Laturi-järjestelmä

Opiskelijan ohje

  1. Kun työ on valmis, ohjaaja antaa opiskelijalle luvan syöttää gradun Laturi‐järjestelmään.
  2. Ohjaaja lähettää Snellmanian palvelupisteeseen seuraavat tiedot Oodi‐kirjausta varten: opiskelijan, gradun, ohjaajan ja tarkastajien nimet, pääaine. Tiedot kirjataan Oodiin.
  3. Laturi‐järjestelmä hakee pohjatiedot Oodista (viive yön yli).
  4. Opiskelija syöttää valmiin gradunsa Laturi‐järjestelmään (http://laturi.oulu.fi/). Työn tulee olla PDF/A tiedostomuodossa. (Ks. https://muuntaja.oulu.fi/). Samalla hän syöttää Laturiin työn tiivistelmän.

HUOM. Tiivistelmä tehdään samalla kielellä, jolla gradu on kirjoitettu ja se liitetään ”tiivistelmä (ensisijainen)” -kenttään. Jos gradun kieli ei ole suomi, ”tiivistelmä (toissijainen)” -kenttään liitetään suomenkielinen tiivistelmäteksti.

  1. Tarkastajat hakevat tiedon Laturista arviointia varten.
  2. Tarkastajilla on kuukausi aikaa lausunnon tekemiseen. Tarkastajat tekevät kirjallisen lausunnon ja palauttavat sen allekirjoitettuna palvelupisteeseen.
  3. Koulutusdekaani hyväksyy gradun. Kypsyysnäytteenä hyväksytään tiivistelmä.
  4. Opiskelija saa tiedon työn hyväksymisestä ja arvosanasta WebOodista hyväksymisen jälkeen.
  5. Palvelupiste lähettää tarkastajien lausunnon opiskelijalle sähköpostilla Oodissa olevalla osoitteella.

Opiskelija voi pyytää tutkintolautakunnalta tutkielman arvosteluun oikaisua 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Ks. www.oulu.fi/yliopisto/hallinto/tutkintolautakunta.

Hyväksymisen jälkeen työ siirtyy järjestelmästä yliopiston arkistoon sekä saataville Jultika-työasemilta kirjaston tiloissa. Mikäli opiskelija on antanut luvan, työ tulee saataville myös avoimeen Jultika-julkaisuarkistoon.

Viimeksi päivitetty: 27.9.2016