Ohjaus ja tuki

Opintoihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa saat mm. tiedekunnan henkilökunnalta ja eri aineiden opettajilta. Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on pienryhmä, pienryhmäohjaaja ja omaopettaja. Palveluosoite study.oms@oulu.fi vastaa opintoihin liittyviin kysymyksiin.

Pienryhmäohjaaja auttaa uudet opiskelijat opiskelijaelämän alkuun. Pienryhmäohjaaja on vanhempi opiskelija, joka tukee opintojen alkuvaiheessa opiskelun käytäntöjen omaksumisessa ja toimii vertaistuutorina.

Omaopettajat nimetään jokaiselle kandidaattiopinnot aloittavalle opiskelijalle. Omaopettajan tehtävä on tukea ja seurata opintojen etenemistä koko kandidaattivaiheen ajan. Omaopettaja ohjaa opintojen sisällöllisissä asioissa ja tukee ammatillisessa kasvussa.

Opintoneuvoja ohjaa ja auttaa eri opintojen vaiheissa monenlaisissa opintoihin liittyvissä asioissa. Hän on tavattavissa työhuoneessaan vastaanottoaikana, muita aikoja voi varata ja kysymyksiä saa kysyä myös sähköpostitse.

Yliopistotasolla opiskelijakeskukseen on koottuna opiskelijoiden tarvitsemat keskeiset palvelut kuten esim. opintopsykologin palvelut, opiskelu- ja uraohjaus, vaihto-opiskelu- ja opintotukipalvelut.


 

Viimeksi päivitetty: 28.3.2017