Valmistuminen

Kaivannaisalan tiedekunnasta valmistutaan sekä luonnontieteen tutkintoihin (LUK, FM, FT) että tekniikan tutkintoihin (TkK, DI, TkT).

Ennen valmistumista opiskelijan tulee hyväksyttää HOPSinsa, jotta opinnot voidaan koota tutkinnoksi. HOPS tulisi hyväksyttää ohjaajalla ennen opinnäytetyön valmistumista, jotta valmistuminen etenisi sujuvammin, kun sen aika on.

Opinnäytetyöt on hyväksyttävä viimeistään tutkintoanonmuksen jättämispäivänä.

Tutkintotodistuksia myönnetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa (ks. aikataulu alla). Jokaisen valmistumispäivän yhteydessä järjestetään myös publiikki, johon ovat tervetulleita kaikki kyseisenä päivänä valmistuvat. Tutkintoa haetaan OSAT-järjestelmän kautta anomusten jättöpäivään menneessä (liitteiksi tarvitaan hyväksytty HOPS ja opintorekisteriote). OSAT-järjestelmässä voi myös ilmoittautua publiikkiin. Kaivannaisalan publiikkiin voi kutsua kaksi vierasta. Lisäksi saat kutsua publiikkiin yhden henkilökuntaan kuuluvan. Muistathan kirjoittaa lisätietoihin mahdolliset erityisruokavaliot ja allergiat.

Miten valmistun?

Valmistuaksesi olethan ajoissa liikkeellä. Tutkinnon anomiseen liittyvät seuraavat vaiheet:

  1. Pyydä sivuaineiden koostaminen sen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt. Tietoa pyytäessä kannattaa laittaa viestin oma nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan. Koulutuksen lähipalvelupisteiden yhteystiedot löydät täältä.
  2. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn HOPSin mukaisesti. Opintosuoritus on oltava rekisterissä viimeistään tutkintoanomuksen jättöpäivään mennessä. Jos ei ole, valmistuminen siirtyy.
  3. Tutkielma (kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma) on palautettu arvosteltavaksi Laturi-järjestelmään ja kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte on hyväksytty
  4. Päivitä EHOPS tai tutkinto-ohjelmasi käytänteitä vastaava HOPS ja hyväksytä se.
  5. Täytä tutkintoanomus OSAT-järjestelmässä. Varmista että olet lähettänyt lomakkeen. Yksityiskohtaiset ohjeet tutkintotodistushakemuksen täyttämisestä löydät täältä. Jos havaitset OSAT-järjestelmän toiminnassa virheitä tai jos eteesi tulee ongelmatilanne, jos mahdollista ota talteen ruudun kuvakaappaus ja kirjoita lyhyt kuvaus siitä mitä tapahtui. Neuvonta ja tuki osat(at)oulu.fi.

Todistukset annetaan publiikissa. Jos et pääse paikalle, voit myös hakea sen publiikin jälkeen Kaivannaisalan tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä (G-katu). Myös nimetty asiamies voi noutaa todistuksen (valtakirja vaaditaan). 

Kandidaatiksi valmistuva vastaa lisäksi kandipalautteeseen, kun saa linkin ja pyynnön vastata. Tutkinto-ohjelmat kiittävät palautteesta! Palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämiseen.

FM:ksi ja DI:ksi valmistuvat kertovat työllistymistilanteestaan valmistumishetkellä

  • Oulun yliopiston työllisyyskysely
  • TEK:n työllisyyskysely (TkK, DI)

Anomusten jättöpäivät ja vastaavat valmistumispäivämäärät 2017-18

Syyslukukausi 2017

TUTKINTOANOMUKSEN JÄTTÖPÄIVÄ VALMISTUMISPÄIVÄ JA PUBLIIKKI
4.8.2017

24.8.2017 (Huom. Kaikki suorituksen oltava kirjattuna ja ilmoittautuminen yliopistoon oltava hoidettu. Muuten todistuksen myöntö siirtyy seuraavan todistuspäivään.)

1.9.2017 21.9.2017, publiikki kello 14-16, sali L9
29.9.2017 19.10.2017, publiikki kello 14-16, sali L8
3.11.2017 23.11.2017, publiikki kello 14-16, sali L8
24.11.2017 18.12.2017, publiikki kello 14-16, sali L7

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 12.10.2017