Tietopisto
      Etusivulle | Uutiset | Tiedotteet | Tapahtumat | Blogit | Pääkirjoitukset | Artikkelit | Töissä | Kasvotusten | oulu.fi

Numero 16/2011 >

Rahoitusta tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen

Oulun yliopisto rahoittaa vuoden 2012 aikana strategiansa mukaisiin paino- ja kehittämisaloihin kuuluvan korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen tarvitsemia infrastruktuureja. Tarkoituksena on tukea tutkimukseen ja/tai tutkijankoulutukseen liittyviä infrastruktuureja kuten tutkimuslaitteita ja laitteistoja, tieteellisiä kokoelmia, tietoarkistoja, tietokantoja ja ohjelmistoja, joiden kokonaishinta on 80 000–800 000 euroa. Rahoitus jaetaan matching funding -periaatteella, ts. hakijan on katettava vähintään 25 % hankinnan kustannuksista muuten kuin tästä rahasta.

Hanke-esitykset tehdään hakulomakkeella, johon liitetään
- kuvaus hankittavasta tutkimusinfrastruktuurista ja sen kustannusarvio. Arvioon tulee sisältyä asennuksesta ja mahdollisesti tarvittavista tilojen muutostöistä aiheutuvat kustannukset sekä henkilöstökulut.  Työvoimakustannukset täytyy olla kirjattavissa SOLE-järjestelmään.   Kustannusarvioissa tulee esittää 25 % omavastuuosuuden toteuttamissuunnitelma.
- ehdotettavan hankinnan merkitys korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen ja tutkijankoulutuksen kannalta
- ehdotettavan hankinnan liittyminen yliopiston strategian paino- ja kehittämisaloihin sekä tutkimuksen kokonaisarvioinnin suosituksiin
- ehdotetun hankinnan muut käyttäjät eri puolella yliopistoa ja yliopiston ulkopuolella
- ehdotetun hankinnan mahdollinen liittyminen Suomen tutkimusinfrastruktuurit -tiekarttaan, tiekartan mahdollisesti 2013 toteutettavaan päivitykseen tai ESFRI -tiekarttaan.

Rahoituspäätöksen tekee rehtori tutkimusneuvoston esityksestä.

Tiedekuntia ja painoalaorganisaatioita pyydetään toimittamaan tutkimusneuvostolle osoitetut priorisoidut hankintaesityksensä ja alkuperäiset hakemukset sähköisesti yliopiston kirjaamoon (kirjaamo(at)oulu.fi) 5.12.2011 klo 15:00 mennessä.

Lisätietoja:
Tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi, p. 08 537 5800
Tutkimuspalvelun johtaja Sinikka Eskelinen, p. 08 553 4106 ja 040 1800 855
Laitehankintojen edellyttämien muutostöiden osalta lisätietoja voi antaa
Linnanmaa tilapalvelupäällikkö Arto Haverinen, p. 553 4136

Kaikkien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi

Kommentit

Uusimmat kommentit ovat ylimpänä.

 

Kommentoi juttua alle. Lyhyet, asialliset kommentit julkaistaan tällä sivulla arkisin n. klo 9–16. Voit kommentoida nimimerkillä, mutta ilmoita nimesi, joka jää vain toimituksen tietoon. Jos jätät nimimerkki-kohdan tyhjäksi, kommentissa käytetään nimeäsi, muutoin nimimerkkiäsi.

kirjoittajan nimimerkki
kirjoittajan oikea nimi

 

PÄÄKIRJOITUS

Suunnittelua, toimintaa ja tulosta

KASVOTUSTEN

Superopen unelmaduuni

kuva
   

BLOGI

Yliopistopokeri

TÖISSÄ

Puhdastilat tehokäyttöön Remeksen johdolla

OULU.FI

Arkeologin paratiisissa

TORI

 

UUTISVINKKI

 
   

 

  hermes(at)oulu.fi Viestintäpalvelut | viestinta(at)oulu.fi | 08 553 4092