Arkeologian kesäkoulu kiinnosti Australiaa myöten

Oulun yliopiston arkeologian ja kulttuuriantropologian tohtoriopiskelijoille suunnattu kesäkoulu ”Material and Ethnographic Perspectives on Heritage Research" järjestettiin 14.-18.8. LeaF-tilassa. Kesäkoulu käsitteli etnografiaa ja materiaalista kulttuuria – erityisesti unohdettua ja vaikeaa kulttuuriperintöä. Sen vetäjinä toimivat professori Susan Hyatt (antropologia) ja professori Paul Mullins (arkeologia) Indianan yliopistosta (USA).

Kurssille osallistui tohtoriopiskelijoita Suomen lisäksi mm. Australiasta, Ruotsista, Norjasta ja Englannista. Kesäkoulun ohjelmaan kuului kävelyjä Oulun unohdetuilla ja vaikeilla kulttuuriperinnön paikoilla kuten Waffen-SS:n harjoitusalueella Kaijonharjussa. Oppaina kävelyillä toimi arkeologian yliopistonlehtori Timo Ylimaunu.