Kypsyysnäytteet

 • Historian kypsyysnäyte 700424A
 • Aate- ja oppihistorian kypsyysnäyte 700224A

Kypsyysnäytteeseen ilmoittautuminen

Historian ja aate- ja oppihistorian kandidaatintutkielmaan ja -tutkintoon liittyvä kypsyysnäyte suoritetaan sähköisenä akvaariotenttinä. Akvaariotenttiin ilmoittautudutaan ja tentti suoritetaan käyttäen 16.10.2017 Oulun yliopistossa käyttöön otettua sähköisen tenttimisen järjestelmää Examia.

Voit valita itse ajankohdan, milloin haluat käydä tekemässä kypsyysnäytteen, mutta suositeltavaa on, että teet sen mahdollisimman pian sen jälkeen kun tutkielmasi on hyväksytty.

 1. Sovi kypsyysnäytteestä ohjaajasi kanssa
  Ota yhteyttä kandidaattityösi ohjanneeseen opettajaan ja sovi kypsyysnäytteen suorittamisesta. Opettaja luo kypsyysnäyte-tentin Exam-järjestelmään ja julkaisee sen saatavillesi määrätylle ajanjaksolle.
   
 2. Kirjaudu Exam -järjestelmään
  Tarkemmat ohjeet järjestelmästä, tenttivarauksen tekemisestä ja tenttiin osallistumisesta löytyvät kootusti yliopiston yhteisiltä ohjesivuilta.
  Käy kirjautumassa Examiin heti sovittuasi kypsyysnäytteestä ohjaajan kanssa. Tämä on tärkeää siitä syystä, että mikäli opiskelija ei aikaisemmin ole kirjautunut Examiin, ohjaaja ei pysty kohdistamaan tenttiä hänelle. Examiin kirjaudutaan osoitteella: https://exam.oulu.fi.
   
 3. Varaa tenttiajankohta Exam -järjestelmässä
  Ks. ohjeet yliopiston ohjesivulta
   
 4. Osallistu akvaariotenttiin
  Linnanmaan tenttiakvaariotila TL 102 sijaitsee Fysiikankadulla Telluksen lähistöllä. Akvaariossa on 26 tenttipaikkaa, joista 2 esteetöntä pyörätuolipaikkaa sähköpöydällä. Kypsyysnäytteitä ei syksystä 2017 lähtien tehdä enää paperisina, vaan vastaaminen tenttitilanteessa tapahtuu sähköisesti. Tenttitilasta löytyy ohjeet tenttikoneelle ja Exam-järjestelmään kirjautumisesta.

  Tenttiakvaariot ovat avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.00-20.00 (erityisjärjestelyissä klo 21.00 saakka) ja lauantaisin klo 8.00-17.00. Tentit alkavat aina tasatunnein ja niiden kesto on 3 tuntia (175 minuuttia). Aikavälit tenttien tekemiselle ovat klo 8-11, 11-14, 14-17 ja 17-20. Erityistapauksissa tentti aika voi olla 4 tuntia (ma-pe klo 17-21). Erityistapauksista on lisätietoa em. yliopiston ohjesivulla.

  Huomaathan että maanantain tentit on tarkoitettu ainoastaan niille tenteille, joita ei voi suorittaa Exam-järjestelmässä tai tenttiakvaarion ohjelmistojen puitteissa eli paperivastauksille. Käytännössä historian ja aate- ja oppihistorian kypsyysnäytteitä voi näin ollen suorittaa tiistaista lauantaihin.

  Tenttiakvaarioiden ovissa on sähkölukko. Ovet ovat auki 5 min. ennen tenttiä – 30 min. tentin alkamisen jälkeen. Tenttitilaan ei saa viedä muita tavaroita kuin opiskelijakortin ja lokerikon avaimen. Tenttitilan ulkopuolella on lokerikot, mihin opiskelija voi jättää tavaransa.

   

Kypsyysnäytteen arviointi
 

Kypsyysnäytteen kirjoittamiseksi opiskelija saa yhden tai useamman vaihtoehtoisen otsikon. Tenttivastaus on esseetyyppinen, tutkielman aihepiiriin liittyvästä aiheesta kirjoitettu, analyyttinen ja ehyt kokonaisuus, jossa opiskelija esittelee ja analysoi tutkimuksensa aineistoa, tutkimusmenetelmiä ja tuloksia. Kypsyysnäytteen ohje pituus on noin 500 sanaa. 

Kypsyysnäytteen sisällön arvioi opiskelijan pääaineen opettaja ja kieliasun opiskelijan äidinkielen opettaja. 
 
Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteen lopullisesta hyväksymisestä päättää koulutusdekaani/dekaani sisällön tarkastajan ja kielen tarkastajan lausuntojen perusteella. 
 
Kypsyysnäytteen on kieliasun osalta täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset.  

 1. Kirjoituksella on otsikko. Sisällön ja otsikon tulee vastata toisiaan.
 2. Teksti on jaettu selvästi erottuviin kappaleisiin. 
 3. Oikeinkirjoituksen ja välimerkkien käytön perusasiat ovat kunnossa.
 4. Virkkeiden ja lauseiden väliset suhteet on ilmaistu selkeästi.
 5. Sanajärjestys on yksiselitteinen ja palvelee informaation välittymistä.
 6. Tyyli on asiatyyliä.
 7. Teksti etenee kielen varassa eikä esimerkiksi kaavojen, kaavioiden tai kuvien varassa.
 8. Kirjoitus on rakenteeltaan jäsennelty ja yhtenäinen kokonaisuus.
 9. Lukijan on ymmärrettävä teksti. Kirjoittaja ei saa olettaa, että lukija on tutustunut hänen tutkielmaansa.

 
Kirjoitus voidaan hylätä, jos siinä on monia erilaisia virheitä tai jos siinä esiintyy suuria ja toistuvia ongelmia joillakin em. alueista.

Viimeksi päivitetty: 9.11.2017