Lukuinto-ohjelma päättyy

Tiistai, kesäkuu 23, 2015

 

Lukuintoa kasvattavat lukemisen monipuolisuus ja ammattilaisten resurssien yhdistäminen

Lukuinto-ohjelma päättyy - Lukuinto-opas jaetaan kaikkiin kouluihin ja kirjastoihin

Lukuinto on opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen kolmevuotinen ohjelma, jota toteuttavat Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta ja kasvatustieteiden tiedekunta. Tavoitteena on ollut 6–16-vuotiaiden lasten ja nuorten monipuolisten lukutaitojen kehittäminen yhteistyössä koulujen, kirjastojen ja kotien kanssa. Ohjelman perustamisen taustalla on kansainvälisten PISA- ja PIRLS-tutkimusten herättämä huoli suomalaislasten ja -nuorten lukutaidosta ja -motivaatiosta.

Opetuksella ja kirjastolla on sama tavoite: lukuharrastukseen innostaminen ja sen tukeminen. Lukuinnossa saatujen alustavien tutkimustulosten mukaan opettajien ja kirjastoammattilaisten erilainen kokemus- ja koulutustausta antavat hedelmällisen pohjan yhteistyölle, uusille toimintatavoille ja keskinäiselle tiedon jakamiselle. Lukuinto-vuosien aikana järjestetyt koulutukset lukumotivaation ja monilukutaidon aihepiireistä ovat nostattaneet koulun ja kirjaston ammattilaisten yhteistyön henkeä ja avanneet silmiä resurssien yhteiselle hyödyntämiselle.

Vuonna 2012 alkanut yhteistyö ja pilotointi 30 koulu- ja kirjastoparin kanssa eri puolilla Suomea on tuottanut verkkoon Lukuinto-ideapankin sekä Lukuinto-oppaan, joka jaetaan kaikille Suomen kouluille ja kirjastoille seuraavan lukuvuoden alussa. Oppaaseen on koottu ohjeita koulun ja kirjaston yhteistyön kehittämiseksi sekä toimintatapoja lukuinnon kasvattamiseksi. Kaikki materiaalit löytyvät tulostettavina versioina suomeksi, mutta myös ruotsiksi ja englanniksi lukuinto.fi -sivustolta.

Lukuinto-teemavuotta vietettiin lukuvuonna 2014–2015, jolloin lukutaitojen puolesta kampanjoitiin pilotointiyhteisöjen sekä Lukuinto-ohjelman yhteistyökumppaneiden kanssa. Teemavuoden suojelija oli tasavallan presidentti Sauli Niinistö sekä Lukuinto-lähettiläinä Aleksi Delikouras, Siri Kolu ja Agneta Möller-Salmela. Lastenkirjainstituutti palkitsi Lukuinto-ohjelman Onnimanni-palkinnolla 20.5.2015.

Lukuinto-ohjelman työryhmä lopettaa toimintansa 30.6.2015.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkistaa Lukuinto-ohjelman loppuraportin syksyllä 2015.”

 

Marianna Junes
Suunnittelija
Lukuinto-ohjelma
www.lukuinto.fi
marianna.junes@oulu.fi

puh.  +35840 1800802
Humanistinen tiedekunta
HU 375
PL 1000
90014 OULUN YLIOPISTO

 

 

 

 

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 24.6.2015