Uutiset

9.4.2018 Uutinen

Digitaalinen kevät Historiaa arktisella asenteella -blogissa

Historiaa arktisella asenteella -blogin valloittavat keväällä 2018 Digitaaliset ihmistieteet -kurssin opiskelijat! Ensimmäistä kertaa järjestetty kurssi on ollut Oulun yliopiston humanistiselta tiedekunnalta tärkeä panostus digitaalisen tutkimuksen ja digitaalisten työelämätaitojen kehittämiseen. Kaikille historia-, kulttuuri-, ja viestintätieteiden opiskelijoille yhteisen kurssin harjoitusryhmissä on kevään aikana perehdytty erilaisiin digitaitoihin.

Some- ja verkkotutkimuksen työpajassa syntyi blogisarja, jonka tuotokset julkaistaan Historiaa arktisella asenteella -blogissa 9.4.–13.4.2018. Sarjan ensimmäisessä blogissa historian maisteriopiskelijat Sauli Tervaniemi ja Theresia Simi pohtivat ajankohtaista kysymystä, millä ehdoilla kansallisuus määritellään. Kuka saa olla suomalainen?

Seuraa blogia osoitteessa: http://www.oulu.fi/blogs/historiaa-arktisella-asenteella

 

13.2.2018 Uutinen

Rikki revitty maa - uusia tulkintoja Suomen sisällissodasta 1918

Suomen itsenäistyttyä vuoden 1917 lopulla suomalaiset nousivat toisiaan vastaan. Terrorissa ja vankileireillä kuolleet ovat olleet tuskallinen aihe, jota on pystytty tarkastelemaan vasta vuosikymmenten jälkeen. Sota vaikuttaa vieläkin, ja 100-vuotismuistovuonna tragediaa tarkastellaan lukuisissa seminaareissa ja kansalaiskeskusteluissa. Sodasta ilmestyy myös runsaasti uutta tutkimusta.

11.1.2018 Uutinen

Studia Generalia: Vuoden 1918 muisto

Vuonna 2018 tulee kuluneeksi sata vuotta Suomen sisällissodasta. Oulun yliopiston historian ja kirjallisuuden oppiaineet, Oulun historiaseura, Oulun kaupunginkirjasto ja Oulu-opisto järjestävät yhteistyössä Studia Generalia -luentosarjan "Vuoden 1918 muisto". Luennot järjestetään kaupunginkirjaston Pakkalan salissa ja Oulu-opiston tiloissa 29.1.- 18.4. Luennot ovat kaikille kiinnostuneille avoimia.

11.1.2018 Uutinen

Finalaska - unelma suomalaisesta osavaltiosta

Oulun yliopiston historian yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkosen teos

13.12.2017 Uutinen

Tule mukaan Digitaaliset ihmistieteet -kurssille!

Digitaaliset ihmistieteet (5op) on HIKUVIE-aineiden yhteistyönä järjestämä uusi kurssi, jolla yhdistyvät opintojen, tutkimuksen ja työelämän digitaitojen tarpeet. Opintojaksolla tutustutaan keskeisiin digitaalisten ihmistieteiden tutkimuskysymyksiin, -menetelmiin, -näkökulmiin ja seikkaillaan erilaisten digiaineistojen parissa. Millaista humanistista tutkimusta on mahdollista tuottaa tietokoneavusteisilla menetelmillä? Millaisia digitaalisia aineistoja ja menetelmiä voisin hyödyntää opinnäytetöissäni? Entä millaisia digitaitoja humanistisilla työelämän aloilla, kuten arkistoissa, museoissa, opetustyössä tai erilaisissa kulttuuriperintöön liittyvissä tehtävissä tulevaisuudessa tarvitaan? Kurssilla perehdymme yhdessä erilaisiin digitaalisiin työkaluihin sekä digitaalisen kulttuurin tutkimuksessa käytettäviin teoreettisiin ja eettisiin lähtökohtiin (liittyen esim. avoimeen tieteeseen ja aineistoihin). Kurssin avaa vierailevista luennoitsijoista koostuva luentosarja, jolla eri alojen asiantuntijat, sekä tutkijat että työelämän edustajat avaavat näkökulmia digitaalisiin ihmistieteisiin.

4.12.2017 Uutinen

Medicine, mobility and the empire: Nyasaland networks, 1859-1960

Oulun yliopiston historian yliopistonlehtori Markku Hokkasen teos ”Me

12.9.2017 Uutinen

Tule mukaan Työelämätaidot-kurssille

Tule mukaan Työelämätaidot-kurssille!

