Aineistot

A. ÄÄNITTEET
B. VIDEOT
C. VALOKUVAT
D. KIRJALLISET AINEISTOT
E. ESINEET

KOKOELMAT

AINEISTOJEN KÄYTTÖ

 

Kokoelmat:
 

Áillohaš-kokoelma (Nils-Aslak Valkeapäähän liittyvät aineistot)

Saamelaisen kulttuuriarkiston Nils-Aslak Valkeapäätä käsittelevä Áillohaš-kokoelma perustettiin vuonna 2016. Kokoelma koostuu Valkeapään itsensä tekemistä ja häntä koskevista arkistomateriaaleista sekä luetteloista, joihin kerätään mm. kaikki Valkeapään elämäntyöhön liittyvät julkaisut ja esiintymiset. Kokoelman ääniteaineistot sisältävät julkaistua ja julkaisematonta musiikkia, äänikirjoja Valkeapään runoteoksista, lauluja ja sävellyksiä Valkeapään runoihin, äänitaidetta, haastatteluita, radiolähetyksiä sekä teatteri-, elokuva- ja televisioesiintymisiä ja äänimateriaalia näytelmistä ja elokuvista.

Giellagas-sarja (Giellagas-instituutin toimintaa)

Giellagas-sarjan kokoelmaan kuuluu Oulun yliopiston Giellagas-instituutin toimintaan liittyvää̈ arkistomateriaalia. Kokoelma sisältää äänitteitä, videoita, valokuvia, runsaasti julkaistuja ja julkaisemattomia kirjallisia aineistoja sekä pienen esinekokoelman. Giellagas-sarjan videoaineistoihin kuuluu väitöstilaisuuksia, seminaareja sekä opetustilaisuuksia. Opetustapahtumia on taltioituna runsaimmin pohjoissaamen kielen opetuksesta. Varhaisin väitöstilaisuuden taltiointi on vuodelta 1984, jolloin Tuomas Magga väitteli Oulun yliopistosta ensimmäisenä saamelaisena tohtoriksi. Giellagas-kokoelmaan kuuluu myös saamelaisten kansallispäivän kunniaksi järjestettyjen seminaarien sekä oheistapahtumien taltiointeja, kuten gákti- eli saamenpukunäytöksiä, näistä suurin osa on kuvattu Oulussa.

Saamelaistapahtumat, konferenssit, seminaarit -kokoelma

Kokoelmaan kuuluu äänitteitä, videomateriaaleja, valokuvia, kirjallisuutta sekä asiakirja- ja markkinointimateriaaleja saamelaiskulttuureihin liittyvistä tapahtumista. Materiaalia on kerätty niin kulttuuritapahtumista kuin tieteellisistäkin tilaisuuksista. Mukana on aineistoa esimerkiksi alkuperäiskansojen festivaali Davvi Šuvvan ensimmäiseltä vuodelta 1979 sekä kielitieteilijöiden Fennougristikongressista vuodelta 1980.

Uskonnolliset saamenkieliset aineistot

Kokoelma sisältää uskonnollisia  äänitallenteita ja kirjallisuutta saamen kielillä, myös valtakieliä on mukana. Yhden kokonaisuuden muodostavat Ylen saameradion kokoelmaan kuuluvat hengelliset radiolähetykset vuosilta 1973–1979, mihin sisältyy pohjoissaamen ohella runsaasti myös inarin- ja koltansaamenkielistä materiaalia. Kokoelmaan kuuluu lisäksi nauhoitettuja saarnoja, hengellistä musiikkia ja kirjallisia aineistoja.

 

Aineistojen käyttö

Arkistoaineistojen käyttö tapahtuu Saamelaisessa kulttuuriarkistossa Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa. Arkiston käyttäjät velvoitetaan käyttösopimuksella noudattamaan arkiston käyttösääntöjä, tietosuoja- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä sekä erikseen annettavia ohjeita aineiston käytöstä.

Aineiston käyttäjän on siis kirjallisesti määriteltävä perusteltu käyttötarkoitus ennen kuin hän saa aineistoja käyttöönsä. Perusteltu käyttötarve voi olla esimerkiksi tutkimus, opetus tai henkilökohtaiset perusteet, kuten omaan sukuun tutustuminen. Arkistoon voi tutustua myös vierailunomaisesti, esimerkiksi avoimet kutsutilaisuudet ja oppilasvierailut ovat keinoja tutustua saamelaisiin kulttuuriaineistoihin.

Osa materiaalista on yleisesti kiinnostavaa niin saamelaisille kuin muillekin saamelaiskulttuurista kiinnostuneille. Osa on puolestaan hyvin henkilökohtaista ja sisältää myös arkaluontoisia aiheita. Kaikkien aineistojen käytössä tulee ottaa huomioon sekä eettiset kysymykset että henkilötietosuoja. Arkistoaineistoa ja sen käyttöä määräävät Arkistolaki, Tekijänoikeuslaki (1961/404) ja Henkilötietolaki (199/523).

Saamelaisen kulttuuriarkiston käyttösäännöt (pdf)

Ohjeita vierailijoille ja aineistojen käyttäjille (pdf suomeksi)
Rávvagat gussiide ja materiálaid geavaheddjiide (pdf davvisámegillii)

Selvitys oikeudellisista kysymyksistä:

Nuorgam, Piia (2013):

Selvitys Saamelaiseen kulttuuriarkistoon liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä (pdf)

Viimeksi päivitetty: 7.9.2017