Viemässä ja tuomassa tutkimuslaitoksien yritysyhteistyön hyviä käytänteitä Irlannissa

Mittaustekniikan yksikön, Kainuun Edun ja Kainuun Liiton edustajat osallistuivat Irlannin Corkissa pidettyyn EcoRIS3 Interreg Eurooppa -hankkeen työpajaan. Työpajassa esitettiin tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yritysyhteistyön hyviä käytänteitä, joilla oli saatu edistettyä innovaatioiden syntymistä ja kehittämistä. Kainuulaisia hyviä käytänteitä esittivät johtaja Ninetta Chaniotou, tutkimuspäällikkö Pekka Kilpeläinen ja aluekehitysasiantuntija Jouni Ponnikas. Tutkimuspäällikkö Pekka Kilpeläinen kertoi kiinnostuneelle yleisölle Mittaustekniikan yksikön yhteistyöstä marja- ja luonnontuotealan yrityksien kanssa: kuinka kehitysajatukset ja innovaatioideat syntyvät, kuinka niitä viedään molemminpuolisessa yhteistyössä eteenpäin ja mitä tuloksia on saavutettu. Työpajan aikana tutustuttiin myös Tyndall-instituuttiin, joka on erittäin merkittävä ICT-tutkimuksen, mikro- ja nanojärjestelmien sekä fotoniikan tutkimuskeskus, Corkin teknologia-instituuttiin ja Rubicon-yrityshautomoon.


Työpajassa oli osallistujia Irlannista, Espanjasta, Italiasta, Latviasta, Liettuasta, Ranskasta ja Suomesta.

Pekka Kilpeläinen vieraili samalla matkalla myös Limerickin kaupungin Soveltavan biotekniikan keskuksessa, jonka kanssa suunnitellaan tehtäväksi yhteistyötä Mittaustekniikan yksikössä juuri alkaneessa puumateriaalin arvoaineita tutkivassa hankkeessa. Vierailu johti myös välittömiin toimenpiteisiin: kaksi viikkoa vierailusta Mittaustekniikan yksikkö ja Limerickin Soveltavan biotekniikan keskus jättivät yhdessä tiivistelmän ensimmäisestä yhteisestä tutkimushankeideasta kommentoivaksi Irlannin Maatalous-, elintarvike- ja meritalousministeriölle.

Viimeksi päivitetty: 20.12.2017