett nytt årtusande. Toim. E. Mørck & T. Magga. København. Nordiska ministerrådet 2002. pp. 117-134.

Olthuis, Marja-Liisa: Inarisaami - a minority in a minority. Samiska i ett nytt årtusende. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet 2002, s. 97-102.

Olthuis, Marja-Liisa: Tracing the origins of some bisyllabic words in the Saami languages beginning with h-. Finno-Ugrians and Indo-Europeans. Maastricht: Shaker 2002, s. 286-291.02

Tuisku, Tuula: Nenets reindeer herding and industrial exploitation in northwest Russia. Human Organizations, 2002, vol. 61, nro 2, pp. 147-153.

Rautio Helander, Kaisa: Personnavn i nordsamisk navnetradisjon. Venneskrift til Gulbrand Alhaug. Red. Tove Bull, Endre Mørck, Torill Swan. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø. 2002.

Sammallahti, Pekka: Cealkkaráhkadus ja cealkkalahtut. Toim. J. Ijäs. Sámi dieđalaš áigečála vol. 1, Guovdageaidnu - Tromsö. Sámi Allaskuvla - Sámi Instituhtta - Romssa Universitehta Sámi dutkamiid guovddáš 2002. pp. 29-58.

Tuisku, Tuula: Transition period in the Nenets Autonomous Okrug: changing and unchanging life of the Nenets people. People and the land. Pathways to reform in post-soviet Siberia. Ed. E. Kasten. Berlin, Dietrich Reimer 2002, pp. 189-205.

Lehtola, Veli-Pekka: The Sámi People. Traditions in Transition. Kustannus-Puntsi Publisher 2002.

Aikio, Ante Aikio, A. & Aikio, Ante: Heimovaelluksista jatkuvuuteen - suomalaisen väestöhistorian tutkimuksen pirstoutuminen. Muinaistutkija, 2001, nro 4, pp. 2-21.

Aikio, Ante: Miten kuvaannollisuus selittää sanoja. Tieteessä tapahtuu, 2001, vol. 19, nro 4, pp. 61-63.

Aikio-Puoskari, Ulla: Kielten ja kulttuurien risteysasemalla - kysymyksiä saamen kielestä ja identiteetistä, artikkeli teoksessa ´Moniääninen Suomi. Kieli, kulttuuri ja identiteetti´, toim. Laihiala-Kankainen, Dufva & Pietikäinen, Jyväskylän yliopisto/ Soveltavan kielentutkimuksen keskus, SOLKI, pp. 88-106.

Sammallahti, Pekka: Lauserakenteen kuvaamisesta I. Virittäjä, 2002, vol. 106, nro 4, pp. 536-562.

Tuisku, Tuula: Poropaimentolaisuus. Siperia. Taigan ja tundran kansoja. Toim. I. Lehtinen. Helsinki, Museovirasto 2002. pp. 100-107.

Tuisku, Tuula: Reindeer herding. Siberia. Life on the taiga and tundra. Toim. I. Lehtinen. Helsinki, National Board of Antiquities. 2002. pp. 100-107.

Tuisku, Tuula: Venäläisen ja nenetsikulttuurin kohtaaminen Nenetsiassa. Kohtaaminen Siperiassa. Toim T. Jaatinen; L. Sarressalo & K. Suominen. Tampereen museoiden julkaisuja Tampere, 2002. pp. 125-132.

Ylikoski, Jussi: Zu den adverbialen Nominalkonstruktionen im Nordlappischen. Finnisch-Ugrische Forschungen 57: 68–166.

Lehtola, Veli-Pekka: The heritage of the ancient world-view. / Folklore and its present manifestations. / Towards a united Sápmi. – Siiddastallan. From Lapp Community to Modern Sámi Life. Oulu 2002.

Sammallahti, Pekka: Saamelaisten juuret. Ennen muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan. Toim. R. Grünthal. Tietolipas vol. 180, Helsinki. SKS 2002. pp. 159-173.

Sammallahti, Pekka: North Saami resource dictionary. Publications of the Giellagas Institute nro 1. Oulu, University of Oulu 2002. 398 p.

