Väitöstilaisuus, TtM Nina Lunkka 25.5.2018

TtM Nina Lunkka väittelee 25.5.2018 salissa A101 (Leena Palotie –Sali) klo 12:00.

Terveyshallintotieteen alaan kuuluvan väitöskirjan nimi on ’Making sense of hospital change project actuality’. 

Vastaväittäjänä toimii professori Pertti Ahonen Helsingin yliopistosta.

Väitöstiedote

Last updated: 21.5.2018