Opiskelu

Humanistiseen tiedekuntaan valittu opiskelija suorittaa alemman korkeakoulututkinnon eli humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon. Tutkinnon suorittaminen kestää noin kolme vuotta ja sen laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnossa on oltava pääaineen perus- ja aineopintojen lisäksi ainakin yhden sivuaineen perusopinnot sekä pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (yht. 15 op). Loput 70 opintopistettä opiskelija voi koota haluamallaan tavalla, mutta suositeltavaa on suorittaa kokonaisia arvosanoja (kahdet perusopinnot tai perusopinnot ja aineopinnot).

Aineenopettajaksi opiskelevilla on vähemmän valinnanmahdollisuuksia kuin muilla perustutkintoa suorittavilla. Kandidaatintutkinto muodostuu pääaineen perus- ja aineopinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista 15 op, opettajan pedagogisista opinnoista ja 60 opintopisteen yhteiskuntaoppi-kokonaisuudesta. Kymmenen opintopistettä on vapaavalintaisia.

Kandidaatintutkinto on välitavoite ennen filosofian maisterin tutkintoa, jonka suorittaminen kestää noin kaksi vuotta. FM-tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä.

 

Sivuaineopinto-oikeuden saaminen ja yksittäistenkin opintojaksojen suorittaminen edellyttää sivuainepääsykokeeseen osallistumista  ja siinä menestymistä.

Viimeksi päivitetty: 23.11.2016