Biopolttoaineiden tuotantomahdollisuudet Kainuussa