Saamen kieli

Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut kielistä, kielenopetuksesta, kulttuurista ja kirjallisuudesta sekä näihin liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Tutkinto-ohjelmassa on yhteishaussa viisi hakukohdetta, joista yksi on saamen kieli. Haet Opintopolussa saamen kieleen, mutta valitset samalla haluamasi pääaineen, joko pohjoissaamen tai inarinsaamen.

Oppiaine jakautuu siis kahteen linjaan: pohjoissaameen ja inarinsaameen. Pohjoissaamea pääaineenaan voivat opiskella äidinkieliset ja ne opiskelijat, jotka hallitsevat kielen hyvin. Opetus on kokonaisuudessaan pohjoissaamenkielistä. Opiskelijat voivat halutessaan opiskella pohjoissaamea myös sivuaineena Saame vieraana kielenä -linjalla (perusopinnot). Inarinsaamen linjalle hakevalta ei vaadita saamen kielen osaamista, mutta ennakkoon hankittu inarinsaamen kielitaito lasketaan eduksi.

Saamen kielen oppiaineessa koulutetaan monitaitoisia kielen ammattilaisia saamelaisyhteisön tarpeisiin. Opintonsa päättäneet työskentelevät esimerkiksi opetus- ja tutkimustehtävissä, saamenkielisissä viestimissä, kääntämisen ja kielenhuollon asiantuntijoina, hallintotehtävissä sekä kieliteknologian alalla.

Osa saamen kielen opiskelijoista valmistuu äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi. Heidän tulee valita sivuaineikseen saamelaista kulttuuria, kirjallisuutta (sovelletut opinnot), puheviestintää ja opettajan pedagogiset opinnot. Muuten sivuaineet määräytyvät varsin vapaasti opiskelijoiden omien halujen ja suunnitelmien mukaisesti.

 

Kirjallinen koe: 21.5.2018 klo 9-12 salissa HU111

Haastattelu kirjallisen kokeen jälkeen klo 12-14.

Saamen kieleen valitaan yhteishaussa yhteensä 10 opiskelijaa: viisi pohjoissaamen linjalle ja viisi inarinsaamen linjalle. Valintakokeessa hakija vastaa hakemuksessaan valitsemansa pääaineen kysymyksiin.

Alin hyväksyttävä pistemäärä valintakokeessa on 15 pistettä. Kokeen maksimipistemäärä on 40 pistettä.

Pohjoissaamen valintakoe

Koe koostuu seuraavista osista:

  • kielioppiosio (0-10 pistettä): kysymykset pohjautuvat pohjoissaamen peruskielioppiin.
  • käännös (0-10 pistettä): osiosta on saatava vähintään 6 pistettä ollakseen mukana valinnassa
  • kirjoitelma (0-10 pistettä): osiosta on saatava vähintään 6 pistettä ollakseen mukana valinnassa
  • haastattelu (0-10 pistettä)

Inarinsaamen valintakoe

Inarinsaamen valintakokeessa on kaksi osaa: kirjallinen osuus (0-25 p.) sekä haastattelu (0-15 p.).

  • Kirjallinen osuus on aineistopohjainen. Tähän osuuteen liittyvä materiaali jaetaan valintakoetilaisuudessa.
  • Haastattelu: Kirjallisen kokeen jälkeen hakija osallistuu n. 20 minuuttia kestävään haastatteluun. Osiosta voi saada 0–15 pistettä.

Inarinsaamen linjalle hakevalta ei vaadita saamen kielen osaamista.

 

Viimeksi päivitetty: 10.10.2017