Hermes
      Etusivulle | Uutiset | Tiedotteet | Tapahtumat | Blogit | Pääkirjoitukset | Artikkelit | Töissä | Kasvotusten | oulu.fi

Numero 2/2012 >

83 henkilön työsuhde vakinaiseksi

Oulun yliopistossa vakinaistettiin vuoden 2011 aikana 83 henkilön työsuhde. Näistä 22 on opetus- ja tutkimushenkilöstöä ja 61 muuta henkilöstöä. Vuonna 2010 Oulun yliopisto vakinaisti huomattavasti vähemmän, 33 henkilöä.

Vakinaistetut jakautuivat tiedekuntiin ja erillislaitoksiin seuraavasti:  

Hallintopalvelut 14
Humanistinen tiedekunta 4
Kasvatustieteiden tiedekunta 1
Luonnontieteellinen tiedekunta 12
Lääketieteellinen tiedekunta 13
Taloustieteiden tiedekunta 2
Teknillinen tiedekunta  21
Erillislaitokset 16
Yhteensä 83


Ydintehtävät pyritään hoitamaan vakinaisessa palvelussuhteessa olevalla henkilökunnalla. Tutkimus- ja opetustyön sekä jatkokoulutustehtävien erityisluonteen takia kaikissa yliopistoissa on keskimääräistä enemmän määräaikaisessa palvelussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Määräaikaisen palvelussuhteen käyttö edellyttää perustelua ja palvelussuhde tehdään niin pitkäksi aikaa kuin tehtävän tiedetään jatkuvan. Määräaikaisten palvelussuhteiden käytön tulee olla suunnitelmallista sekä säädösten ja yliopistossa sovittujen periaatteiden mukaista.

Yliopistossa jatketaan toiminnan ja henkilöstörakenteen kehittämistä siten, että pysyvät tehtävät hoidetaan toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa, ellei esimerkiksi sijaisuudesta tai muusta hyväksyttävästä syystä tehdä määräaikaista työsopimusta.

Tanja Mikkonen
henkilöstöasiantuntija

Kommentit

Uusimmat kommentit ovat ylimpänä.

 

Organisaation koko toivottavasti ei selitä kaikkea, sillä hallintopalveluissa on vakinaistettu enemmän kuin talous- ja kasvatustieteiden sekä humanistisessa tiedekunnassa YHTEENSÄ. Tai voihan se toisaalta ollakin selitys.

kirjoittaja: Pekka Kess

 

Kyseiset tiedekunnat ovat hieman pienempiä kuin muut tiedekunnat, joten vakinaistettujen määrä suhteessa tiedekunnan henkilöstömääriin ei vaihtele niin paljon kuin taulukon luvut antavat ymmärtää. Vakinaistamisprosessi on eri tiedekunnissa eri vaiheessa, joissakin vakinaistamisia on tehty aiemmin jo enemmän ja joissakin niitä on tulossa myöhemmin lisää. Kasvatustieteissä Kajaanin tilanteella on myös vaikutusta prosessin etenemiseen. Vakinaistaminen perustuu työtehtävään ja sen pysyvyyteen. Määräaikaisuuden tulee olla perusteltu. Tutkijauralla määräaikaisuus on perusteltua ja pysyviä tehtäviä on työn luonteesta johtuen vähemmän kuin muutoin.

kirjoittaja: Tanja Mikkonen

 

Mistähän syystä kasvatustieteiden, humanistisen ja taloustieteiden tiedekunnassa vakinaistettujen määrä on selkeästi pienempi kuin muissa tiedekunnissa? Onko kyseessä yksiköiden omat päätökset vai yliopiston painotukset?

kirjoittaja: Määräaikaisessa työsuhteeessa pian 15 vuotta

Kommentoi juttua alle. Lyhyet, asialliset kommentit julkaistaan tällä sivulla arkisin n. klo 9–16. Voit kommentoida nimimerkillä, mutta ilmoita nimesi, joka jää vain toimituksen tietoon. Jos jätät nimimerkki-kohdan tyhjäksi, kommentissa käytetään nimeäsi, muutoin nimimerkkiäsi.

kirjoittajan nimimerkki
kirjoittajan oikea nimi

 

BLOGI

Innovoivan asiakkaan siedettävä keveys

KASVOTUSTEN

Uusia tuulia taloushallintoon

kuva
   

PÄÄKIRJOITUS

Tulossopimuksessa entistä strategisempi ote

TÖISSÄ

Palapelin kokoaja

OULU.FI

Kansainvälinen Vancouver

TORI

 

UUTISVINKKI

OTA YHTEYTTÄ

 

  hermes(at)oulu.fi Viestintäpalvelut | viestinta(at)oulu.fi | 08 553 4092