Kaivannaisalan yksikkö - Oulu Mining School

 Tutkimustoiminnan ja koulutuksen merkitys kaivostoiminnan eri osa-alueilla on huomattavasti lisääntynyt malminetsinnän ja kaivostoiminnan aktivoitumisen ansiosta  Suomessa viimeisen vuosikymmenen aikana erityisesti  Fennoskandian kilven pohjoisosassa. Useita kaivoksia on hiljattain avattu ja uusia  on suunnitteilla käynnistyväksi lähivuosina. Vastatakseen tähän haasteeseen Oulun yliopisto on vahvistamassa profiiliaan pohjoisen luonnonvarojen ja kestävän kehityksen alueella. Osoituksena tästä on uuden kaivannaisalan yksikön perustaminen 1. elokuuta 2014. Tavoitteena on luoda kansallisesti ja kansainvälisesti johtava kaivosalan opetus- ja tutkimusyksikkö. Yksikön perustaminen perustuu yliopistossa kehitettyyn Oulu Mining School -konseptiin, joka nyt laajennetaan geologian, malminetsinnän, kaivostekniikan ja rikastustekniikan kattavaksi osaamiskeskittymäksi.
 
 

Studia Generalia   OuluMiningSummit2017   GEOPortaali   ProKaivos   Facebook

Weboodi   Optima   NOPPA   Lukkari   Kirjasto   Tiedonhakuopas   Tietojärjestelmät   Kompassi   Outlook-sähköposti (Staff)   O365 (Students)