Tutkintoon johtavat opinnot

Informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijat kandidaatin ja maisterin tutkintoon valitaan toukokuussa pääsykokeella

humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintasivut ja opintopolku.

Hakemista ja koetta koskevat tiedot ilmoitetaan vuosittain Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan valintaoppaassa. Lisää tietoja hausta ja tiedekuntien valintamenettelyistä löytyy myös hakijan oppaasta.

 

Maisterintutkinnon suoritusoikeus

Voit hakea maisterintutkinnon suoritusoikeutta pääsykokeeseen osallistumatta, jos olet jo suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaalaisen tutkinnon (ns. Bachelor-tason tutkinnon) tai ammattikorkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi olet suorittanut informaatiotutkimuksen perusopinnot tai vastaavat opinnot haettavan maisterintutkinnon pääaineessa.

Tarkat tiedot hakemisesta tästä linkistä.

 

Siirtohaku

Toisista korkeakouluista tai Oulun yliopiston muista tiedekunnista tulevien opiskelijoiden siirtohaun hakuaika humanistiseen tiedekuntaan on vuosittain keväällä.
Ks. lisää.

 

Pääaineen vaihto tiedekunnan sisällä

Pääaineen vaihto tiedekunnan sisällä on mahdollista, kun opiskelija on suorittanut vähintään perusopinnot haettavasta pääaineesta.
Ks. lisää.

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 9.2.2017