Kajaanin Yliopistokeskuksen akateemisen lukuvuoden 2017-2018 avajaisjuhla

Yliopistokeskus tarkoittaa omin toimin ja teoin alueellisen yhteistyön tekemistä

Kajaanin yliopistokeskuksen avajaisia vietettiin 11.9.2017 Kaukametsässä. Juhla tarjosi mahdollisuuden kuulla, mitä Kajaanin yliopistokeskukselle kuuluu. Teemoina korostuivat innovaatiovoima ja biotalous.

Yliopistokeskuksen johtaja Vesa Virtanen korosti tervetuliaispuheessaan innovaatioiden ja tutkimuksen taloutta elvyttää voimaa - innovaatiovoimaa. Euroopan unioni on maailman tärkein tiedon tuottaja, ja tiedon tuottamisen edelläkävijyys tarjoaa mahdollisuuksia luoda haluamaamme tulevaisuutta.

Verkostoissa toimiminen on yliopistokeskusten vahvuus. Niihin muodostuu oppimisen ja tutkimuksen toimintaympäristö (ekosysteemi), joka tuottaa tulosta. Konkreettisena esimerkkinä tästä vaikkapa tänä syksynä väittelevä kansainvälinen tutkija, joka on työskennellyt 3 vuotta Kajaanissa. Kolmen A:n reseptillä yliopistokeskus pyrkii vastaamaan uusiin haasteisiin: Avoimuus maailmalle, avoin tiede ja avoin innovointi tukevat verkostoitumista ja tutkimisen ja oppimisen mahdollisuuksia.

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki viestitti avajaispuheessaan innovaatiovoimaa, mutta myös osaamistarvekeskustelua alueen kanssa. Sitä yliopistokeskus voi joustavasti tehdä Kainuussa ja siihen pohjautuu myös sen vaikuttavuus. Yliopiston näkökulmasta Suomessa on tarpeen yhä edelleen nostaa koko koulutuspolun arvon nostamiselle. Muuntuvat ja joustavat opiskelumahdollisuudet työelämäosaamista koko työuran ajan.

Biotaloudesta juhlassa kuultiin kaksi puheenvuoroa: Luonnonvarakeskus LUKEn pääjohtaja Mari Walls puhui biotaloudesta Suomen tasolla ja maakuntajohtaja Pentti Malinen Kainuun näkökulmasta. Biotalouden tutkimuksesta ja kehittämisestä etsitään ratkaisuja luonnonvarojen kulutuksen kasvun ja globaalin lämpenemisen hidastamiseen. Kyseessä on siis tämänhetken ”hot spot”, josta käydään keskustelua koko ajan ja eri tasoilla. Wallsin muukaan kestävyys, laatu ja korjattavuus ovat avainasemassa uusien tuotteiden arvon määrittämisessä. Kiertotalouden ratkaisut – hiilineutraalius, korkean lisäarvon tuotteet ja myyntiosaaminen sekä digitalisaation tehostava vaikutus – tarjoavat tuotteille uusia mahdollisuuksia. Walls korosi myös tietovarantojen avoimuutta. Vain kehittämällä yhteistyötä julkisen ja yksityisen välillä vaikuttavuus lisääntyy. Ehkäpä tulisi harkita myös tutkimusinfrastruktuurin yhä lisääntyvää avaamista yhteistyön tehostamiseksi.

Kainuussa valmistellaan uutta maakuntaohjelmaa. Sillä pyritään kasvun tukemiseen ja biotalouden näkökulmasta myös luonnonvarojen käytön suunnitteluun. Kuinka Kainuu saa investointeja ja kuinka vienti vetää, määrittää Kainuun tulevien vuosien menestystä. Tärkeä kehittämisen kohde ovat korkean jalostusasteen tuotteet, painottaa maakuntajohtaja Malinen. Esimerkiksi KaiCell Fibers Oy on yhtiö, jonka avulla biotuotteiden jalostusta kehitetään Kainuussa. Kemiallinen sellu, Arbron-kuitu ja sivutuotteen 22 erilaista jaetta mahdollistavat jalostamisen. Samoin marjanjalostuksen edelleenkehitys ja sininen biotalous (vesi) sekä siihen liittyvät kalastusmatkailun mahdollisuudet avaavat uusia viennin mahdollisuuksia.

Juhlan viimeisen puheenvuoron piti Lapin yliopiston suunnittelujohtaja Jorma Puuronen. Häneltä on lainattu otsikon ajatus ”omin toimin ja teoin alueellisen yhteistyön tekemisestä”. Lapin yliopisto ja Kajaanin yliopistokeskus ovat yhdessä kehittäneet esimerkiksi molemmille alueille tarpeellista koulutusta. Viimeisimpänä ympäristö- ja yhteiskuntavastuun koulutus. Myös matkailu- sekä sosiaali- ja terveysalan koulutukset etsivät aktiivisesti yhteistyön mahdollisuuksia Kainuun korkeakoulustrategian mukaisesti.

Juhla päättyi Nälkämaan lauluun. Yksi yliopistokeskuksen tehtävä on tukea Kainuun kehittämistä ja uuden lukuvuoden alussakin tarvitsemme miekan sijasta ”tarmoa vaan / puolesta hengen ja heimon ja maan!”

 

O H J E L M A

Musiikkiesitys
säv. E. Elgar: “Salut d’Amour”
Mikko-Pekka Salo – sello
Marko Mustonen – piano 

 

Tervetuliaispuhe (PDF)
Johtaja Vesa Virtanen
Kajaanin yliopistokeskus

 

Avajaispuhe (PDF)
Rehtori Jouko Niinimäki
Oulun yliopisto

 

Musiikkiesitys
Irlantilainen:  “Londonderry Air”
säv.  A. Dvořák: ”Humoresque”
Mikko-Pekka Salo – sello
Marko Mustonen – piano 

 

Suomen biotalouden tulevaisuus (PDF)
Pääjohtaja Mari Walls
Luonnonvarakeskus, LUKE

 

Kainuun biotalouden näkymät
Maakuntajohtaja Pentti Malinen
Kainuun Liitto

 

Yhteistyöyliopistojen tervehdyspuhe
Suunnittelujohtaja Jorma Puuronen
Lapin yliopisto

 

 

Nälkämaan laulu

 

Kahvitarjoilu

 

 

Viimeksi päivitetty: 25.9.2017