Uutiset

4.12.2017 Uutinen

Medicine, mobility and the empire: Nyasaland networks, 1859-1960

Oulun yliopiston historian yliopistonlehtori Markku Hokkasen teos ”Me

12.9.2017 Uutinen

Tule mukaan Työelämätaidot-kurssille

Tule mukaan Työelämätaidot-kurssille!

26.6.2017 Uutinen

Suomen Akatemian rahoitus pakolaishistorian tutkimukseen

Suomen Akatemia on myöntänyt neljän vuoden rahoituksen (2017-2021) tutkimushankkeelle "Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit". Monitieteistä hanketta johtaa dosentti, yliopistonlehtori Seija Jalagin. Muut tutkijat ovat KT Outi Autti (sosiologia), FT Hanna-Leena Nissilä (kirjallisuus) ja FL Ilmari Leppihalme (kirjallisuus). Hankkeen englanninkielinen nimi on Recognition and belonging: forced migrations, troubled histories and memory cultures (REBEL).

 

Photo above (by Outi Autti) depicts piece of Strijdom van der Merwe's Diaspora, on display in X-border Art Biennale in Rovaniemi, Finland.


 

21.6.2017 Uutinen

Yliopistonlehtori Ritva Kylli tutkimusvapaalle

Ritva Kylli on tutkimusvapaalla yliopistonlehtorin työstä tulevan lukuvuoden ajan elokuun 2017 alusta alkaen.

31.5.2017 Uutinen

Call for Papers: The Special Issue of the Scandinavian Economic History Review

The human relationship with the

23.3.2017 Uutinen

Tietoa kesäopinnoista

Humanistisen tiedekunnan oppiaineissa voi suorittaa opintoja kolmena kesätenttipäivänä:

23.2.2017 Uutinen

Historiatieteiden blogi perustettu

Oulun yliopiston historiatieteille on perustettu oma blogi, jossa blogataan muun muassa tutkimukseen ja opetukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

7.2.2017 Uutinen

Dosentti Aapo Roseliuksen tutkimus palkittiin

Dosentti Aapo Roseliuksen teos Gymnastik och passion. En berättelse om Gymnastikföreningen i Helsingfors 1876–2016 (2016) palkittiin 5.2.

27.1.2017 Uutinen

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma (HIKUVIE)

Humanistiseen tiedekuntaan on muodostettu kolme uutta tutkinto-ohjelmaa: 1) historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden (HIKUVIE) 2) kielten ja kirjallisuuden (KIEKI) sekä 3) logopedian tutkinto-oh

18.1.2017 Uutinen

Terveisiä Sapporosta

”Vapaamuotoinen tiedoksianto Oulun yliopiston historian opiskeljoille.

18.1.2017 Uutinen

Yliopiston harjoittelutuet haettavissa

Suomessa vuonna 2017 suoritettavaan työharjoitteluun tarkoitettujen yliopiston myöntämien harjoittelutukien hakuaika on alkanut 12.12.2016 (päättymisaika ilmoitetaan myöhemmin). 

9.1.2017 Uutinen

Ympäristö ja terveys -kurssi 16.1.-23.2.2017

Ohessa Ympäristö ja terveys-kurssin luento-ohjelma. Lisätietoa WebOodista ja vastuuopettajalta, Esa.Ruuskanen(@)oulu.fi

9.1.2017 Uutinen

Lakitiedon kurssi keväällä 2017

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston sivuille on päivitetty tiedot maaliskuussa järjestettävästä lakitiedon kurssista: 

9.1.2017 Uutinen

Historia sivuaineena

Sivuaineen opinto-oikeutta varten opiskelijan on osallistuttava historian perus- ja aineopintojen lähtötasokokeeseen.

8.12.2016 Uutinen

Ilmoittautuminen historian valtakunnalliseen verkko-opetukseen

Ilmoittautuminen historian valtakunnalliseen verkko-opetukseen on käynnissä 9.12.–13.1.

30.11.2016 Uutinen

Oulun yliopiston ja Oamkin yhteiskampus: Siirtyvien tiedekuntien uudet alueet valittu

Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu muodostavat Linnanmaalle yhteiskampuksen vuosien 2019–2020 aikana.

11.11.2016 Uutinen

Alfred Kordelinin säätiön apuraha FT Marika Rauhalalle

Alfred Kordelinin säätiö on myöntänyt filosofian tohtori Marika Rauhalalle 28000 euron apurahan väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen aiheesta Uskonnolliset ennakkoluulot kreikkalais-roomalaisessa a

11.11.2016 Uutinen

Opiskelijoiden valinta arkistoalan suuntautumisvaihtoehtoon

Seuraava valinta maisterivaiheen arkistoalan suuntautumisvaihtoehtoon toteutetaan ensi kevätlukukaudella, viimeistään maaliskuussa 2017. Opinnot käynnistyvät syyslukukauden 2017 aikana.

24.10.2016 Uutinen

"Puhu huomisesta, niin piru nauraa" - Dos. Isohookana-Asunmaan puhe 50-vuotisjuhlassa

"Puhu huomisesta, niin piru nauraa"

5.9.2016 Uutinen

Fuksi-info 2016

Alla 1.9.2016 pidetyn infon diat.  (Teknisistä syistä johtuen ilman taustaa ja kuvia)

16.8.2016 Uutinen

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opintoja tuetusti

OULUN YLIOPISTON OPISKELIJAKIINTIÖ POHJOIS-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTON OULUN TOIMIPAIKAN OPINTOIHIN!KIINTIÖPAIKKA 100:LLE OPISKELIJALLE ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSESSÄ!

23.5.2016 Uutinen

Vuoden alumniksi Matti Heimonen

Oulun yliopiston vuoden alumni 2016 on suulähettiläs Matti Heimonen. Hän valmistui maisteriksi vuonna 1984 pääaineenaan yleinen historia. Korean suurlähettiläs Matti Heimonen on toiminut diplomaattiuralla jo 30 vuotta. Kokemusta ja tietotaitoa on karttunut kansainvälisestä politiikasta sekä Suomen ja Oulun talous-, kulttuuri- ja koulutussuhteiden edistämisestä.

Valinnan teki Oulun yliopistoseura. Historiatieteet onnittelee Matti Heimosta!

Uutinen yliopiston sivuilla.

13.4.2016 Uutinen

Kevät info 2016

Keskiviikkona 13.4.2016 pidetyn infon diat löytyvät alta. Asiaa kesäopinnoista, sivuaineista, ensi lukuvuoden opetuksesta, HOPSeista, passivirekisteristä jne.