Opetus- ja opiskelumuodot

Luennot ovat perinteinen akateeminen opetustapa ja käytössä useassa humanistisen tiedekunnan oppiaineessa.

Harjoituksissa opetellaan tieteenalalle keskeisiä taitoja, kuten tekstien analysointia, metodeja ja tietokantojen käyttöä. Harjoitukset voivat olla luentojen ohessa tai jatkeena.

Logopediassa harjoituksia ovat myös ohjatut terapiat.

Seminaareissa perehdytään tieteenalan tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan tieteellisen tutkimuksen tekemistä. Opiskelija osallistuu seminaari-istuntojen keskusteluihin, toimii toisten tuotosten opponenttina eli kommentaattorina ja tekee itsenäisen tutkielman.

Verkko-opiskelu kuuluu luontevana osana useimpien tiedekunnan opiskelijoiden opintoihin. Se voi olla täysin virtuaalista, jolloin opiskelijat ja opettaja ovat yhteydessä toisiinsa oppimisympäristön kautta.

Pitämällä esitelmän oppiaineen järjestämässä kongressissa tai seminaarissa voi korvata opintojaksoja sopimuksen mukaan.

Opintopiiri on opiskelijaryhmän itse organisoima opintokokonaisuus. Opintopiirille täytyy saada oppiaineen hyväksyntä.

Viimeksi päivitetty: 10.10.2017