Aikio, Ante: Ajanmukainen sanakirja. Arvostelu teoksesta: Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja 1-3 (1992-2000). Hiidenkivi, 2001, nro 3, pp. 34-35.

Aikio, Ante (with Aslak Aikio): Suomalaisten fantastinen menneisyys. Kaltio 4/2002.

Magga, Tuomas: Oma lippu ja liputtaminen lujittavat Saamen kansan yhteenkuuluvaisuutta / En egen flagga och egen flaggning stärker det samiska folkets samhörighetskänsla. Yliopiston almanakka vuodeksi 2003 jälkeen Vapahtajamme Kristuksen syntymän, 2002, pp. 65-67.

Sammallahti, Pekka: Humanismin avaruus. Kutsu Oulun yliopiston kuudenteen tohtoripromootioon toukokuun 25. päivänä 2002. Oulu, Oulun yliopisto 2002. pp. 99-100.

Tuisku, Tuula: Elämän äidit. Anastasia Lapsuin haastattelu. Kaltio, 2002, nro 1, pp. 5.

Tuisku, Tuula: Neljä nenetsinaista. Kaltio, 2002, nro 1, pp. 8-9.

Tuisku, Tuula: Nenetsit. Kaltio, 2002, nro 1, pp. 6-7.
 

2001

Aikio, Ante: Early Samic lexical influence on Northern Finnic. - Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum, 7.-13.8.2000 Tartu. Pars IV. Dissertationes Sectionum: Linguistica I. Red. T. Seilenthal. 2001. pp. 40-47.

Aikio-Puoskari, Ulla & Pentikäinen, Merja: The Language Rights of the Indigenous Saami in Finland. Juridica Lapponica 26, Lapin yliopisto/ Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti, Rovaniemi.

Aikio-Puoskari, Ulla: Saamen kielen ja saamenkielinen opetus Pohjoismaissa, tutkimus saamelaisten kielellisistä ihmisoikeuksista Pohjoismaiden kouluissa, Juridica Lapponica 25, Lapin yliopisto/ Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti, Rovaniemi.

Helander, Nils Øivind: Ii das šat murrii iige báktái: davvisámegiela illatiivva geavaheapmi. Guovdageaidnu: Sámi Instituhtta 2001.

Lehtola, Veli-Pekka: Sámi jietna. Sámi Radio 1947-1997. Helsinki 2001.

Lehtola, Veli-Pekka: Tunturin mytologia. Tunturi taiteen ja tieteen maisemissa. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisusarja C12. Lapin yliopisto: Rovaniemi 2001.

Rautio Helander, Kaisa: Saamic. Onomastic Bibliography. Onomastica Uralica 1a. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages. Debrecen, Hungary. 2001.

Rautio Helander, Kaisa: Samiske og norske kommunenavn i Norge – dobbeltnavn eller tospråklige navn? Namn i en föränderlig värld. Rapport från den tolfte nordiska namnforskar-kongressen, Tavastehus 13-17 juni 1998. Red. Gunilla Harling-Kranck. Studier i nordisk filologi 78. 2001. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, nr. 631. Helsingfors.

Rautio Helander, Kaisa: Yykeä ja Alattio: Pohjois-Norjan kveenien paikannimet. Kielikello 2. 2001.

Sammallahti, Pekka: Indo-European loanwords in Saami. Early Contacts between Uralic and Indo-European. Linguistic and Archaeological Considerations. Mémoires de la Societé Finno-Ougrienne. Eds. C. Carpelan & A. Parpola & P. Koskikallio. Helsinki. Suomalais-Ugrilainen Seura 2001. pp. 397-415.

Ylikoski, Jussi: Converbs in Finnish and Komi: differences and similarities. Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum. Pars VI s. 420–424. Tartu.

Ylikoski, Jussi: Havaintoja komin konverbeistä. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 89: 199–226.

Ylikoski, Jussi: Uusia näkökulmia itämerensuomeen. A review of Johanna Laakso (ed.), Facing Finnic. Some challenges to historical and contact linguistics. Sananjalka 43: 217–223.

Viimeksi päivitetty: 21.9.2018