Kajaanin LTO-ryhmän viimeinen lukuvuosi on alkanut

AIKOPAssa opiskelee vielä vuoden ajan 17 lastentarhanopettajaopiskelijaa. He ovat Oulun yliopiston lisäkoulutusryhmä ja he valmistuvat 2018 heinäkuun loppuun mennessä.

Opiskelijat tekevät tänä syksynä päättöharjoittelunsa. Lisäksi monet tekevät sivuaineopintoja ja kandidaatintutkielmaa. Viime viikolla järjestettiin ensimmäiset kandidaatintutkielmien tarkastusseminaarit. Aiheet olivat kiinnostavia: Lapsen kehityksen tukeminen musiikkia hyödyntäen, Sensitiivisen vuorovaikutuksen merkitys alle kolmivuotiaan lapsen päiväkotihoidossa ja Molli-satu esiopetuksessa tunnekasvatuksen mahdollistajana.

Viime viikolla kaksi opiskelijaa oli myös tekemässä Pedagogiset sovellukset ja analyysi -kurssia, jossa he suunnittelivat, toteuttivat ja arvioivat viikon mittaisen projektin esiopetusryhmässä. Opiskelijoiden tavoitteena oli opettaa lapsia juonellisen leikin kautta, ja he veivät lapset seikkailulle Oravalandiaan. 

Viimeksi päivitetty: 29.8.2017