Kandidaattiseminaari

Seminaari toimii kolmessa ryhmässä: ryhmää 1 vetää Markku Hokkanen, ryhmää 2 Seija Jalagin ja ryhmää 3 Matti Salo. Muistakaa ilmoittautua WebOodiin ja lisäksi Optiman työtilaan, koska tiedotus kulkee Optiman kautta.

Aloitusistuntojen diat, seminaariohjeet, tutkielmat yms. materiaalit löytyvät kandidaattiseminaarin Optima-työtilasta.

 

Yliopistonlehtori Matti Salo, Suomen historian ryhmän istunnot torstaisin klo 12–14, Hu108 (ellei muuta ole ilmoitettu).
Salon ryhmän ohjelma päivitetty 30.10.2017.

 

 

Pvm Esittäjä Työn aihe Opponentti

8.11.
klo 12, Hu106
 

 


Uusien ryhmien yhteinen aloitusistunto. PAKOLLINEN UUSILLE!

 

9.11.
klo 15-
Temenos
Riikka Träskelin-Murto
Anna-Emilia Fredriksson
Hyvinkään jatkokoulun tyttöluokkien oppilaiden kokemukset talvisodasta
Eduskuntauudistus ja ensimmäiset eduskuntavaalit Opettajain Lehdessä
Anna-Emilia Fredriksson
Eelis Rytkönen

16.11.
14-16

Tee tutkielma

Uuden ryhmän yhteinen ohjausistunto  


 

     
       
       

 

     
 

 

   

 

 

 

 

       

 

 

 

 
       
       
       
       
       

 

 

Yliopistonlehtori Markku Hokkanen, Yleisen historian ryhmän (MH) istunnot torstaisin klo 10–12, ellei toisin mainita

Ohjelma päivitetty 10.11.2017

 

Pvm Esittäjä Työn aihe Opponentti
16.11.17                                    Tee tutkielma-istunto, 10-12 HU205

 

 

 
22.11.17                                     Arkistovierailu: aineiston etsimistä Kansallisarkiston Oulun toimipisteestä, 12-14 Oulun maakunta-arkisto      
18.1.18                                        Missä mennään-esityksiä, kevään ohjelman suunnittelu, 10-12 KTK215
25.1.18                                        Missä mennään-esityksiä (tarvittaessa), 10-12 HU205
     
1.2.18                                        "Vanhojen" seminaaritöitä (mahdollisesti)                                       

 

 

 

 

 

   
 8.2.18                                  Tutkimussuunnitelmia, 10-12 HU 109       
15.2.18                                  Tutkimussuunnitelmia, 10-12 HU205      
22.2.18                                  Tutkimussuunnitelmia (tarvittaessa), 10-12 HU 109       
 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yliopistonlehtori Seija Jalagin, Yleisen historian ryhmän (SJ) istunnot keskiviikkoisin klo 12–14
(Ohjelma päivitetty 31.8.2017).

 

pvm Esittäjä Työn aihe Opponentti

8.11. klo 12-14 HU106

Uusien kandiryhmien yhteinen aloitusistunto / PAKOLLINEN UUSILLE SEMINAARILAISILLE!

 

 

15.11. klo 12-14 IT138

TEE TUTKIELMA: ohjeita, käytäntöjä yms. - pakollinen uusille seminaarilaisille!

 

 

22.11. klo 12-14

Oulun maakunta-arkisto: Tutkimusaiheiden hahmottelu UM:n ym. kokoelmista

 

 

17.1. klo 12-14

Missä mennään - aiheen täsmentäminen ym. välitarkistuksia

 

 

31.1. klo 12-14

Tutkielmaistunto (lv. 2016-17 tutkielmia!)

 


 

14.2. 12-14

28.2. klo 12-14

21.3. klo 12-14

4.4. 12-14

Huhtikuu

Toukokuu

Tutkimussuunnitelmat

Tutkimussuunnitelmat

Tieteellinen kirjoittaminen (pakollinen läsnäolo)

Praktikum

Tutkielmia

Tutkielmia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korvaa: 700423A (10 op), 700422A (sivuaineopiskelijat, OPS 2013-15: 9 op; OPS 2015-17: 10 op), 700306A (10 op)

Weboodin koodi: 700423A

 

OPINNÄYTETYÖNTEKIJÄN TYÖKALUPAKKI. Siellä on paljon hyviä työkaluja.

Kandidaattiseminaari on kurssimuotoinen kolme periodia kestävä kurssi. Se alkaa aina marraskuussa ja päättyy toukokuussa. Ideaalinen sijoitus kandisemmalle omassa HOPSissa on toisen (tai viimeistään kolmannen) opiskeluvuoden syyslukukauden loppu ja kevätlukukauden kevät.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 14.11.2017