Nubbi gávnnadeapmi – Toinen kohtaaminen

Nubbi gávnnadeapmi – Toinen kohtaaminen: Seminaari saamelaisaineistojen käytöstä perinteen vahvistamistyössä ja tutkimuksessa

Torstai, joulukuu 13, 2012

Oulun yliopiston Giellagas-instituutti järjestää 13. joulukuuta 2012 seminaarin, jossa pohditaan saamelaisten ääniteaineistojen käyttöä opetuksessa ja tutkimuksessa sekä siihen liittyviä juridisia kysymyksiä. Suomesta löytyy valtavat määrät saamelaisiin liittyviä äänitearkistoja, jotka ovat vasta avautumassa niin tutkijoiden ja opettajien kuin kulttuurityöntekijöiden ja tavallisten ihmistenkin käyttöön. Seminaarin puhujina on johtavia arkistoalan ammattilaisia ja saamelaisia kulttuurityöntekijöitä.

Seminaari ei ole tarkoitettu vain yliopistoväelle, vaan se on kaikille avoin ja pyrkii avaamaan keskustelua kerätyn saamelaisperinnön käytöstä. Oulun yliopiston Giellagas-instituuttiin on perustettu Sápmelaš kultuvraarkiiva (Saamelainen kulttuuriarkisto), josta on muotoutumassa johtava äänitearkisto Suomessa. Olemassa olevien 40 vuoden aikana koottujen omien aineistojen lisäksi se tulee jatkossa toimimaan koordinaattorina kaikkien suomalaisten arkistojen välillä, joilla on saamelaisaineistoja.

Ohjelma:

1. Arkistoon liittyvät arkistokäytännöt sekä lainopilliset ja tapaoikeudelliset kysymykset

9.00-9.45 Tutustuminen Giellagas-instituutin Saamelaisen kulttuuriarkiston arkistohuoneeseen (HU324), jossa tarjotaan arkistokahvit

9.45-10.00 Siirtyminen seminaarisaliin (TA105)

10.00–10.15 Marko Jouste: Seminaarin avajaissanat: Oulun yliopiston Giellagas-instituutin Saamelainen kulttuuriarkisto.

10.15-11.00 Katariina Alha: Tutkimusaineistojen arkistointi: Saamelaisen kulttuuriarkiston mahdollisuudet osana Oulun Yliopiston arkistoa

11.00-11.45 Toni Suutari: Mihin arkistokäytännöt perustuvat? Säädöksiä, suosituksia, sopimuksia,
etiikkaa ja traditiota

11.45-12.30 Piia Nuorgam: Arkistoaineistoihin liittyvät lainopilliset ja tapaoikeudelliset kysymykset

12.30-13.15 Lounastauko (omakustanteinen)


2. Ääniteaineistojen käyttö tutkimuksessa, opetuksessa ja perinteen elvytyksessä

13.15-13.45 Marko Jouste: Ääniteaineistot kulttuurintutkimuksessa

13.45-14.15 Marko Marjomaa: Ääniteaineistot saamen kielen opetuksessa ja kielitieteellisessä tutkimuksessa

14.15-15.00 Julkistetaan Giellagas-instituutin julkaisusarjassa ilmestyvä professori emeritus Pekka Sammallahden toimittama kolttasaamen lukemisto Vuõlğğe jåå´tted ooudâs

Kirjanjulkistuskahvit

15.00-15.45 Tiina Aikio: Äänitteet saamelaisen perinnetiedon elvytyksessä: Esimerkkinä Vuotson seudun joikuperinne

15.45 Seminaarin loppusanat

Seminaaria voi seurata myös etänä osoitteessa http://connectpro.oulu.fi/giellagas_opetus. Käyttäjän tulee valita siellä kirjautuminen vierailijana (as a guest) ja syöttää tekstikenttään haluamansa käyttäjänimen. Etätoteutuksesta vastaa Sápmi Miehtá -hanke (www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu).

 

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 4.12.2012