University of Oulu, 2016

Ihmisen evoluutio ja käyttäytyminen

Ihmisen evoluutio ja käyttäytyminen (25 op)

Oulun yliopiston monitieteinen Ihmisen evoluutio ja käyttäytyminen -sivuaine perehdyttää ihmisen ja muiden eläinten evoluutioon ja evoluutioekologiaan, käyttäytymisen evolutiiviseen tutkimukseen, kommunikoinnin evoluutioon, kulttuurin ja biologian suhteisiin sekä evoluutioteorioiden historiaan. Kansainvälisesti ihmisen evolutiivinen tutkimus on ollut vahvassa nousussa viime vuosikymmeninä, ja sivuaine tarjoaa Suomen oloissa ainutlaatuisen mahdollisuuden omaksua uusin tieto ja ymmärrys eräistä evoluutiotutkimuksen keskeisistä tutkimusalueista. Sivuaine on avoin kaikille opiskelijoille eikä vaadi valmistavia opintoja.

Lista sivuaineen opinnoista ja kurssin pitäjistä sekä kurssien aikataulut löytyvät Weboodista.

Humanistisessa tiedekunnassa sivuaineesta antaa kokonaismerkinnän Petteri Pietikäinen petteri.pietikainen(a)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 29.1.2018