Mitä hyötyä on humanistisesta tutkimuksesta - keskustelutilaisuus

Humanistisessa tiedekunnassa järjestettiin keskustelutilaisuus "Mitä hyötyä on humanistisesta tutkimuksesta?" torstaina 20.4.2017 kello 12:15-15. Tilaisuuden vetäjänä oli apulaisprofessori Jouni-Matti Kuukkanen (filosofia). Keskustelutilaisuuden alustajina toimivat yliopistonlehtori Seija Jalagin (historia), tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja, yliopistonlehtori Petri Koikkalainen (valtio-oppi), professori Petteri Pietikäinen (aatehistoria), professori Vesa Puuronen (sosiologia), akatemiatutkija Esa Ruuskanen (historia) ja yliopistonlehtori, dosentti Kari Väyrynen (filosofia).

Keskustelutilaisuudessa pohdittiin, mikä on humanistisen tutkimuksen vaikuttavuus, hyöty ja näkyvyys. Humanistinen tutkimus ei taivu muiden tieteenalojen vaikuttavuusmittareihin, mutta sillä on monenlaista vaikuttavuutta yhteiskunnassa.  "Humanistinavigaattoreita" tarvitaan muun muassa tulkitsemaan, antamaan ja taustoittamaan tietoa tiedonsiirron nopeassa maailmassa.