Siirtohaku

1. Yleinen hakukelpoisuus

2. Hakumenettely ja haun aikataulu

3. Valintaperusteet

4. Tulosten julkistaminen

5. Opiskelupaikan vastaanottaminen

6. Humanistisen tiedekunnan siirtohaun pääainekohtaiset aloituspaikkakiintiöt vuoden 2017 valinnassa

 

1. Yleinen hakukelpoisuus

Siirtohaun kohderyhmä: Toisista korkeakouluista tai Oulun yliopiston muista tiedekunnista tulevat opiskelijat

Jos olet aloittanut opinnot tutkintoon johtavassa koulutuksessa suomalaisessa yliopistossa ja haluaisit vaihtaa opiskelupaikkasi toiseen, voit hakea siirtohaussa opiskelupaikan vaihtoa.

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otettua opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä tutkinnosta toiseen.

Hae siirtohaussa, jos

 • sinulla on kandidaattiopinnot kesken ja haluat vaihtaa saman tai läheisen alan opintoihin toiseen yliopistoon tai
 • haluat vaihtaa opiskeluoikeutesi läheisen alan opintoihin Oulun yliopistossa niin, että tavoitetutkintosi vaihtuu.

Jos olet humanistisen tiedekunnan pääaineopiskelija, hae pääaineen/tutkinto-ohjelman vaihtoa tiedekunnan kautta.

Jos olet jo suorittanut kandidaatin tutkinnon, hae suoraan maisterikoulutukseen maisterihaussa.

Siirtohakua ei ole

 • pääaineen tai suuntautumisen valinta, vaikka siihen liittyisi jonkinlaista karsintaa tai valintaprosessi
 • maisterivaiheen koulutukseen hakeutuminen.

2. Hakumenettely ja haun aikataulu

Oulun yliopistoon haetaan valtakunnallisessa Opintopolku -palvelussa, osoitteessa www.opintopolku.fi.
Siirtohaun hakuaika syksyllä 2017 alkaviin opintoihin on 2.-16.5.2017 (klo 15.00).

Haun perusteena käytettävän tutkinto-oikeuden opintosuoritusotteen tulee saapua Hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen mennessä.

Liitteet toimitetaan ensisijaisesti sähköpostin liitetiedostoina osoitteeseen hakijapalvelut (a) oulu.fi Nimeäthän liitteet oman nimesi mukaan seuraavasti; Sukunimi, Etunimi. Jos liitteitä on useita, lisää nimeen myös numerointi; Sukunimi, Etunimi1. 

Liitteet voi toimittaa myös paperikopioina osoitteeseen;

Oulun yliopisto / Opiskelijakeskus
 Hakijapalvelut
 PL 8100
 90014 Oulun yliopisto

Muista merkitä paperisiin liitteisiin nimesi ja henkilötunnuksesi. Mikäli haluat kuittauksen liitteiden saapumisesta perille, niin lisää liitteeseen myös sähköpostiosoitteesi. 
Mikäli vaadittuja liitteitä ei ole toimitettu ajoissa, hakijaa ei oteta huomioon opiskelijavalinnoissa.

3. Valintaperusteet

Hakijalta edellytetään, että hänellä on kandidaatintutkinnon suoritusoikeus suomalaisessa yliopistossa ja että hän on suorittanut perusopinnot (25 op) tai vastaavat opinnot haettavassa pääaineessa, ja lisäksi vähintään 20 op muita tutkintoon kuluvia opintoja. Kandidaatintutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet hakevat maisteriohjelmavalinnassa.

Pääsääntöisesti opiskelijat valitaan aiemman koulutuksen (= todistusten) ja muiden asiakirjoista saatavien tietojen perusteella. Muina kriteereinä käytetään opintojen määrää ja opintomenestystä.

4. Tulosten julkistaminen

Hakijat voivat tarkastella omien valintojen etenemistä kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Tulokset julkistetaan Opintopolussa 30.6.2017 mennessä.

5. Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan vastaanotto tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 14.7.2017 klo 15.00 mennessä.

Valituksi tulleen ja paikan vastaanottaneen hakijan on ilmoittauduttava yliopistoon joko läsnä- tai poissaolevaksi. Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle vain, jos suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelua tai naisten vapaaehtoista asepalvelua on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai ei voi sairauden tai vamman vuoksi aloittaa opintoja ja on siis poissa lukukauden tai lukuvuoden.

Aikaisempi opiskeluoikeutesi päättyy

Kun otat uuden opiskelupaikan vastaan siirtohaun jälkeen, aikaisempi opiskeluoikeutesi päättyy. Opintojen suoritusaika ei pitene. Uuden tutkinnon tavoitteellisesta opiskeluajasta vähennetään se aika, jonka olet jo käyttänyt aloittamasi tutkinnon suorittamiseen.

Jos olet saanut opiskeluoikeuden sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon ja siirryt kesken alemman tutkinnon, myös ylemmän tutkinnon opiskeluoikeus siirtyy vastaavasti.

6. Humanistisen tiedekunnan siirtohaun pääainekohtaiset aloituspaikkakiintiöt vuoden 2017 valinnassa:

 • aate- ja oppihistoria 1
 • arkeologia 1
 • englantilainen filologia 2
 • germaaninen filologia 1
 • historia 1
 • informaatiotutkimus 1
 • kirjallisuus 1
 • kulttuuriantropologia 1
 • ruotsin kieli 1
 • suomen kieli 1

Logopedian tutkinto-ohjelman opinto-oikeuden voi saada vain osallistumalla kevään yhteishakuun.

Viimeksi päivitetty: 22.3.2017