> Henkilökunnalle -etusivulle

> Johtaminen -etusivulle

Toiminnan kehys

Toimintaa ohjaavat asiakirjat
> strategiat, periaatteet ja ohjelmat
> lait, ohjeet ja säädökset
> päätöksentekovaltuudet

Yliopisto-organisaatio
> organisaatiokaavio
> yliopiston toimijat ja toimielimet (yliopistokollegio,hallitus, rehtori, jne.)
> työryhmät ja toimikunnat


Yhteystiedot

 

Oulun yliopisto
 JOHTAMINEN

Yhteystiedot

 

Kehittämispäällikkö Mailis Aaltonen
puh. 0294 484099
mailis.aaltonen(at)oulu.fi

 

Suunnittelupäällikkö Pertti Tikkanen
puh. 0294 484079
pertti.tikkanen(at)oulu.fi

 

Päivitetty 1.6.2012 RN