Hakeminen

 1. Hakukelpoisuus
 2. Aloituspaikat
 3. Miten haetaan
 4. Erillisvalinnat

 

1. Hakukelpoisuus

Yliopistokoulutukseen on kelpoinen hakemaan henkilö, joka on suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon;
 • vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot;
 • ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon; taikka
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, jolla tiedekunta toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Jos saat ylioppilastutkintotodistuksen syksyllä 2018, et voi osallistua kesän 2018 opiskelijavalintaan. Jos taas saat EB- tai RP-tutkintotodistuksen kesällä 2018, valinta tapahtuu pelkästään valintakokeen perusteella.

Jos osallistut vuoden 2018 IB-tutkintoon, sinulla on kesä-elokuun aikana ehdollinen korkeakoulukelpoisuus. Voit jättää hakemuksen ja osallistua valintakokeisiin. Todistuspisteet lasketaan Predicted Grade -todistuksesta. Kesäkuussa tehtävä valintapäätös on ehdollinen. Lopullinen valintapäätös tehdään lopullisten arvosanojen mukaan, kun olet esittänyt tiedekunnalle IB-diplomin viimeistään 13.7.2018 mennessä.

Suomalainen ylioppilastutkinto on aina ensisijainen hakukelpoisuuden tuottava tutkinto. Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon lisäksi muun em. tutkinnon tai koulutuksen, pisteet lasketaan aina suomalaisen ylioppilastutkinnon perusteella. 

 

2. Aloituspaikat

Tiedekuntaan valitaan vuoden 2018 yhteishaussa opiskelijoita eri hakukohteisiin seuraavasti (suluissa ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien osuus):

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma

historia (pääaineet aate- ja oppihistoria ja historia)

36 (29)

informaatiotutkimus

12 (7)

kulttuuriantropologia ja arkeologia

16 (13)

saamelainen kulttuuri

5

 

Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma                                                         

englantilainen filologia

38 (30)

germaaninen filologia

12 (10)

kirjallisuus ja suomen kieli

40 (32)

ruotsin kieli

18 (14)

saamen kieli (pohjoissaame 5 + inarinsaame 5)

10

 

Logopedian tutkinto-ohjelma 

logopedian koulutusohjelma

30 (18)

 

3. Miten haetaan

Yliopistoissa on käytössä sähköinen yhteishaku. Yhteishakuun kuuluviin koulutuksiin haetaan täyttämällä hakemus verkko-osoitteessa www.opintopolku.fi

Yliopistojen yhteishaku alkaa 14.3.2018 ja päättyy 28.3.2018 klo 15.00.

Jos haet hakuajan viimeisenä päivänä, sähköisen hakulomakkeen tulee olla tallennettuna viimeistään klo 15.00.

Yliopisto saa ylioppilastutkinnon arvosanatiedot, myös kevään 2018 ylioppilastutkintotiedot, suoraan ylioppilastutkintolautakunnasta.

Seuraavissa tapauksissa sinun tulee kuitenkin toimittaa todistusjäljennöksiä yliopistoon:

 • Ei-ylioppilaiden tulee liittää hakemukseen kopio hakemuksen perusteena olevasta tutkintotodistuksesta.
 • Informaatiotutkimuksen saamenkielisten kiintiössä hakevien tulee liittää hakemukseen kopio todistuksesta, joka osoittaa saamen kielen hallintaa.
 • Ulkomailla yliopistokelpoisuuden saavuttaneiden tulee liittää hakemukseen kopio kelpoisuutta osoittavasta tutkintotodistuksesta.
 • Ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneiden tulee liittää hakemukseen kopio ylioppilastutkintotodistuksesta.
 • IB-, RB- tai EB-tutkinnon suorittaneiden tulee liittää hakemukseen kopio tutkintotodistuksesta. Jos osallistut v. 2018 IB-tutkintoon, sinun on toimitettava hakemuksen mukana ennakkoarvio kokeen tuloksesta (Predicted Grade -todistus).

Liitteet on toimitetaan ensisijaisesti sähköpostin liitetiedostoina osoitteeseen hakijapalvelut@ oulu.fi.  Nimeäthän liitteet oman nimesi mukaan seuraavasti; Sukunimi, Etunimi. Jos liitteitä on useita, lisää nimeen myös numerointi; Sukunimi, Etunimi1.

Liitteet voi toimittaa myös paperikopioina osoitteeseen:
Oulun yliopisto
Hakijapalvelut
PL 8100
90014 Oulun yliopisto

Muista merkitä paperisiin liitteisiin nimesi ja henkilötunnuksesi sekä hakukohteesi. Mikäli haluat kuittauksen liitteiden saapumisesta perille, niin lisää liitteeseen myös sähköpostiosoitteesi.

Toimita edellä mainitut liitteet yliopiston hakijapalveluihin niin, että ne ovat perillä viimeistään 13.4.2018 klo 15.00.

Poikkeuksena edellä mainittuun aikatauluun keväällä 2018 suomalaiseen ammatilliseen perustutkintoon, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon, ammattikorkeakoulututkintoon tai RP – tutkintoon valmistuvan tulee toimittaa tutkintotodistuksen kopio heti sen saatuaan, mutta viimeistään 7.6.2018 klo 15:00 mennessä.

Jos et toimita vaadittuja liitteitä annettuun määräaikaan mennessä, sinua ei voida ottaa huomioon opiskelijavalinnoissa.

Korkeakoulujen vuoden 2018 yhteishaussa voit hakea enintään kuuteen koulutukseen, joista korkeintaan kolme voi olla Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan koulutuksia. Sinun tulee asettaa hakukohteesi ensisijaisuusjärjestykseen. Vaikka voisit tulla valituksi useaan koulutukseen, yhteishaussa hakeneelle tarjotaan kuitenkin vain yhtä opiskelupaikkaa yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta syksyllä 2018 alkavasta koulutuksesta. Ehdotus perustuu asettamaasi ensisijaisuusjärjestykseen. 

Kaikkien hakijoiden on osallistuttava humanistisen tiedekunnan hakukohteiden pakollisiin valintakokeisiin. Tiedekunta ei lähetä hakijoille erillistä kutsua kirjallisiin valintakokeisiin. Kirjallisesta kokeesta on saatava vähintään 15 pistettä, ellei muuta ilmoiteta. Mahdolliset muut erityisvaatimukset kerrotaan valintakokeiden vaatimusten yhteydessä.

Lisätietoa hakemisesta Oulun yliopistoon.

 

4. Erillisvalinnat

Yhteishaun ulkopuolella tiedekuntaan valitaan opiskelijoita myös erillisvalinnoissa (maisteriohjelmat, siirtohaku, tutkinnon täydentäjät, erillinen opinto-oikeus, pääaineen vaihto). Tästä valinnasta kerrotaan tarkemmin erillisvalintojen verkkosivulla.

Viimeksi päivitetty: 15.10.2017