Informaatiotutkimus

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut ihmisistä ja ihmisen toiminnasta historian, kulttuureiden ja viestinnän näkökulmista.

Tutkinto-ohjelmassa on yhteishaussa neljä hakukohdetta, joista yksi on informaatiotutkimus

Informaatiotutkimus on viestintätieteisiin kuuluva ihmistiede, jonka tutkimus ja opetus keskittyvät tiedon ja muun kulttuurisen sisällön tuotantoon, organisointiin, hankintaan, välittymiseen, käyttöön ja vaikuttavuuteen erilaisissa ympäristöissä. Opetettavia tietosisältöjä ovat esimerkiksi ihmisten tavat hankkia ja välittää tietoa, tietoaineistojen organisointi, tuotanto ja arviointi, tietojohtaminen, erilaiset lukutaidot ja informaatioympäristöt sekä alan lainsäädäntö ja etiikka. Lisäksi perehdyt opinnoissasi alan tutkimusmenetelmiin.

Voit suunnata asiantuntijuuttasi valitsemalla tutkintoosi vapaasti sivuaineita monitieteisen Oulun yliopiston laajasta koulutustarjonnasta. Opintoihin sisältyy työharjoittelu, joka edistää asiantuntijuutesi kehittymistä edelleen. Informaatiotutkimuksen oppiaineeseen kytkeytyy Suomessa ainutlaatuinen Tiedeviestinnän maisteriohjelma TIEMA. Tiedeviestinnän opinnot antavat sinulle mahdollisuuden täydentää informaatioalan asiantuntijuuttasi.

Saat pääaineoikeuden informaatiotutkimukseen suoraan valintakokeen kautta.

Pääaineen vaihtaminen humanistisen tiedekunnan sisällä on mahdollista siinä vaiheessa, kun olet suorittanut uudesta pääaineestasi vähintään perusopinnot arvosanalla 3.

 

Valintakoe: 22.5.2018 klo 13-16 salissa HU106

Valintakoe koostuu aineistotehtävistä, jotka perustuvat koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Aineistotehtäviin sisältyy monivalinta- ja esseetehtäviä, joista voi saada yhteensä 0-40 pistettä.

Valintakokeeseen ei tarvitse etukäteen lukea kirjallisuutta, mutta jos haluaa tutustua informaatiotutkimukseen opiskelu-, tutkimus- ja työalana, voi tutustua teokseen Ote informaatiosta. Johdatus informaatiotutkimukseen ja interaktiiviseen mediaan. Toim. Sami Serola. Helsinki: BTJ Kustannus 2010. ISBN-13: 9789516927735, ISBN-10: 9516927734.

Alin hyväksytty pistemäärä valintakokeessa on 15 pistettä.

Informaatiotutkimukseen otetaan omana kiintiönään yksi saamenkielentaitoinen opiskelija. Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut saamen kielen lukion kurssin tai että hän muutoin on hankkinut vastaavan kielitaidon. Todistus saamen kielen lukion kurssin suorittamisesta on liitettävä hakemukseen. Ne hakijat, jotka eivät ole tätä kurssia suorittaneet, voidaan tarvittaessa kutsua kielitaitokokeeseen ennen hyväksymispäätöksen tekemistä. Jos hakijoita on useita, valituksi tulee valintakokeessa korkeimman pistemäärän saanut. Jos hakijoita ei ole lainkaan, kiintiöpaikka täytetään muilla hakijoilla.  

Viimeksi päivitetty: 10.10.2017