Kulttuuriantropologia

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut ihmisistä ja ihmisen toiminnasta historian, kulttuureiden ja viestinnän näkökulmista.

Tutkinto-ohjelmassa on yhteishaussa neljä hakukohdetta, joista kulttuuriantropologia ja arkeologia on yksi. Hakukohteessa on kaksi pääainetta:

  • Kulttuuriantropologia
  • Arkeologia

Kulttuuriantropologian ja arkeologian oppiaineiden tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään nykyisiä ja menneitä kulttuureita, kulttuurien vaikutusta ihmisen elämään ja kulttuurien muutosta. Tämän päivän kysymysten lisäksi perehdytään esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiaan.

Antropologia on tieteenala ihmisistä kulttuurisina olentoina. Se jakaantuu kulttuuriantropologiaan, arkeologiaan, bioantropologiaan ja lingvistiseen antropologiaan. Oulun yliopistossa näistä voi opiskella kulttuuriantropologiaa ja arkeologiaa pääaineina, bioantropologiaa arkeologian yhteydessä. Aloilla on yhteiset perusopinnot ja opiskelijat hakevat kulttuuriantropologian tai arkeologian pääaineekseen ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Kulttuuriantropologian ja arkeologian yhteisissä perusopinnoissa saat yleiskatsauksen kummastakin oppiaineesta. Tutkinto-ohjelmassa pyritään ymmärtämään sekä nykyisiä että menneitä kulttuureita, kulttuurien vaikutusta ihmisten elämään ja kulttuurien muutosta. Opinnoissa perehdytään tämän päivän kysymysten lisäksi esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiaan sekä kulttuurien syntyyn.

Kulttuuriantropologia on oppi ihmisistä, yhteisöistä ja käyttäytymisen sosiaalisesta rakentumisesta eri aikoina ja eri puolilla maailmaa. Kulttuuriantropologista tietoa sovelletaan usein yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Oulussa painotamme pohjoisia kulttuureita, kulttuurien vuorovaikutusta sekä poliittista-, uskonto-, ympäristö- ja soveltavaa antropologiaa.

Arkeologia tutkii ihmistä ja kulttuuria jäljelle jääneiden materiaalisten lähteiden kautta. Näitä ovat esineet, kiinteät rakenteet tai maaperässä havaittavat ihmisen aiheuttamat kemialliset muutokset. Arkeologia on luonteeltaan monitieteellistä. Opinnoissa perehdytään sekä Suomen että eri maanosien viime jääkauden ja nykypäivän väliseen menneisyyteen antropologisesta näkökulmasta. Painopistealueina ovat Pohjois-Suomen sekä pohjoisten alueiden arkeologinen kulttuuriperintö globaalissa kontekstissa.

Kulttuuriantropologian ja arkeologia muodostavat yhteisen hakukohteen, ja niillä on yhteiset perusopinnot (ts. ensimmäisen vuoden opinnot). Yhteisten perusopintojen jälkeen (31.3.2019 mennessä) valitset kumpaa ainetta haet tutkintosi pääaineeksi. Pääaineopintojasi täydennät valitsemillasi sivuaineilla, jotka tukevat tulevaisuuden urasuunnitelmiasi.  

Pääaineen vaihtaminen humanistisen tiedekunnan sisällä on mahdollista siinä vaiheessa, kun olet suorittanut uudesta pääaineestasi vähintään perusopinnot arvosanalla 3.

 

Valintakoe: 18.5.2018 klo 13-17 salissa L4

Opiskelijat valitaan kulttuuriantropologiaan ja arkeologiaan. Perusopinnot, ts. ensimmäisen vuoden opinnot, ovat kaikille opiskelijoille yhteiset. Varsinainen pääaine valitaan 31.3.2019 mennessä.

Valintakokeessa on kaksi tehtävää, toinen arkeologiasta, toinen kulttuuriantropologiasta. Tehtävät perustuvat valintakokeessa jaettaviin englanninkielisiin aineistoihin. Vastaukset kirjoitetaan suomeksi. Kummastakin tehtävästä voi saada 0 – 20 pistettä.

Vastausten arvioimisessa kiinnitetään huomiota kykyyn asettaa asioita yhteyksiinsä, kykyyn hahmottaa kokonaisuuksia ja erottaa toisistaan oleellinen ja epäoleellinen sekä taitoon esittää asiat jäsennellysti ja johdonmukaisesti.

Alin hyväksytty pistemäärä valintakokeessa on 15 pistettä.

Viimeksi päivitetty: 10.10.2017