26.6.2017 Uutinen

Suomen Akatemian rahoitus pakolaishistorian tutkimukseen

Suomen Akatemia on myöntänyt neljän vuoden rahoituksen (2017-2021) tutkimushankkeelle "Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit". Monitieteistä hanketta johtaa dosentti, yliopistonlehtori Seija Jalagin. Muut tutkijat ovat KT Outi Autti (sosiologia), FT Hanna-Leena Nissilä (kirjallisuus) ja FL Ilmari Leppihalme (kirjallisuus). Hankkeen englanninkielinen nimi on Recognition and belonging: forced migrations, troubled histories and memory cultures (REBEL).

 

Photo above (by Outi Autti) depicts piece of Strijdom van der Merwe's Diaspora, on display in X-border Art Biennale in Rovaniemi, Finland.


 

21.6.2017 Uutinen

Yliopistonlehtori Ritva Kylli tutkimusvapaalle

Ritva Kylli on tutkimusvapaalla yliopistonlehtorin työstä tulevan lukuvuoden ajan elokuun 2017 alusta alkaen.

31.5.2017 Uutinen

Call for Papers: The Special Issue of the Scandinavian Economic History Review

The human relationship with the

23.3.2017 Uutinen

Tietoa kesäopinnoista

Humanistisen tiedekunnan oppiaineissa voi suorittaa opintoja kolmena kesätenttipäivänä:

23.2.2017 Uutinen

Historiatieteiden blogi perustettu

Oulun yliopiston historiatieteille on perustettu oma blogi, jossa blogataan muun muassa tutkimukseen ja opetukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

7.2.2017 Uutinen

Dosentti Aapo Roseliuksen tutkimus palkittiin

Dosentti Aapo Roseliuksen teos Gymnastik och passion. En berättelse om Gymnastikföreningen i Helsingfors 1876–2016 (2016) palkittiin 5.2.

27.1.2017 Uutinen

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma (HIKUVIE)

Humanistiseen tiedekuntaan on muodostettu kolme uutta tutkinto-ohjelmaa: 1) historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden (HIKUVIE) 2) kielten ja kirjallisuuden (KIEKI) sekä 3) logopedian tutkinto-oh

18.1.2017 Uutinen

Terveisiä Sapporosta

”Vapaamuotoinen tiedoksianto Oulun yliopiston historian opiskeljoille.

18.1.2017 Uutinen

Yliopiston harjoittelutuet haettavissa

Suomessa vuonna 2017 suoritettavaan työharjoitteluun tarkoitettujen yliopiston myöntämien harjoittelutukien hakuaika on alkanut 12.12.2016 (päättymisaika ilmoitetaan myöhemmin). 

9.1.2017 Uutinen

Ympäristö ja terveys -kurssi 16.1.-23.2.2017

Ohessa Ympäristö ja terveys-kurssin luento-ohjelma. Lisätietoa WebOodista ja vastuuopettajalta, Esa.Ruuskanen(@)oulu.fi

9.1.2017 Uutinen

Lakitiedon kurssi keväällä 2017

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston sivuille on päivitetty tiedot maaliskuussa järjestettävästä lakitiedon kurssista: 

9.1.2017 Uutinen

Historia sivuaineena

Sivuaineen opinto-oikeutta varten opiskelijan on osallistuttava historian perus- ja aineopintojen lähtötasokokeeseen.

8.12.2016 Uutinen

Ilmoittautuminen historian valtakunnalliseen verkko-opetukseen

Ilmoittautuminen historian valtakunnalliseen verkko-opetukseen on käynnissä 9.12.–13.1.

30.11.2016 Uutinen

Oulun yliopiston ja Oamkin yhteiskampus: Siirtyvien tiedekuntien uudet alueet valittu

Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu muodostavat Linnanmaalle yhteiskampuksen vuosien 2019–2020 aikana.

11.11.2016 Uutinen

Alfred Kordelinin säätiön apuraha FT Marika Rauhalalle

Alfred Kordelinin säätiö on myöntänyt filosofian tohtori Marika Rauhalalle 28000 euron apurahan väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen aiheesta Uskonnolliset ennakkoluulot kreikkalais-roomalaisessa a

11.11.2016 Uutinen

Opiskelijoiden valinta arkistoalan suuntautumisvaihtoehtoon

Seuraava valinta maisterivaiheen arkistoalan suuntautumisvaihtoehtoon toteutetaan ensi kevätlukukaudella, viimeistään maaliskuussa 2017. Opinnot käynnistyvät syyslukukauden 2017 aikana.