Aineenopettajan koulutus

Aineenopettajankoulutus voi sisältyä tutkintoihin silloin, kun opiskelijan pääaineena on suomen kieli, kirjallisuus, saamen kieli, englantilainen filologia, germaaninen filologia, ruotsin kieli, historia tai aate- ja oppihistoria.

Vuonna 2018 aloittavien opiskelijoiden opettajankoulutukseen valittavien kiintiöt

  • äidinkieli ja kirjallisuus: 17 (suomen kieli 12 paikkaa, kirjallisuus 5 paikkaa)
  • historia ja aate- ja oppihistoria: 12
  • englannin kieli: 18
  • saksan kieli: 8
  • ruotsin kieli: 12
  • saamen kieli: 5

Valinta tehdään toisen opiskeluvuoden aikana pääaineen opintomenestyksen ja opettajankoulutuksen soveltuvuuskokeen perusteella. Soveltuvuuskokeeseen voi osallistua yhden kerran, joko ensimmäisen lukuvuoden keväällä tai toisen lukuvuoden syksyllä. Opettajankoulutukseen valitut suorittavat opettajan pedagogiset opinnot kolmannen opiskeluvuoden keväällä ja neljännen opiskeluvuoden syksyllä.

Aineenopettajankoulutuksen valinnasta ja opettajan pedagogisista opinnoista kerrotaan uusille opiskelijoille tarkemmin opintojen alkuvaiheessa.

Viimeksi päivitetty: 10.10.2017