Tiedekunnan rakenne

 

Tutkimusyksiköt ja -johtajat

Giellagas instituutti - Anni-Siiri Länsman
- Saamen kielet ja kulttuuri


Logopedian tutkimusyksikkö - Sari Kunnari
- Logopedia (fonetiikka)


Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimusyksikkö - Kari Alenius
- Aate- ja oppihistoria (filosofia), Petteri Pietikäinen
- Arkeologia, Vesa-Pekka Herva
- Historia (antiikin kielet ja kulttuuri, taidehistoria), Kari Alenius
- Informaatiotutkimus ja viestintä, Terttu Kortelainen
- Kulttuuriantropologia, Hannu I. Heikkinen
 

Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö - Jari Sivonen
- Englantilainen filologia, Pentti Haddington
- Germaaninen filologia, Satu Selkälä
- Kirjallisuus ja elokuvatutkimus, Kuisma Korhonen
- Pohjoismainen filologia (ranska), Paula Rossi
- Suomen kieli (suomi toisena ja vieraana kielenä, yleinen kielitiede), Jari Sivonen

 

Viimeksi päivitetty: 18.1.2018