MITYn luonnontuotealan tutkimus esillä kansainvälisessä konferenssissa Rovaniemellä

Rovaniemellä marraskuun lopulla pidetyssä kansainvälisessä Non-Timber Forest Products and Bioeconomy -konferenssissa käsiteltiin luonnontuotteiden raaka-ainetuotantoa ja käyttötapoja osana biotaloutta. Konferenssiin osallistui noin sata tutkijaa ja muuta asiantuntijaa eri puolilta maailmaa. Konferenssissa kuultiin 30 puhujaa sekä esiteltiin lähes 30 tieteellistä posteria. Konferenssin järjestivät Luonnonvarakeskus (LUKE) ja Lapin yliopiston Arktinen keskus, ja suunnitteluun osallistui useita muita tutkimuslaitoksia, kuten Kajaanin yliopistokeskuksen Mittaustekniikan yksikkö (MITY).

MITY olikin kuuden henkilön ja viiden posterin voimin kertomassa uusimmista tutkimustuloksistaan ja verkostoutumassa alan kotimaisiin ja kansainvälisiin toimijoihin. Yksikön luonnontuotealan tutkimusta esiteltiin monipuolisesti liittyen mm. marjojen aktiiviaineisiin, vesakosta saataviin puun arvoaineisiin, kuusenkerkän ja kasvien lehtien fenolisiin aktiiviaineisiin, sekä luonnontuotteiden prosessointiin kryokonsentraatiolla. Tutkimus liittyy seuraaviin hankkeisiin: KryoMikro (EAKR -rahoitus Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskukselta), PAJU (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 EU:n maaseuturahaston osarahoituksella Oulujärvi Leaderin kautta), PALKO – (EU:n maaseuturahaston rahoitus Kainuun ELY-keskuksen kautta) ja Kajaani Lab (ESR Kainuun ELY-keskuksen kautta) sekä kuusenkerkkiä koskevaan apurahatutkimukseen - (Suomen Kulttuurirahasto Kainuun rahaston myöntämä apuraha).

Aikaisempi uutisointi aiheesta:
http://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus/node/47148 ja https://www.facebook.com/Kajaaninyliopistokeskus/ 

Viimeksi päivitetty: 14.12.2017