Suomen kieli

Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut kielistä, kielenopetuksesta, kulttuurista ja kirjallisuudesta sekä näihin liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Tutkinto-ohjelmassa on yhteishaussa viisi hakukohdetta, joista yksi on kirjallisuus ja suomen kieli. Haet Opintopolussa kirjallisuuteen ja suomen kieleen, ja valitset niistä toisen tutkintosi pääaineeksi ensimmäisenä syksynä.

Suomen kielen tutkimus eli fennistiikka on humanistinen tieteenala, jonka opetus- ja tutkimuskohteina ovat kielen käytön, rakenteen, kehityksen ja vaihtelun eri muodot. Oppiaineen painoaloja ovat Oulun yliopistossa semantiikka, sosiolingvistiikka ja suomi toisena ja vieraana kielenä -tutkimus. Tutkimusaineistojen valinnassa painottuu pohjoinen näkökulma.

Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monialaisia kielen ammattilaisia erityisesti Pohjois-Suomen tarpeisiin. Oppiaine on saavuttanut mainetta myös opetuksen kehittäjänä, ja se on erikoistunut verkko-opetukseen.

Suomen kielen pääaineopiskelijoista osa valmistuu äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi perusasteelle ja lukioon. Heidän on valittava sivuaineikseen kirjallisuus ja opettajan pedagogiset opinnot. Osa valmistuu suomen kielen ja viestinnän opettajiksi esimerkiksi ammatillisiin oppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin. Ne, jotka aikovat erikoistua suomi toisena ja vieraana kielenä -opettajiksi, valitsevat sivuaineekseen S2-opintokokonaisuuden. Osa pääaineopiskelijoista sijoittuu tutkijoiksi tai erilaisiin viestintätehtäviin. Tällöin opiskelija valitsee sivuaineensa sen mukaan, millaisiin työtehtäviin hän aikoo.

 

Kirjallinen koe: 17.5.2018 klo 13-17 salissa L4

Valintakokeessa hakijalle annetaan teksti, josta on kaunokirjallisuuden analyysikykyä mittaava tehtävä. Kokeen tästä osiosta voi saada enimmillään 20 pistettä. Lisäksi on kielellistä päättelykykyä testaavia tehtäviä. Kokeen tästä osiosta voi myös saada enimmillään 20 pistettä. Hakijan on saatava kokeesta vähintään 15 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Koe perustuu äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen peruskoulun ja lukion oppimäärään.

Viimeksi päivitetty: 15.10.2017