Saamelainen kulttuuri

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut ihmisistä ja ihmisen toiminnasta historian, kulttuureiden ja viestinnän näkökulmista. Tutkinto-ohjelmassa on yhteishaussa neljä hakukohdetta, joista yksi saamelainen kulttuuri.

Oppiaineessa perehdytään erityisesti saamelaisen kulttuurin nykypäivään, eli siihen miten saamelainen kulttuuri kohtaa modernin maailman. Alan opiskelu ja tutkimus tuottavat tietoa, joka tukee elävän saamelaiskulttuurin säilymistä.

Saamelaista kulttuuria opetetaan humanistisen tiedekunnan Giellagas-instituutissa. Oppiaine keskittyy saamelaista yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevaan tietoon ja tutkimukseen, mutta yhteiskuntaa ja kulttuuria tarkastellaan laajemminkin muiden pohjoisten kulttuurien sekä alkuperäiskansojen perspektiivistä. Saamelainen kulttuuri ja saamen kieli ovat sidoksissa pohjoismaiden historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja oikeudellisiin oloihin. Muihin alkuperäiskansoihin saamelaisia yhdistävät samankaltaiset historialliset vaiheet, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset olot sekä vaatimus perinteisiin oikeuksiin.

Oppiaine antaa yleistietoa alkuperäiskansoista ja syvällisempiä valmiuksia ymmärtää saamelaista kulttuuria. Tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita ja tutkijoita, jotka tuntevat saamelaisen kulttuuriperinnön lisäksi nykypäivän saamelaista kulttuuria ja yhteiskuntaa. Opetuksen painopisteinä ovat saamelainen nykykulttuuri ja kulttuuriperinnön välittyminen; saamelainen kulttuuriympäristö sekä saamelaisten itsehallinto ja sen vuorovaikutus muun yhteiskunnan kanssa erityisesti pohjoismaissa. Opettajina kursseilla toimivat saamelaiset, suomalaiset ja ulkomaalaiset asiantuntijat. Opetuskielenä on yleensä suomi, mutta tarpeen mukaan myös saame, englanti tai ruotsi.

Saat pääaineoikeuden saamelaiseen kulttuuriin suoraan valintakokeen kautta.

Valintakoe: 22.5.2018 klo 9-12 salissa HU111

Valintakokeessa opiskelija kirjoittaa kaksi kirjoitelmaa.

  • Ensimmäinen kirjoitelma (1-2 sivua) kirjoitetaan aiheesta ”Miksi hakeudun opiskelemaan saamelaista kulttuuria”. Kirjoitelmassa hakijan on selvitettävä millainen kielitaito hänellä on, millaiset (perus)tiedot hänellä on saamelaisesta kulttuurista ja miksi hän haluaa alalle. Kirjoitelmasta voi saada 0-10 p.
  • Toinen kirjoitelma kirjoitetaan annetun aineiston perusteella (2-3 sivua). Kirjoitelmasta voi saada 0-30 p.

Kokeesta voi saada 40 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä valintakokeessa on 15 pistettä.

Viimeksi päivitetty: 10.10.2017