Suun terveyden tutkimusyksikkö

Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitos on yksi neljästä Suomessa hammaslääketieteellistä peruskoulutusta antavasta laitoksesta. Koulutamme tieteellisesti ajattelevia ja kliinisesti päteviä hammaslääkäreitä, erikoishammaslääkäreitä ja hammaslääketieteen tohtoreita.

12.6.2013 Uutinen

Laitoksen www-sivut uudistuvat