Keskosen hoito ja kehitys –kirja julkaistu

Monitieteisen Keskosen hoito ja kehitys –kirjan (Duodecim) julkistamistilaisuus pidettiin tiedekunnan Leaf-tilassa 10.4.2017. Kirjan toimittajien ja kirjoittajien joukossa on logopedian yliopistonopettaja, dosentti Anneli Yliherva. Kirja antaa paitsi monipuolisen katsauksen keskoslasten hoitoon ja kehitykseen myös äänen vanhemmille ja itse keskosille. Kirjan kohderyhmänä ovat sekä ammattihenkilöt, jotka kohtaavat keskosia työssään, että perheet, joille keskosia syntyy.