Informaatiotutkimuksen professori Maija-Leena Huotari on saanut Suomen Akatemian rahoituksen hankkeelleen

"Kognitiivinen auktoriteetti nuorten arkielämän terveystietoon liittyvissä ympäristöissä" (CoGAHealth).

CoGAHealth tutkii mitä tai keitä nuoret pitävät uskottavina ja luotettavina auktoriteetteina nykyajan monimuotoisessa terveysviestinnässä.

Sosiokulttuuriseen näkökulmaan perustuvassa tutkimuksessa yhdistyvät informaatiotutkimuksen ja kasvatustieteiden ymmärrys lukutaitojen muuntumisesta erilaisissa arkielämän ympäristöissä myös verkossa. Neljässä tapaustutkimuksessa nuorten tuottaman teksti- ja videoaineiston sekä haastattelu- ja havainnointiaineiston laadullisella analyysillä selvitetään auktoriteettien rakentumista nuorten arjessa, koulussa ja vapaa-ajalla.

Aiheen tutkimusta yhteenkokoavan systemaattisen katsauksen yhdistäminen tapaustutkimusten tuloksiin tuottaa syvää ymmärrystä terveyden auktoriteeteista nuorten arjessa. Tiedettä ja koulujen käytäntöjä uudistavat tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä nuorten terveyden edistämiseen myös arjessa ja vapaa-ajalla, mikä tukee terveydellisen tasa-arvon kehittymistä.

Tutkimus toteutetaan Oulun yliopistossa vuosina 2016-2019.

 

Viimeksi päivitetty: 22.6.2016