Hárjehallanbáiki Sámemusea Siiddas 2013

Sámegiela ja -kultuvrra stuđeanttaid hárjehallan Sámemusea Siiddas 2013
 

Sámemusea Siida fállá hárjehallanbáikki 1,5 mánotbadjái ovtta Giellagas-instituhta stuđentii áigodahkii 1.6.-15.7. dahje 16.6.-31.7.2013. Hárjehallama áigásaš bargun lea Sámemusea Siidda govvačoakkáldagaid skánnen, indekseren ja dutkan ee. jearahallamiid bokte. Hárjehallis sávvet sámekultuvrra dovdamuša ja son galgá bures dovdat sámeguovllu ja sus galgá leat vuodjingoarta. Dán barggus gáibiduvvo suomagiela buorre čállinmáhttu ja sámegiela dohkkehahtti čállinmáhttu (davvisámegiella, anárašgiella dahje nuortalašgiella) ja dasa lassin hárjehallis galget leat vuođđodáiddut dihtora geavaheamis.

Hárjehallan bistá 1,5 mb ja hárjehallanáiggi bálká lea 1600 euro/1,5 mb. Dán hárjehallamis čoggojit 7 oahppočuoggá. Friddjahápmásaš ohcamušat dahkkojuvvojit 28.2. rádjai oktan čuvvosiiguin (CV ja oahpporegisttarválddus) čujuhussii: Intendeanta Arja Jomppanen, Sámemusea Siida, Inarintie 46, 99870 Anár/Inari. Diđoštallamat: Arja Jomppanen, tel. 040 5793313 dahje arja.jomppanen(at)samimuseum.fi, www.siida.fi.


Saamen kielen ja kulttuurin opiskelijoiden harjoittelu Saamelaismuseo Siidassa 2013
 

Saamelaismuseo Siida tarjoaa harjoittelupaikkaa 1,5 kuukaudeksi yhdelle Giellagas-instituutin opiskelijalle ajalle 1.6.-15.7. tai 16.6.-31.7.2011. Harjoittelun aikaisena työtehtävänä on Saamelaismuseon kuvakokoelmien skannaus, luettelointi ja tutkimus mm. haastattelujen kautta. Harjoittelijalta toivotaan saamelaisen kulttuurin tuntemusta ja hyvää saamelaisalueen aluetuntemusta sekä ajokorttia. Tehtävä edellyttää hyvää suomen kielen kirjoitustaitoa ja välttävää saamen kielen kirjoitustaitoa (pohjois-, inarin- tai koltansaame) sekä tietokoneen peruskäyttötaitoja.

Harjoittelun kesto on 1,5 kk ja harjoitteluajan palkka on 1600 euroa/1,5 kk. Opintopistekertymä harjoittelun suorittamisesta on 7 op. Vapaamuotoiset hakemukset 28.2. mennessä liitteineen (CV ja opintorekisteriote) osoitteeseen: Intendentti Arja Jomppanen, Saamelaismuseo Siida, Inarintie 46, 99870 Inari. Tiedustelut: Arja Jomppanen, puh. 040 579 3313 tai arja.jomppanen(at)samimuseum.fi, www.siida.fi.

Viimeksi päivitetty: 31.1.2013