Tutkinnot

Opiskelijat suorittavat ensimmäisenä tutkintonaan humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (180 opintopistettä) ja tämän jälkeen filosofian maisterin tutkinnon (120 opintopistettä).

Kandidaatintutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on kolme lukuvuotta ja maisterintutkinnon kaksi vuotta. Sekä humanististen tieteiden kandidaatin että filosofian maisterin tutkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa, ts. seitsemässä vuodessa.

Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa.

Viimeksi päivitetty: 10.10.2017