Siirtohaku

1. Yleinen hakukelpoisuus

2. Hakumenettely ja haun aikataulu

3. Valintaperusteet

4. Tulosten julkistaminen

5. Opiskelupaikan vastaanottaminen

6. Humanistisen tiedekunnan siirtohaun pääainekohtaiset aloituspaikkakiintiöt vuoden 2018 valinnassa

 

1. Yleinen hakukelpoisuus

Siirtohaun kohderyhmä: Toisista korkeakouluista tai Oulun yliopiston muista tiedekunnista tulevat opiskelijat

Jos olet aloittanut opinnot tutkintoon johtavassa koulutuksessa suomalaisessa yliopistossa ja haluaisit vaihtaa opiskelupaikkasi toiseen, voit hakea siirtohaussa opiskelupaikan vaihtoa.

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otettua opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä tutkinnosta toiseen.

Hae siirtohaussa, jos

 • sinulla on kandidaattiopinnot kesken ja haluat vaihtaa saman tai läheisen alan opintoihin toiseen yliopistoon tai
 • haluat vaihtaa opiskeluoikeutesi läheisen alan opintoihin Oulun yliopistossa niin, että tavoitetutkintosi vaihtuu.

Jos olet humanistisen tiedekunnan pääaineopiskelija, hae pääaineen/tutkinto-ohjelman vaihtoa tiedekunnan kautta.

Jos olet jo suorittanut kandidaatin tutkinnon, hae suoraan maisterikoulutukseen maisterihaussa.

Siirtohakua ei ole

 • pääaineen tai suuntautumisen valinta, vaikka siihen liittyisi jonkinlaista karsintaa tai valintaprosessi
 • maisterivaiheen koulutukseen hakeutuminen.

2. Hakumenettely ja haun aikataulu

Oulun yliopistoon haetaan valtakunnallisessa Opintopolku -palvelussa, osoitteessa www.opintopolku.fi.
Siirtohaun hakuaika syksyllä 2018 alkaviin opintoihin on 2.-16.5.2018 (klo 15.00).

Haun perusteena käytettävän tutkinto-oikeuden opintosuoritusotteen tulee saapua Hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen mennessä.

Liitteet toimitetaan ensisijaisesti sähköpostin liitetiedostoina osoitteeseen hakijapalvelut (a) oulu.fi Nimeäthän liitteet oman nimesi mukaan seuraavasti; Sukunimi, Etunimi. Jos liitteitä on useita, lisää nimeen myös numerointi; Sukunimi, Etunimi1. 

Liitteet voi toimittaa myös paperikopioina osoitteeseen;

Oulun yliopisto
Hakijapalvelut
PL 8100
 90014 Oulun yliopisto

Muista merkitä paperisiin liitteisiin nimesi ja henkilötunnuksesi. Jos haluat kuittauksen liitteiden saapumisesta perille, lisää liitteeseen myös sähköpostiosoitteesi. 

Jos vaadittuja liitteitä ei ole toimitettu ajoissa, hakijaa ei  voida ottaa huomioon opiskelijavalinnoissa.

3. Valintaperusteet

Hakijalta edellytetään tutkinnon lisäksi, että hän on suorittanut haettavasta pääaineesta vähintään perusopinnot tai vastaavat opinnot. Opintokokonaisuuden tulee olla suoritettuna ja arvosteltuna hakuajan päättymiseen mennessä. Opiskelijat valitaan aiemman opintomenestyksen sekä opintojen määrän ja vastaavuuden perusteella. Kandidaatintutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet hakevat maisteriohjelmavalinnassa.

Hakemukset pisteytetään seuraavasti (tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia):

Kun hakija on suorittanut haettavasta pääaineesta

 • * perusopinnot: 5 p
 • perus- ja aineopinnot: 10 p

* Haettavan pääaineen perusopinnoista saa pisteitä opintokokonaisuuden loppuarvosanan mukaan seuraavasti:

 • välttävä (1): 1 p
 • tyydyttävä (2): 2 p
 • hyvä (3) tai hyvät tiedot: 3 p
 • kiitettävä (4): 4 p
 • erinomainen (5) tai erinomaiset tiedot: 5 p

Haettavan pääaineen aineopinnoista saa pisteitä opintokokonaisuuden loppuarvosanan mukaan seuraavasti:

 • välttävä (1): 1 p
 • tyydyttävä (2): 2 p
 • hyvä (3) tai hyvät tiedot: 3 p
 • kiitettävä (4): 4 p
 • erinomainen (5) tai erinomaiset tiedot: 5 p

* Muita tutkintoon kuuluvia opintoja suoritettu vähintään 20 op: 2 p

Pääaine-, metodi- tai kieli- ja viestintäopintoja ei edellytetä täydennettäväksi: 2 p

Ollakseen mukana valinnassa, hakijan on saatava opintomenestyksestä ja opintojen määrästä yhteensä vähintään 10 pistettä. Maksimipistemäärä suoritetuista opinnoista on 24 pistettä.

4. Tulosten julkistaminen

Hakijat voivat tarkastella omien valintojen etenemistä kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Tulokset julkistetaan Opintopolussa 28.6.2018 mennessä.

5. Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan vastaanotto tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 10.7.2018 klo 15.00 mennessä.

Valituksi tulleen ja paikan vastaanottaneen hakijan on ilmoittauduttava yliopistoon joko läsnä- tai poissaolevaksi. Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle vain, jos suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelua tai naisten vapaaehtoista asepalvelua, on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai ei voi sairauden tai vamman vuoksi aloittaa opintoja ja on siis poissa lukukauden tai lukuvuoden.

Aikaisempi opiskeluoikeutesi päättyy

Kun otat uuden opiskelupaikan vastaan siirtohaun jälkeen, aikaisempi opiskeluoikeutesi päättyy. Opintojen suoritusaika ei pitene. Uuden tutkinnon tavoitteellisesta opiskeluajasta vähennetään se aika, jonka olet jo käyttänyt aloittamasi tutkinnon suorittamiseen.

Jos olet saanut opiskeluoikeuden sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon ja siirryt kesken alemman tutkinnon, myös ylemmän tutkinnon opiskeluoikeus siirtyy vastaavasti.

6. Humanistisen tiedekunnan siirtohaun pääainekohtaiset aloituspaikkakiintiöt vuoden 2018 valinnassa:

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma

 • aate- ja oppihistoria 1
 • arkeologia 1
 • historia 1
 • informaatiotutkimus 1
 • kulttuuriantropologia 1

Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma

 • englantilainen filologia 2
 • germaaninen filologia 1
 • kirjallisuus 1
 • ruotsin kieli 1
 • suomen kieli 1

Viimeksi päivitetty: 10.1.2018