Pro gradu -tutkielman arviointikriteerit

Pro gradu -tutkielman arvioinnissa käytetään numeerista asteikkoa 0 - 5. Nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Arvioinnissa käytetään arviointimatriisia, joka aukeaa tästä linkistä.

Viimeksi päivitetty: 29.8.2017