HARJOITTELUPAIKKA TARJOLLA: SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA

Saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opiskelijoiden harjoittelu 2013

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Kirjallisuusarkisto, Helsinki
www.finlit.fi

Etsii harjoittelijaa 3 kuukauden ajaksi saamelaisaineistojen kartoittamiseen ja luettelointiin.

Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät
- SKS:n kirjallisuusarkiston saamelaisaineistojen kartoitus ja arviointi
- saamelaisaineistojen erikoisluettelon kokoaminen

Harjoittelijalta edellytettävät perusvalmiudet
- tarkkuus, oma-aloitteisuus, yhteistyökyky
- tietotekniset taidot
- kielitaito (esim. pohjoissaame tai inarinsaame)
- mahdollinen arkistokurssi

Harjoittelun ajankohta:
- sopimuksen mukaan. SKS on suljettu heinäkuun.

Hakemukset 28.2.2013 mennessä allekirjoittaneelle.
- liitteinä CV

Harjoittelun yhdyshenkilö
Arkistonjohtaja, dosentti Ulla-Maija Peltonen

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS
Kirjallisuusarkisto
Mariank. 19 E, PL 259, FIN 00171 Helsinki Tel.  0201 131 260, 040 5804943 www.finlit.fi

Viimeksi päivitetty: 30.1.2013