Publications

2016

Lehtola, V.-P. 2016. Historical encounters of the Sámi and the Church in Finland. De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. En vetenskaplig antologi.Redaktörer Daniel Lindmark & Olle Sundström. Skellefteå: Artos & Norma, pp. 1083-1116.

Lehtola, V.-P. 2016. Sámi Histories, Colonialism, and Finland. Arctic Anthropology, Vol. 52, No. 2, pp. 22–36.

2015

Kortelainen, T. - Länsman, A.-S. 2015. Challenging the status and constructing the culture of an indigenous group: Attention paid to YLE Sápmi radio digital news in Finland. European Journal of Cultural Studies, 1–19. SAGE DOI: 10.1177/1367549415572326. (Forthcoming)

Lehtola, V.-P. 2015. Second World War as a trigger for transcultural changes among Sámi people in Finland, Acta Borealia, 32:2, 125-147, DOI:10.1080/08003831.2015.1089673.

Lehtola, V.-P. – Korhonen, K. – Alenius, K. – Mantila, H. 2015. Approaches to Transcultural Encounters. Transcultural Encounters. Ed. by Kari Alenius and Veli-Pekka Lehtola. Oulu: The historical Society of Northern Finland.

Länsman, A.-S. – Lehtola, V.-P. 2015. Global Trends, Local Contradictions. Challenges of transnational Sámi politics in 2000s. Transcultural Encounters. Ed. by Kari Alenius and Veli-Pekka Lehtola. Oulu: The historical Society of Northern Finland.

2014

Harlin, Eeva-Kristiina & Olli, Anne May. 2014. Repatriation. Political Will and Museum Facilities. Teoksessa Arvanitis, K ja Tythacott, L. (toim). Museums and Restitution: New Practices, New Approaches. Ashgate Publishing. Surrey 3.

Magga, Anne-Maria. 2014. Rakenteellinen rasismi saamelaisen poronhoidon hallinnossa Suomessa. Kosmopolis 44 (3–4), 61–77.

Valkonen, J., Valkonen, S. & Koivurova, T. 2014. Groupismi alkuperäiskansan määrittelyssä: tapaustutkimus Suomen alkuperäiskansakonfliktista [Groupism in Defining Indigenous Peoples]. Politiikka 3/2014.

Valkonen, Sanna. 2014. Kuulumisen politiikat jälkikoloniaalisessa Lapissa. Epistemologisia, teoreettisia ja metodologisia mietelmiä. Sosiologia 51:4, 347–364.

Valkonen, Sanna. 2014. Embodied Boundaries of Ethnicity. European Journal of Cultural Studies 17 (2), 209–224.

Valkonen, Jarno & Valkonen, Sanna. 2014. Contesting the Nature Relations of Sámi Culture. Acta Borealia 31:1, 25–40.

2013

Valkonen, S. & Lindroth, M. 2013. Performatiivisia näkökulmia alkuperäiskansojen poliittiseen toimijuuteen ja osallistumiseen YK:n alkuperäiskansojen pysyvässä foorumissa [Performative Approaches to the Political Agency and Participation of Indigenous Peoples in UN Permanent Forum]. Politiikka 55:4, 256-270.

2012

Lehtola, V-P. 2012. Saamelaiset suomalaiset. Kohtaamisia 1896-1953. [Sámi – Finnish encounters in 1896-1953.] Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

2011

Puuronen, V. 2011. Rasistinen Suomi. [Racist Finland]. Helsinki: Gaudeamus.

2010

Valkonen, Sanna. 2010. Saamelaisuuden ruumiillistuneet rajat. Kulttuurintutkimus 27:3.

Valkonen, Sanna. 2010. Essentiaalisten kategorioiden koettelua. Performatiivisuus saamelaisten poliittisen identiteetin ja subjektiuden analyysissa. Politiikka 52:4.

2009

Valkonen, S. 2009. Poliittinen saamelaisuus [Political Sáminess]. Tampere: Vastapaino.

2008

Harlin, Eeva-Kristiina. 2008. Recalling Ancestral Voices – Repatriation of Sámi Cultural Heritage. Interreg IIIA –projektin loppuraportti. Full text (pdf).

Harlin, Eeva-Kristiina. 2008. Repatriation as Knowledge Sharing – Returning the Sámi Cultural Heritage. Teoksessa Gabriel, M. ja Dahl, J. (toim). Utimut: Past Heritage - Future Partnerships, Discussions on Repatriation in the 21st Century. IWGIA & the Greenland National Museum & Archives. Copenhagen.

2005

Lehtola, V-P. 2005a. The Radical Sámi Movement and Establishing of the Sámi Parliament in Finland, 1969-1973. Igår, idag, imorgon – samerna, politiken och vetenskapen. Red. av Peter Sköld & Per Axelsson. Umeå: Centrum för samisk forskning.

Lehtola, V-P. 2005b. Research and Activism in Sámi Politics: The Ideas and Achievements of Karl Nickul towards Securing Governance for the Sámi. Acta Borealia 1.

Last updated: 5.4.2016